Новости 2 Студентски профил Moodle
Дарјан Карабашевић

Проф. др Дарјан Карабашевић

В. д. Декана - Продекан за научно-истраживачки рад – Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

Контакт

 • Е-ПОШТА: darjan.karabasevic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 60 33 8 3333

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Редовни професор (2023), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду.
 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор (2020), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду.
 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2017), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду.
 • ДОКТОРАТ: Департман за рачунарске науке, Универзитет у Новом Пазару (2022) - доктор наука - рачунарске науке.
 • ДОКТОРАТ: Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет „Џон Незбит“ Београд (2016).
 • СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд (2012).
 • ФАКУЛТЕТ Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Београд (2009).
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Економско-трговинска школа Зајечар.
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Станоје Миљковић, Шарбановац, Бор.

Најзначајније референце +

Име и презиме Дарјан Карабашевић
Звање Ванредни професор
Ужа научна област Општи менаџмент, Информатика
Академска каријера Година Институција Област
Избор у звање 2020. Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд Менаџмент и бизнис
Информатика
Докторат 2022. Департман за рачунарске науке, Универзитет у Новом Пазару Рачунарство
Докторат 2016. Факултет за менаџмент Зајечар, Универзитет „Џон Незбит“ Менаџмент и бизнис
Диплома 2009. Факултет за менаџмент Зајечар, Мегатренд универзитет Економске науке
Радови у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)
1. Stanujkic, D., Karabasevic, D., Popovic, G., Smarandache, F., Stanimirović, P. S., Saračević, M., & Katsikis, V. N. (2022). A Single Valued Neutrosophic Extension of the Simple WISP Method. Informatica, 33(3), 635-651. doi:10.15388/22-INFOR483 M21a
2. Katsikis, N. V., Stanimirovic, S. P. Mourtas, D.S., Xiao, L., Karabasevic, D., & Stanujkic, D. (2022). Zeroing Neural Network with Fuzzy Parameter for Computing Pseudoinverse of Arbitrary Matrix. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 30(9), 3426-3435. DOI: 10.1109/TFUZZ.2021.3115969. M21a
3. Ulutaş, A., Stanujkić, D., Karabašević, D., Popović, G., Zavadskas, E. K., Smarandache, F., & Brauers, W. K. M. (2021). Developing of a Novel Integrated MCDM MULTIMOOSRAL Approach for Supplier Selection. Informatica, 32(1), 145-161. DOI: https://doi.org/10.15388/21-INFOR445. M21a
4. Stanujkić, D., Karabašević, D., Popović, G., Stanimirović, P. S., Saračević, M., Smarandache, F., Katsikis, V. N., & Ulutaş, A. (2021). A New Grey Approach for Using SWARA and PIPRECIA Methods in a Group Decision-Making Environment. Mathematics, 9(13), 1554. https://doi.org/10.3390/math9131554. M21a
5. Ulutaş, A., Karabašević, D., Popović, G., Stanujkić, D., Thanh Nguyen, P., & Karaköy, Ç. (2020). Developing of a Novel Integrated CCSD-ITARA-MARCOS Decision Making Approach for the Stackers Selection in Logistics System. Mathematics, 8(10), 1672. DOI: https://doi.org/10.3390/math8101672. M21a
6. Ulutaş, A., Popović, G., Stanujkić, D., Karabašević, D., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2020). A New Hybrid MCDM Model for Personnel Selection Based on a Novel Grey PIPRECIA and Grey OCRA Methods. Mathematics, 8(10), 1698. DOI: https://doi.org/10.3390/math8101698. M21a
7. Fedajev, A., Stanujkic, D., Karabašević, D., Brauers, W. K., & Zavadskas, E. K. (2020). Assessment of progress towards “Europe 2020” strategy targets by using the MULTIMOORA method and the Shannon Entropy Index. Journal of Cleaner Production, 244, 118895. M21a
8. Stanujkic, D., Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Smarandache, F., & Brauers, W. K. M. (2019). A Bipolar Fuzzy Extension of the MULTIMOORA Method. Informatica, 30(1), 135-152. M21a
9. Rajasekar, V., Predić, B., Saračević, M., Elhoseny, M., Karabašević, D., Stanujkić, D., Jayapaul, P. (2022). Enhanced Multimodal Biometric Recognition Approach for Smart Cities Based on an Optimized Fuzzy Genetic Algorithm. Scientific reports, 12, 622. https://doi.org/10.1038/s41598-021-04652-3. M21
