Новости Студентски профил Moodle
Сузана Дољаница

Проф. др Сузана Дољаница

Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 29.09.1975. године
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Крагујевац
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Удата, мајка једног детета

Контакт

 • Е-ПОШТА: suzana.doljanica@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН:: 063/845-45-13

Образовање и академска каријера

 • Избор у звање доцента за ужу научну област - Економија и финансије – Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије – МЕФ, Привредна академија у Новом Саду – 08.2016 године.
 • Избор у звање доцента за ужу научну област- Општи менаџмент – Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије – МЕФ, Привредна академија у Новом Саду – 29.08.2016 године.
 • Избор у звање асистента – Висока школа модерног бизниса МБС -, у оквиру уже научне области – Менаџмент и маркетинг – 23.01,2016 године, предмети: Организационо понашање, Менаџмент људских ресурса, Лидерство.
 • Избор у звање асистента – Висока школа модерног бизниса МБС - , у оквиру уже научне области – Менаџмент и маркетинг – 21.11.2011 године, Предмети: Организационо понашање, Менаџмент људских ресурса, Лидерство.
 • Алфа универзитет, Београд, доктор економских наука, 2016. године.
 • Европски универзитет Брчко дистрикт, Брчко БИХ,Економски факултет, Брчко, магистар економских наука, 2012. године.
 • Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад, мастер инжењер менаџмента, 2010. година.
 • Универзитет Привредна академија Нови Сад, ФОРКУП, Дипломирани економиста, 2009. година.
 • Средња економска школа, Крагујевац, 1994 године

Најзначајније референце +

Име и презиме

Сузана Дољаница

Звање

доцент

Ужа научна област

Општи менаџмент, Економија и финансирање

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2016.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за менаџмент, економију и финансије, Београд

Економске науке

Менаџмент и бизнис

Докторат

2016.

Алфа Универзитет, Београд,Факултет за финансије, банкарство и ревизију, Београд, доктор економских наука

Економске науке

Мастер диплома

2010.

Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Нови Сад

Менаџмент и бизнис

Диплома

2009.

Привредна академија, Самостални и недржавни Универзитет у Новом Саду, Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове у Новом Саду

Менаџмент и бизнис

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

 

 

М

1.

Doljanica, S., Momčilović, O., Rajaković, V. (2015) Integrated model for technology management practites (TMP), Russian Academy of Sciences, Proceedings of the 3rd International Conference „New Funcional Materials and High Technology“ NFMaHT-2015, 25-30 June 2015, Tivat, Montenegro, pp. 190-197. ISBN 978-5-905364-10-5, UDC 661:574:502/504:004

https://www.slideshare.net/gsmmitar/proceedings-nf-ma-ht2015

https://www.researchgate.net/publication/308201233_3rd_International_Conference_New_Functional_Materials_and_High_Technology_NFMaHT_2015

http://www.academia.edu/16137618/3rd_International_Conference_New_Functional_Materials_and_High_Technology_NFMaHT_2015

М14

2.

Doljanica, S., Kuzmanović, A., Prolić, G. (2015) Unapređenje energetske efikasnosti zgrada sistemima ETICS kao mera ostvarenja održive gradnje (sa osvrtom na zaštitu od požara), Ecologica, No. 78, ISSN 0354 – 3285, COBISS.SR – ID 80263175

http://www.ecologica.org.rs/wp-content/uploads/2015/09/ECOLOGICA-78-2015-SADRZAJ.pdf

М51

 

3.

Nikezić, S., Doljanica, S., Bataveljić, D. (2013) Charismatic and transformational leadership: approaches for effecting change, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. 12, No. 2, 2013, ISSUE #2, september 2013, pp., 179-187, ISSN 2501-5796 (CD edition), ISSN 1583-0691 (online), ISSN-L 1583-0691 (online)

http://imtuoradea.ro/auo.fmte/files-2013-v2/NikezicS2-IMT-Oradea-2013.pdf

М53

4.

Momcilovic, O., Rajakovic, J., Kostic, D., Petromanjanc, L., Simic, D., Doljanica, S. (2014) Consumer price index of Serbia for selected products, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. 13 (8), 2014/2, ISSUE #2, august 2014, pp. 38-42. ISSN 2501-5796 (CD edition), ISSN 1583-0691 (online), ISSN-L 1583-0691 (online) DOI: 10.15660/AUOFMTE.2014-3.3064 http://imtuoradea.ro/auo.fmte/article.php?v1=2014-3&v2=0

М53

5.

Momcilovic, O., Petromanjanc, L., Doljanica, S., Rajakovic, J. (2014) Organizational context of project portfolio management, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. 13 (8), 2014/2, ISSUE #3, december 2014, pp. 192-196. ISSN 2501-5796 (CD edition), ISSN 1583-0691 (online), ISSN-L 1583-0691 (online) DOI: 10.15660/AUOFMTE.2014-3.3064

http://imtuoradea.ro/auo.fmte/article.php?v1=2014-3&v2

М53

6.

Doljanica, S., Mićović, T., (2017) Risk management in banking system, Annals of the Oradea University, Fascicle of Management and Technological Engineering, Vol. 16 (26), 2017/2, pp. 2, may 2017. , ISSN 1583-0691

М53

7.

Doljanica, S., Nesić, L. (2010) A part of manager in the making of team score (case study “Opoj sokovi” LLC Herceg Novi), Univerzitet u Novom Sadu, Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, Vol. 25.br. 10, pp. 3447-3450.  ISSN 0350-428X, COBISS.SR-ID 58627591, http://ftn.uns.ac.rs/n138180838/broj-16

М53

8.

