Новости Студентски профил Moodle
Драган Дољаница

Доц. др Драган Дољаница

Продекан за сарадњу са привредом – Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • Година рођења и место: 02.04.1971, Цетиње
 • Место становања: Крагујевац
 • Породични статус: Ожењен, отац једног детета

Контакт

 • Е-пошта: dragan.doljanica@mef.edu.rs
 • Телефон: 060 72 45 152

Образовање и академска каријера

 • Избор у звање: Доцент, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2019)
 • Избор у звање: Асистент у настави, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2015)
 • Докторат: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (2018)
 • Мастер: Висока школа модерног бизниса, Београд (2013)
 • Факултет: Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних  економиста за руководеће кадрове у привреди, Универзитет  Привредна  академија  Нови  Сад  (2009)
 • Средња школа: Тиват
 • Основна школа: Радановићи, Котор

Објављени радови

 • Radosavljević, V., Milošević, N., Doljanica, S., Doljanica, D., (2009): „Creative centre for development of culture and education Krcko – Kragujevac – example of successful management of non profil organisation in serbia“, 25 Випуск Збiрник наукових праць, Надiйнисть iнструменту та оптимiзацiя теџнологiчних систем,  Мiнiстерство освiти i науки України, Краматорськ 2009, ISBN 978-966-379-420-4
 • Momčilović, O., Doljanica, S., Doljanica, D., (2010): „Managers role as a catalist in the resolution conflict of business attitudes in manufacture business“, 10th Anniversary Internacional Scentific Conference, UNITECH 10", at the Tecnical University Of Grabrovo, Bulgaria, Proceedings Vol. III, ISSN 1313 – 230 x.
 • Rajaković J., Bejatović G, Doljanica D., (2015): „Overview Of International Financial Institutions“, 3rd International Conference, New Functional Materials and High Technology, NFMaHT 2015, Tivat, Montenegro, 29-30 june, ISBN 978-5-905364-10-5
 • Предавање по позиву са међународног скупа:  Momcilovic, O., Rajakovic, J., Doljanica, D., “Satisfaction In Human Relationship”, ”10TH International Conference “Research And Development In Mechanical Industry”, RADMI 2010, Donji Milanovac, Serbia, 16 - 19. September 2010., ISBN 978-86-6075-016-9
 • Предавање по позиву са међународног скупа: Doljanica, S., Doljanica, D., (2010): „Life insurance functioning as a social programme for resolving financial security of the elderly people“, 1th International Multidisciplinary Scientific Conference EUROBRAND, Veliko Gradiste – Srebrno jezero, 28 – 30 maj 2010. ISBN 978-86-88065-05-4 COBISS.SR-ID 176448012
 • Momčilović, O., Doljanica, S., Doljanica, D., (2014): Business communication as a factor of improvement of the work of" Sagita" ltd, Herceg Novi, Montenegro, Zbornik 41. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac, br. 11, str. 36/1-36/14, ISBN: 978-86-6335-005–2,http://www.cqm.rs/2014/cd2/focus_1.htm
 • Momcilovic, O., Doljanica, S., Doljanica, D., (2015): Economics problem solving through equlibrium, 5th International Conference „Economics and Managment - Based on New Technologies“ EMONT, Proceedings, A.33, pp. 363-368, ISBN : 978-86-6075-055-8
 • Дољаница Д., Дољаница С., Гаврановић И., Недељковић Д., (2015): „Утицај промотивних активности на одлуку приликом избора потенцијалних студената за упис на високошколске установе“, Међународна научно-стручна конференција, Факултет за примењени менаџмент економију и финансије, Београд, Србија,15.04.2015.
 • Cvejić R., Ristić D., Manić M., Doljanica D., (2014): „Potreba i metode za istraživanje inostranog tržišta“,EUROBRAND, Veliko Gradište, 16 – 19. Maj 2014. ISBN 978-86-88065-30-6, COBISS.SR-ID 2874977479
 • Уређивање научног часописа националног значаја на на годишњем нивоу: International Journal of Technical – Technological and Biotechnical Sciences EUROINVENT (2010. – 2013.), TQM Center, Zrenjanin, ISSN 2217 – 2242 од 2010 год.. – UDC 62
 • Уређивање научног часописа националног значаја на годишњем нивоу: International Journal of Technical – Technological and Biotechnical Sciences MULTISCIENCE (2010. – 2013.), TQM Center, Zrenjanin, ISSN 2217 – 2459 COBISS.SR-ID 175496204 од 2010 год.. – UDC 62
 • Уређивање научног часописа националног значаја на годишњем нивоу: International Journal of Social Sciences and Humanities MEGABRAND (2010. – 2013.), TQM Center, Zrenjanin, ISSN 2217 – 2440 COBISS.SR-ID 175195436 од 2010. год. – UDC 005+3,
 • Уређивање научног часописа националног значаја на годишњем нивоу: International Journal of Social Sciences and Humanities MULTIARTS (2010. – 2013.), TQM Center, Zrenjanin, ISSN 2217 – 2432 COBISS.SR-ID 175495948 од 2010. год. – UDC 005+3