10. Stanujkic, D., Popovic, G., Karabasevic, D., Meidute-Kavaliauskiene, I., & Ulutaş, A. (2021). An Integrated Simple Weighted Sum Product Method—WISP. IEEE Transactions on Engineering Management. https://doi.org/10.1109/TEM.2021.3075783 M21
11. Karamaşa, Ç., Karabasevic, D., Stanujkic, D., Kookhdan, A. R., Mishra, A. R., & Ertürk, M. (2021). An extended single-valued neutrosophic AHP and MULTIMOORA method to evaluate the optimal training aircraft for flight training organizations. Facta Universitatis: Series Mechanical engineering, 19(3), 555-578. DOI: https://doi.org/10.22190/FUME210521059K М21
12. Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Stanujkic, D. (2016). The framework for the selection of personnel based on the SWARA and ARAS methods under uncertainties. Informatica, 27(1), 49-65. http://dx.doi.org/10.15388/Informatica.2016.76 М21
13. Gnjatović, M., Maček, N., Saračević, M., Adamović, S., Joksimović, D., & Karabašević, D. (2023). Cognitively Economical Heuristic for Multiple Sequence Alignment under Uncertainties. Axioms, 12(1), 3. М22
14. Predić, B., Vukić, U., Saračević, M., Karabašević, D., & Stanujkić, D. (2022). The Possibility of Combining and Implementing Deep Neural Network Compression Methods. Axioms, 11(5), 229. М22
15. Karabašević, D., Ulutaş, A., Stanujkić, D., Saračević, M., & Popović, G. (2022). A New Fuzzy Extension of the Simple WISP Method. Axioms, 11(7), 332. М22
16. Karabašević, D., Stanujkić, D., Zavadskas, E. K., Stanimirović, P., Popović, G., Predić, B., & Ulutaş, A. (2020). A Novel Extension of the TOPSIS Method Adapted for the Use of Single-Valued Neutrosophic Sets and Hamming Distance for E-Commerce Development Strategies Selection. Symmetry, 12(8), 1263. М22
17. Karabasevic, D., Stanujkic, D., Maksimovic, M., Popovic, G., & Momcilovic, O. (2019). An Approach to Evaluating the Quality of Websites Based on the Weighted Sum Preferred Levels of Performances Method. Acta Polytechnica Hungarica, 16(5), 195-215. М22
18. Karabasevic, D., Zavadskas, E. K., Stanujkic, D., Popovic, G., & Brzakovic, M. (2018). An Approach to Personnel Selection in the IT Industry Based on the EDAS Method. Transformations in Business and Economics, 17(2), 54-65. М22
19. Rajasekar, V., Saračević, M., Karabašević, D., Stanujkić, D., Dobardžić, E., & Krishnamoorthi, S. (2022). Efficient Cancelable Template Generation Based on Signcryption and Bio Hash Function. Axioms, 11(12), 684. М22
20. Karabašević, D., Radanov, P., Stanujkić, D., Popović, G, & Predić, B. (2021). Going Green: Strategic Evaluation of Green ICT Adoption in the Textile Industry by Using Bipolar Fuzzy MULTIMOORA Method. Industria Textila, 72(1), 3-10. М23
Збирни подаци научне активност наставника
Укупан број цитата, без аутоцитата Google Scholar: 2432 SCOPUS: 8 WoS: 863
Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе 64
Тренутно учешће на пројектима Домаћи 1 Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним
 • Др Дарјан Карабашевић је од 2018. године рецензент Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ). Редни број 10 на листи рецензената у образовно-научном полју Друштвено-хуманистичке науке, утврђеној од стране Националног савета за високо образовање.
 • Др Дарјан Карабашевић је од 2017. – 2018. године рецензент Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК). Редни број 449 на листи рецензената КАПК-а.
 • Др Дарјан Карабашевић је главни уредник часописа JOURNAL OF PROCESS MANAGEMENT AND NEW TECHNOLOGIES (претходни назив: JOURNAL OF PROCESS MANAGEMENT. NEW TECHNOLOGIES – ISSN: 2334-7449 (Online), ISSN: 2334-735X (Print)) – М52 категорије.
 • Др Дарјан Карабашевић је од 2021. године је један од уредника часописа индексираног на SCIe листи „Axioms“ М22 категорије са импакт фактором 1,824.
 • Др Дарјан Карабашевић је члан уређивачких одбора следећих међународних часописа:
 • Neutrosophic Sets and Systems (ESCI, SCOPUS – SJR Q3) - ISSN (print): 2331-6055, ISSN (online): 2331-608X;
 • International Journal of Neutrosophic Science (ASPG) - ISSN (Online) : 2690-6805 ISSN (Print) : 2692-6148;
