Новости Студентски профил Moodle
Павле Брзаковић

Проф. др Павле Брзаковић

Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА: 24. јун 1989, Бања Лука
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд

Контакт

 • Е-ПОШТА: pavle.brzakovic@mef.edu.rs
 • БРОЈ ТЕЛЕФОНА: 064/329 02 55

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2018), Универзитет Привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Интегрално-развојни менаџмент (2015-2018)
 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Aсистент (2015-2018), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • МАСТЕР СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Примењена економија и финансије (2014-2015)
 • ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: Економски факултет Београд, одсек: Рачуноводство и ревизија (2008-2014)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Економска школа „Нада Димић", Земун
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Сутјеска", Земун

Објављени радови

 • Karabasevic, D., Stanujkic, D., Brzakovic, M., Maksimovic, M., & Brzakovic, P. (2018). The Evaluation of Websites in the Textile Industry by Applying ISO/IEC 9126-4 Standard and the EDAS method. Industria Textila, прихваћен за штампу. ISSN: 1222-5347 (M23)
 • Urosevic, S., Stanujkic, D., Karabasevic, D., & Brzakovic, P. (2018). Using single valued neutrosophic set to select tourism development strategies in eastern Serbia. Economics of Agriculture, 65(2), 555-568.  ISSN: 0352-3462. (M24)
 • Миодраг Брзаковић, Павле Брзаковић, Момир Граховац, Ивана Скендеровић, Како до квалитетнијег живота? - разлози, питања и одговори као покретачи ове идеје, , међународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота?“, 12. мај 2016. године, ISBN 978-86-84531-25-61, 52-57 (M31)
 • Брзаковић Т, Брзаковић М., Вукајловић Ђ., Брзаковић П.,(2015) „Значај иновација у саобраћају“ Међународна научно-стручна конференција „Иновације у функцији развоја привреде“ ,10.12.2015.,Београд (M33)
 • Брзаковић А., Брзаковић М., Брзаковић Т., Брзаковић П.: „Значај улоге младих у друштвено-економском развоју Србије“ Међународна научно-стручна конференција: „Примењени менаџмент у функцији напретка неразвијених подручја Војводине“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, јун 2015 (M33)
 • Брзаковић А., Ристић  Н., Брзаковић П.: „Утицај менаџмента људских ресурса на учинак организације“, Међународна научно-стручна конференција: „Квалитет и изврсност у образовању“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, април 2015 (M33)
 • Вукајловић Ђ., Поповић М., Брзаковић П., “Утицај величине и делатности предузећа на иновативне активности «Међународна научно-стручна конференција „Иновације у функцији привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије 10. 12 2014. Београд (M33)
 • Брзаковић А., Брзаковић П.: „Иновативност младих и брендирање иновационе делатности у функцији развоја предузетништва“, Међународна научно-стручна конференција: „Иновације у функцији привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, децембар 2014 (M33)
 • Brzaković P., Lazarević D., Kuprešanin A., (2017), „Savremeni pristupi strategijskom menadžmentu“ INTERNATIONAL Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Economic Development ERAZ 2017, 08.07.2017. Beograd, zbornik radova,  str. 359-365 (M33)
 • Брзаковић П.: „Утицај величине и делатности предузећа на иновативне активности“, Међународна научно-стручна конференција: „Иновације у функцији привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, децембар 2014 (M33)
 • Брзаковић П.: „Значај иновационог индекса за праћење развијености привреде“, Међународна научно-стручна конференција: „Иновације у функцији развоја привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, децембар 2015 (M33)
 • Брзаковић П.: „Значај иновација у саобраћају“, Међународна научно-стручна конференција: „Иновације у функцији развоја привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, децембар 2015 (M33)
 • Брзаковић П., Лазаревић Д., Купрешанин А., (2017), „Значај употребе папирне амбалаже у услужној делатности“ INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE  ON ECONOMICS AND MANAGEMENT EMAN 2017, 30.03.2017. Љубљана, зборник радова, стр 990-996 (M33)
 • Павле Брзаковић, Александар Брзаковић, Ивана Скендеровић, Иницијатива и положај младих као кључни фактор квалитета живота младих људи,међународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота?“, 12. мај 2016. године, ISBN 978-86-84531-25-61, 353-357 (M33)
 • Мирчетић В., Брзаковић П., Вукотић С., (2018), „Leadership effectiveness in modern age” 4th International Scientific Conference ERAZ 2018, Sofia Bugarska, str. 878. (M34)
 • Brzaković, P., D., Karabašević, D., Maksimović, M. (2017). The concept of lifelong education for sustainable development. Ecologica, прихваћен за штампу. ISSN: 0354-3285. (M51)
 • Ристић  Н., Вукајловић В. , Брзаковић П.: „Иновације као покретачки фактор развоја привреде“ , Потврда о прихватању рада за објављивање у часопису „Економија- теорија и пракса“, (Vol 8' No' 4, јануар 2016), Факултет за економију и инжињерски менаџмент – Универзитет Привредна академија у Новом Саду (M53)
 • Ćurić, N., Lazarević, D., Brzaković, P. (2018). Education management in a sustainable development function. Quaestus, Multidisciplinary Research Journal 13(7)., 183-192. ISSN: 2285-424X ISSN-L: 2285-424X; ISSN online 2343-8134, (M53)

Професионално искуство

 • Генерални менаџер (2017-), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • Финанасијски менаџер (2016-2017), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • Асистент (2015-), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • Волонтираo као сарадник у настави на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, 2014-2015.
 • Председник Надзорног одбора Студентске уније Економског факултета (СУЕФ), 2012-2013.
 • Групација FUN GROUP, место: промо лидер/координатор кадра, од 2010. до 2016.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Учешће у организацији конференције студената економије (КСЕ) на Златибору, 2012. и 2013. године као координатор и водич пројекта.
 • Учешће у организацији међународне научно-стручне конференције „Иновације у функцији привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд,10. децембар 2014.
 • Учествовање на међународној научностручној конференцији „Иновацијама у будућност”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, тема рада: Примена технологије у образовању
 • Учествовање на међународној научној конференцији о економији и менаџменту - ЕМАН 2017 - Изазови глобализације
 • Учествовање на трећој међународној научностручној конференцији Одрживи економски развој заснован на знању - ЕРАЗ

Интересовања

 • Историја
 • Филм
 • Менаџмент
 • Туризам

Занимљивости

 • Браон појас реалног аикидоа
 • Био је водич у туристичкој агенцији Balkan Fun
 • Организатор и координатор креативних радионица - „Постани успешан у свом послу"