Новости 1 Студентски профил Moodle
Ивана Лешевић

Др Ивана Лешевић

Наставник страног језика

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 01.07.1987, Лазаревац
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд

Контакт

 • Е-ПОШТА:  ivana.skenderovic@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Наставник страног језика (2013), Универзитет Привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • ДОКТОРАТ: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Италијанистика (2018)
 • МАСТЕР: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Италијанистика (2011)
 • ФАКУЛТЕТ: Филолошки факултет Универзитета у Београду, Италијанистика (2010)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Филолошка гимназија Београд
 • ОСНОВНА ШКОЛА : „Михаило Младеновић-Сеља“ Дудовица (Лазаревац)

Објављени радови

 • „I sonetti antitetici di F. Petrarca nella loro versione serba”. Зборник резимеа, Међународна конференција Oltre i confini. Aspetti transregionali e interculturali dell’italiano (25-26. мај 2012), Београд: стр. 62. 2012. (ИСБН 978-86-6153-082-1)
 • Једно виђење Вукових Српских народних пјесама – Nuovo giornale de’ letterati: „Canti popolari dei serbi“. Филолошки преглед XЛ (2013 2): стр. 103-115. 2013.
 • „Фактографија и фикција у Петраркиној епистоли Потомцима“, Свеске, број 109 (септембар 2013): стр. 24 – 34. 2013.
 • „Значај и квалитет наставе страних језика“, зборник радова, међународна конференција „Квалитет и изврсност у образовању“, април 2015. ИСБН: 978-8
 • „Исповедни дискурс у делу Secretum Франческа Петрарке“, Наслеђе, бр 36, 2017, стр.147-158. (ISSN 1820-1768 = Наслеђе (Крагујевац), COBISS.SR-ID 115085068)

Професионално искуство

 • Наставник италијанског језика на Факултету за менаџмент малих и средњих предузећа / Факултет за примењени менаџмент економију и финансије од јанура 2013.
 • Сарадник Удружења српских и италијанских научника АИС3 од октобра 2012. до марта 2013.
 • Професор итаијанског језика у школи језика Еуролингуа у Београду од септембра 2012.
 • Сарадник у настави на Катедри за италијанистику Филолошког факултета у Београду од новембра 2011. године до октобра 2015. године.
 • Колумниста пројекта „Описмени се” од новембра 2011. до септембра 2012. године

Пројекти и чланство у организацијама

Интересовања

 • Књижевност
 • Фотографија
 • Израда накита
 • Превођење

Занимљивости

 • Познавање страних језика: италијански (Ц2), енглески (Ц2), поруталски (Б2), шпански (А2).
 • Познавање кројачког заната