 • Journal of Fuzzy Extension and Applications:JFEA - Print ISSN: 2783-1442 Online ISSN: 2717-3453;
 • Journal of Computational and Cognitive Engineering - eISSN: 2810-9503 pISSN: 2810-9570;
 • Journal of Intelligent Management Decision (ACADLORE) - ISSN (print): 2958-0072
 • ISSN (online): 2958-0080;
 • Businesses (MDPI) - ISSN: 2673-7116;
 • Quaestus - ISSN: 2285-424XM ISSN-L: 2285-424X ISSN online 2343-8134;
 • Research in Aviation Management (RAM) - ISSN: 2822-3969.
 • Др Дарјан Карабашевић је члан уређивачких одбора следећих националних часописа:
 • Strategic Management - ISSN 1821-3448 ISSN 2334-6191 (Online) (M24 категорија);
 • International Review - Printed edition: ISSN 2217-9739 Electronic edition: ISSN 2560-3353 (M24 категорија);
 • BizInfo - Online ISSN 2406 – 2324 Print ISSN 2217 – 2769 (M51 категорија).
 • Др Дарјан Карабашевић је рецензирао преко 200 научних радова, од неких реномираних међународних часописа са SCI/SSCI листа где је др Дарјан Карабашевић био рецензент, могу се издвојити следећи:
 • „Mathematics“ (категоризација M21a);
 • „Applied Mathematics and Computation“ (категоризација M21a);
 • „Journal of Cleaner Production“ (категоризација M21a);
 • „Omega: International Journal of Management Science“ (категоризација M21a);
 • „Engineering Applications of Artificial Intelligence“ (категоризација M21a);
 • „Informatica“ (категоризација M21a) итд.
 • Др Дарјан Карабашевић је уредник, члан научног одбора IV, V, VI, VII и VIII међународне научно-стручне конференције „Иновације као покретач развоја“ у организацији Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитета Привредна академија у Новом Саду.
 • Др Дарјан Карабашевић је члан научног одбора међународне конференције „ International Congress on Aviation Management ICAM 2021“, која је одржана од 10-11. децембра у организацији Aviation Management Academy.
 • Др Дарјан Карабашевић је члан научног одбора V, VI, VI и VIII међународне научне конференције „Одрживи развој заснован на знању - ERAZ“.
 • Др Дарјан Карабашевић је члан научног одбора i 9. и 10. међународне научне конференције „Запошлјавање, образовање и предузетништво - EEE“, у организацији Високе школе за пословну економију и предузетништво.
 • Др Дарјан Карабашевић је члан научног одбора међународне конференције о математици и рачунарству ICMC 2023, 06 – 08. јануар, 2023, BITS Pilani K. K. Birla Goa Campus, India.
 • Др Дарјан Карабашевић је рецензент књиге „Special Subset Vertex Multisubgraphs for Multi Networks“ из 2019. године, аутора: W. B. Vasantha Kandasamy (School of Computer Science and Engg., VIT University, India), Ilanthenral K. (School of Computer Science and Engg, VIT University, India), i Florentin Smarandache (Department of Mathematics and Sciences University of New Mexico, Gallup, NM, USA). Издавач: EuropaNova ASBL, Clos du Parnasse, 3E, 1000, Брисел, Белгија.
 • Др Дарјан Карабашевић је рецензент књиге „Fuzzy and Neutrosophic Sets in Semigroups“ из 2018. године, аутора: Young Bae Jun (Department of Mathematics Education Gyeongsang National University Jinju 52828, Korea), Madad Khan (Department of Mathematics COMSATS Institute of Information Technology Abbottabad, Pakistan), Florentin Smarandache (Department of Mathematics and Sciences University of New Mexico, 705 Gurley Ave. Gallup, NM 87301, USA) i Saima Anis (Department of Mathematics COMSATS Institute of Information Technology Abbottabad, Pakistan). Izdavač: Pons asbl, Quai du Batelage 5, 1000 – Брисел, Белгија, ISBN: 978-1-59973-548-1.
 • Др Дарјан Карабашевић је рецензент књиге „Nidus idearum. Scilogs, III: Viva la Neutrosophia!“ из 2017. године професора Флорентина Смарандакеа (Florentin Smarandache) са Универзитета Нови Мексико, Сједињене Америчке Државе. Издавач: Pons asbl, Quai du Batelage 5, 1000 – Брисел, Белгија, ISBN: 978-1-59973-508-5.
 • Др Дарјан Карабашевић је члан научних и стручних удружења.
  • почасни је члан у Neutrosophic Science International Association (NSIA) од 14.01.2017. године;
  • изабран је на функцију копредседника и једног од руководилаца Neutrosophic Science International Association за Србију 17.08.2018. године, да би већ од 13.03.2022. године постао један од председника наведене асоцијације за Србију.