Професионално искуство

 • „Агенција за посредовање у осигурању Сигурност“, Крагујевац, Р. Србија, - директор структуре (2013 -  )       
 • „Агенција МОДУС ДАМИ“, Крагујевац, Р. Србија - саветник (2013 -   )        
 • „Агенција за педагошко образовне услуге КОРТЕКС“, Крагујевац, Р. Србија   - Координатор (2007 - 2011)
 • „Агенција за посредовање у осигурању VWP“- Аустрија, Београд, Р. Србија, - менаџер структуре (2004 - 2013)
 • „Sagita d.o.o.“, Херцег Нови, Р. Црна Гора, -  директор (2004 - 2008)
 • „Агенција Дољаница“, Крагујевац, Р. Србија, -  саветник (2000 - 2004)
 • „Doljanica co“, Котор, Р. Црна Гора, -  власник - директор (1993 - 1999)

Пројекти и чланство у организацијама

 • Учествује у низу пројеката из области културе, образовања, управљања догађајима, консалтинга, унапређења и развоја управљања у привредном и ванпривредном сектору и др... у готово свим улогама пројектних активности зависно од обима и врсте пројекта. Неке од значајнијих функција и улога:
 • Члан пројектног тима Министарства економије и регионалног развоја, у сарадњи са ТQМ Центром Зрењанин, пројекат: „ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЛОКАЛНОГ И РЕГИОНАЛНОГ ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА“: 
1. Подстицање и унапређење локалног и регионалног друштвено-економског развоја Браничевског округа
2. Примена PACA методологије у анализи конкурентских предности општине Пожаревац
3. Примена PACA методологије у анализи конкурентских предности општине Велико Градиште
4. Примена PACA методологије у анализи конкурентских предности општине Голубац
5. Примена PACA методологије у анализи конкурентских предности општине Петровац на Млави
6. Примена PACA методологије у анализи конкурентских предности општине Мало Црниће
7. Примена PACA методологије у анализи конкурентских предности општине Жагубица
8. Примена PACA методологије у анализи конкурентских предности општине Кучево
9. Примена PACA методологије у анализи конкурентских предности општине Жабари

 • Удружење грађана „Креативни центар КАДАР“,  Крагујевац, Р. Србија, – председник програмског савета (2015 -  )
 • Удружење послодаваца, „Форум послодаваца Србије“, Београд, Р. Србија, - члан управног одбора (2014 -   )
 • Удружење послодаваца, „Удружење послодаваца града Крагујевца“, Крагујевац, Р. Србија, председник удружења (2014 -   )
 • Удружење потрошача, „Holding Lyoness Europe AG, Bushs, Switzerland, Lyoness “, Београд, Р. Србија - консултант за менаџмент структуре удружења (2009 -  )
 • Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја:
1. International Multidisciplinary Scientific Conference EUROBRAND (2010.) TQM Center, Zrenjanin
2. International Multidisciplinary Scientific Conference EUROBRAND (2011.) TQM Center, Zrenjanin
3. International Multidisciplinary Scientific Conference EUROBRAND (2012.) TQM Center, Zrenjanin
4. International Multidisciplinary Scientific Conference EUROBRAND (2013.) TQM Center, Zrenjanin
5. International Multidisciplinary Scientific Conference EUROBRAND (2014.) TQM Center, Zrenjanin
6. International Multidisciplinary Scientific Conference EUROBRAND (2015.) TQM Center, Zrenjanin

Интересовања

 • Управљање догађајима из области културе и образовања, кроз активности које директно утичу на повећање квалитета културних и едукативних садржаја у земљи и иностранству.
 •  Континуирано ангажовање на пружању шансе и услова младима за стваралачки рад и њихов лични и професионални развој, као предуслов остваривања  квалитетније и просперитетније будућности друштвa.
 • Научне и стручне области: управљање догађајима, управљање у образовању, управљање људским ресурсима, управљање у осигурању и личним финансијама, управљање пројектима, управљање у бизнису, филмска и позоришна продукција.

Занимљивости

 • Рекреативно бављење спортом: фудбал, тенис, риболов.
 • Боравак у природи
 • Узгајање биљака, плантажа воћа 
 • Гастрономија