Сузана Дољаница; Татјана Мићовић; Лазар Ђоковић (2017)  Примена методе АХП приликом избора најповољнијег предавача за вршење обука из области менаџмента за УГ „Кадар“ из Крагујевца, Међународна научно-стручна конференција „Иновацијама до одрживог развоја“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, 7. децембар 2017,, стр. 453-464. ИСБН 978-86-84531-30-0

M33

9.

Nikezic, S., Bataveljic, D., Doljanica, S., Djordjevic, A. (2013) Model of excellent leadership in complex organizations: power, influence and energy, RaDMI 2013 13th Internacional Conference „Researh And Develepment In Mehanical Industry“, Kopaonik, Serbia, 2013, 12-15 September 2013, pp. 36 – 53, ISBN 978-86-6075-042-8

http://satcip.com/radmi/

М33

10.

Nikezić, S., Stojković, D., Đorđević, A., Doljanica, S. (2013) Serbia Assessment of Leadership Qualities Through LTQ – Testof Leadership by Self-Assessment and Co-Leadership Evaluation: Northouse Approach - Characteristics of Leaders in Local Governments of Republic of Serbia, 16. QMOD-ICQSS, Portorož, Slovenia, http://www.ism.lu.se/en/sites/ism.lu.se.en/files/qmod_2013_program-qmod2013-final-print_0829.pdf

М33

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

/

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

/

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи /

Међународни /

Усавршавања

/

Други подаци које сматрате релевантним

Чланство у стручним и научним асоцијацијама: NGO “TQM Center„ (2010. – 2013.), Зрењанин, Србија, Association оf Engineer, Inventors, Innovators аnd Creatives „INVENTIVE CENTAR“, (2011. – 2013.), Зрењанин, СрбијаПрофесионално искуство

 • ВИСОКА ШКОЛА МОДЕРНОГ БИЗНИСА - МБС, Београд, Асистент за научну област менаџмент и маркетинг (предмети: Лидерство, Менаџмент људских ресурса и Oрганизационо понашање), 2012. године – 2016.
 • ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“, Крагујевац, директор, 2014. – 2015. године,
 • HOLDING LYONESS EUROPE AG, Bushs, Switzerland, Lyoness доо Београд, Београд, Консултант за менаџмент структуре удружења потрошача, 2009. – 2010. године,
 • АГЕНЦИЈА „КОРТЕКС“, Крагујевац, Координатор сарадник за маркетинг, 2009. - године,
 • „КГ ОСНОВЦИ“,Уредник и оснивач часописа за децу 2010-2011
 • НВО „КРЦКО“ Креативни развојни центар културе и образовања, Крагујевац, председник удружења, 2004. – 2009. године. Рад у невладином сектору – Креативни центар КАДАР (2004, називом КРЦКО - организатор школе глуме, плеса, за манекене и фотомоделе, школа страних језика, и од 2015 под називом КАДАР,који и данас траје, креативни центар се бави децом и омладином из свих слојева друштва у области културе и образовања, подстиче и саветује кроз разне радионице средњошколски узраст, мотивише и стимулише студенте кроз менторства, пише пројекте,  помаже кроз препоруке запошљавање свршених студената)
 • Продуцент дечијих тв емисија (2006-2009)
 • ТЕАТАР „ЈОАКИМ ВУЈИЋ“ – Спољни сарадник, комерцијала и маркетинг - 2002 – 2005 године.
 • У оквиру пројекта Агенције Дољаница – предавач школе Бонтона, преко 60 основних школа широм Србије 2000 – 2005 године
 • ТВ ДТВ, Водитељ и уредник дечијих емисија - 2000-2005
 • АГЕНЦИЈА „ДОЉАНИЦА“, Крагујевац, власник, директор, 1999. – 2004. године

Пројекти и чланство у организацијама

Уређивање научног часописа националног значаја M(56): Editorial Board Members:

 1. International Journal of Technical – Technological and Biotechnical Sciences EUROINVENT (2010. – 2013.), TQM Center, Zrenjanin, ISSN 2217 – 2242 од 2010 год. – UDC 62
 2. International Journal of Technical – Technological and Biotechnical Sciences MULTISCIENCE (2010. – 2013.), TQM Center, Zrenjanin, ISSN 2217 – 2459 COBISS.SR-ID 175496204 од 2010 год. – UDC 62
 3. International Journal of Social Sciences and Humanities MEGABRAND (2010. – 2013.), TQM Center, Zrenjanin, ISSN 2217 – 2440 COBISS.SR-ID 175195436 од 2010. год. – UDC 005+3,
 4. International Journal of Social Sciences and Humanities MULTIARTS (2010. – 2013.), TQM Center, Zrenjanin, ISSN 2217 – 2432 COBISS.SR-ID 175495948 од 2010. год. – UDC 005+3

 

Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја M(66): Publishing Board Members:

 1. International Multidisciplinary Scientific Conference EUROBRAND (2010. - 2013.) TQMCenter, Zrenjanin

 

Чланства у удружењима:

 1. NGO “TQM Center„, (2010. – 2013.), Зрењанин, Србија

Association оf Engineer, Inventors, Innovators аnd Creatives „INVENTIVE CENTAR“, (2011. – 2013.), Зрењанин, Србија

Интересовања

 • Континуирано учешће у области културе и образовања кроз екукативне активности.
 • Научне и стручне области: Управљање људским ресурсима, Организационо понашање, Лидерство, Банкарство, Електронско банкарство.

Занимљивости

 • Завршене IV године ниже музичке школе – одсек –клавир
 • Школа плеса, глуме и бонтона
 • Тв водитељ