Новости 1 Студентски профил Moodle
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Примењене информационе технологије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Примењене информационе технологије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 3

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Примењене информационе технологије

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПРИМЕЊЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 3

Примењене информационе технологије

Пословање у свим областима данас у потпуности зависи од информационих технологија, јер се користе искључиво организациони системи засновани на софтверској подршци. ИТ студијски програм омогућава проучавање системских инфраструктура, софтверске методе и технологије, примењене технологије, као и организациона и системска питања корисника ИТ.

Потреба за информатичким стручњацима постоји свуда где се производи и одржава рачунарска опрема, где се инсталирају и одржавају рачунарске мреже и где се пројектују информациони системи. Неопходне карактеристике за рад информационих система су: безбедност, поузданост, унапређење, могућност одржавања као и замене другим – напреднијим.

Циљ, мисија, визија

Циљ студијског програма је образовање студената за примену знања и вештина из области програмирања, рачунарских мрежа, база података, рачунарске графике и симулације. Посебан акценат се ставља на развој аналитичког и критичког мишљења које је веома битно за будућег инжењера информационих технологија.

Поред практичног знања, сврха овог студијског програма је и да допринесе стварању научно-истраживачког подмлатка кроз студентска самостална и менторска научна истраживања.

Могућност запошљавања

Након завршених студија можете се запослити на некој од следећих позиција: Software Developer (C, C++, C#, Java, Python...), Full Stack Developer (HTML, CSS, JavaScript, PHP...), Mobile App Developer (Android, IOS, Windows Mobile), Database Administrator (MS SQL Server, MySQL, Oracle...), System Administrator (Windows, Linux...), Data Scientist, Network Engineer, Database Analysist, Information Security Officer, IT Junior Consulter...

МЕФ ФАКУЛТЕТ - WIDE

УПИС 2024

Буди корак испред
своје генерације!

Сазнај више о погодностима.

Оствари повлашћене цене школарина.

Резервиши свој термин обиласка факултета.

Упиши Факултет уз помоћ МЕФ уписног тима.

Попуни е-пријаву и сазнај све на једном месту

1.
2.
3.
4.
Правилник о заштити података о личности (Сазнај више >>)

5.

Сазнај више о МЕФ-у

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УПИС

Сазнај више

Упис 2024

МЕФ ФАКУЛТЕТ - PRELASCI

Сазнај више

Преласци

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Сазнај више

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ

Сазнај више

Online платформа за учење

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Сазнај више

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - КОМЕНТАРИ СТУДЕНАТА

Сазнај више

Коментари студената

МЕФ ФАКУЛТЕТ - MEF LIFESTYLE

Сазнај више

МЕФ Lifestyle

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПОГОДНОСТИ

Сазнај више

Погодности

Звање: Дипломирани инжењер информационих технологија / 240 ЕСПБ

Трајање студија: 4 године

Опис предмета

I година

 • Основе информационих технологија
 • Математика за информатичаре 1
 • Основи програмирања
 • Енглески језик 1
 • Теорија система
 • Енглески језик 2
 • Информациони системи
 • Математика за информатичаре 2

II година

 • Основи статистике
 • Квантитативне методе
 • Архитектура рачунара
 • Програмирање
 • Оперативни системи
 • Организација предузећа
 • Рачунарске мреже и комуникације
 • Практикум примењеног програмирања 1

III година

 • Базе података
 • Пројектовање информационих система
 • Објектно оријентисано програмирање 1

Блок 1 (од 2 бира се 1)

 • Пословно право
 • Финансијска и актуарска математика

Блок 2 (од 2 бира се 1)

 • Анализа и логичко пројектовање
 • Теорија одлучивања

Блок 3 (од 2 бира се 1)

 • Менаџмент ИС
 • Управљање пројектима

Блок 4 (од 2 бира се 1)

 • Програмирање мобилних комуникација
 • Рачуноводствени ИС

 • Електронско пословање
 • Мултимедијални системи
 • Веб системи

IV година

 • Стручна пракса
 • Објектно оријентисано програмирање 2
 • Софтверско инжењерство
 • Рачунарска графика

Блок 5 (од 2 бира се 1)

 • Софтверски патерни
 • Менаџмент људских ресурса

Блок 6 (од 2 бира се 1)

 • Организационо понашање и корпоративна безбедност
 • Безбедност и заштита ИС

Блок 7 (од 2 бира се 1)

 • Виртуелно предузеће
 • Интелигентни системи

Блок 8 (од 2 бира се 1)

 • Менаџмент медија
 • Интернет маркетинг

 • Практикум примењеног програмирања 2
 • Менаџмент квалитета
 • Завршни рад