Професионално искуство

 • Од 29.04.2023. године на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитета Привредна академија у Новом Саду изабран је за вршиоца дужности Декана.
 • Од 22.02.2023. године на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитета Привредна академија у Новом Саду изабран је у звање редовног професора за уже научне области Општи менаџмент и Информатика.
 • Од 27.02.2020. године на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитета Привредна академија изабран је у звање ванредног професора за уже научне области Општи менаџмент и Информатика.
 • Од 01.03.2018. године на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитета Привредна академија у Новом Саду обавља функцију Продекана за научноистраживачки рад.
 • Од 23.02.2017. године на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитета Привредна академија изабран је у звање доцента за ужу научну област Општи менаџмент и Информатика.
 • Од 30.09.2015. године на Факултету за менаџмент у Зајечару, изабран je у истраживачко звање истраживач-сарадник за научну област рачунарске науке и ужу научну област информационе технологије.
 • Од 23.04.2007. – 28.02.2018. године био је запослен у телекомуникационој компанији Vip mobile doo члану A1 Telekom Austria групе на различитим позицијама (Руководилац продајног објекта, Виши саветник у продајној јединици, Саветник у продајној јединици).

Пројекти и чланство у организацијама

 • Од 2018. године рецензент је Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ). 
 • Од 2017. – 2018. године рецензент Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК). Редни број 449 на листи рецензената КАПК-а.
 • Копредседник и Руководилац Neutrosophic Science International Association – удружења за Србију (2018).
 • Neutrosophic Science International Association – почасни члан (2017).
 • Међународно друштво за вишекритеријумско одлучивање (2016).
 • Комисија за информисање, развој и примену информатичке технологије при општини Бор (2008-2010).

Интересовања

 • Информатика
 • Вишекритеријумско одлучивање
 • Менаџмент
 • Менаџмент људских ресурса

Занимљивости

 • До сада објавио преко 200 научних и стручних радова, од чега преко 60 радова на SCI/SSCI листама и уз остварен индекс научне компетентности од преко 600 бодова.
 • У сарадњи са колегама: проф. др Драгиша Станујкић и Бранислав Иванов са Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду публиковао је универзитетски уџбеник под називом „Osnove programskog jezika Python“.
 • У сарадњи са колегама проф. др Снежаном Урошевић и проф. др Драгишом Станујкићем са Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду публиковао је монографију националног значаја М42 под називом „Трендови у менаџменту људских ресурса – Савремени приступ избору кадрова“.
 • Течно говори румунски језик, служи се енглеским језиком – средњи ниво и француским језиком - основни ниво.
 • Поседује ECDL Core сертификат.
 • Корисни линкови: Google Scholar; Research Gate; Publons; dkarabasevic.com