Новости Студентски профил Moodle
Оливер Момчиловић

Проф. др Оливер Момчиловић

Продекан за наставу – Редовни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА: 08.01.1973., Пожаревац
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Пожаревац
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: ожењен, отац кћерке и сина

Контакт

 • Е-ПОШТА: oliver.momcilovic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 60 652 00 52, Viber & WhatsApp

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: редовни професор, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, (2023.)
 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: ванредни професор, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, (2021.)
 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: научни сарадник, Министарство образовања, науке и технолошког развоја Републике Србије, Комисија за стицање звања, одлука бр. 660-01-00006/640 (2018.)
 • VISITING PROFESSOR: Universitatea „Ioan Slavici“ Din Timisoara, Timisoara, Romania, EU (2013.)
 • VISITING PROFESSOR: Business School „PAR“, Rijeka, Croatia, EU, (2013.)
 • ДОКТОРАТ:: Универзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука, Крагујевац, (2015.)
 • ДОКТОРАТ: Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за менаџмент, (2008.)
 • МАГИСТРАТУРА: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин (2003.)
 • СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин (2000.)
 • ФАКУЛТЕТ: Универзитет у Новом Саду, Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин (1998.)
 • ВИША ШКОЛА: Виша техничка школа, Пожаревац (1995.)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Техничка школа „Никола Тесла“, Костолац (1991.)
 • ОСНОВНА ШКОЛА „Доситеј Обрадовић“, Пожаревац, (1987.)

Најзначајније референце +

Име и презиме

Оливер Момчиловић

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Општи менаџмент

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање

2021.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Општи менаџмент

Докторат

2015.

Универзитет у Крагујевцу,

Факултет инжењерских наука, Крагујевац

Индустријски инжењеринг и инжењерски менаџмент

Докторат

2008.

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за менаџмент, Нови Сад

Менаџмент и бизнис

Магистратура

2003.

Универзитет у Новом Саду,

Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин

Управљање развојем

Специјализација

2000.

Универзитет у Новом Саду,

Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин

Управљање развојем

Диплома

1998.

Универзитет у Новом Саду,

Технички факултет "Михајло Пупин", Зрењанин

Управљање развојем

Радови  у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у сладу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

1.

Pribicevic, I., Doljanica, S., Momcilovic, O., Das Dillip Kumar, Pamucar, D., Stevic, Z. (2020): Novel Extension of DEMATEL Method by Trapezoidal Fuzzy Numbers and D Numbers for Management of Decision-Making Processes, Mathematics 2020, 8(5), 812; https://doi.org/10.3390/math8050812

М21а

2.

Otić, G., Momčilović, O., Radovanović, L., Jovanov, G., Radosav, D., Pekez, J. (2021): Mathematical Analysis of Criteria for Maintenance of Technical Systems in the Function of Achieving Sustainability. Sustainability 2021, 13, 1680. https://doi.org/10.3390/su13041680 (https://www.mdpi.com/2071-1050/13/4/1680)

М22

3.

Radovanovic, Lj., Perisic, J., Milovanovic, M., Speight, J., Bozilovic, Z., Momcilovic, O., Obucinski, D. (2018): Modeling of petroleum products sampling processes. Petroleum Science and Technology, (2018), vol. 36 br. 23, str. 2003-2010

М22

4.

Djukic Petromanjanc, L., Momcilovic, O., Scepanovic, I., (2012): Suggested architecture of SMART metering system, Proceedings of the Romanian Academy, Series A: Mathematics, Physics, Technical Science, Information Science, Publisher: Romanian Academy, Publishing House of The Romanian Academy, Volume 13, No. 3/2012, pp. 278-285, ISSN: 1454-9069, Bucuresti, Romania

М22

5.

Brtka, V., Makitan, V., Radovanovic, Lj., Zivkovic, Z., Momcilovic, O. (2019): Rough sets-based prediction model for increasing safety of thermal power plants. Energy Sources Part B-Economics Planning And Policy, (2019), vol. 14 br. 3, str. 67-79

М23

6.

Karabasevic, D., Stanujkic, D., Maksimovic, M., Popovic, G., Momcilovic, O. (2019): An Approach to Evaluating the Quality of Websites Based on the Weighted Sum Preferred Levels of Performances Method. ACTA Polytechnica Hungarica, (2019), vol. 16 br. 5, str. 195-215

М23

7.

Momcilovic, O., Dudic, M., Nikolic, M., Grbic. N., Kostic, I., (2009): Аnalysis of the processes of management and decision making of the active entrepreneurs as a strategic stability factor of companies“, Technics Technologies Education Management, BIH, Sarajevo, Vol. 4., No.2, pp. 136-168, ISSN:1840-1503

М23

8.

Момчиловић, О., Николић, Г., Живаљевић, А. (2019): Ресурсни елементи европског модела пословне изврсности и њихов утицај на стратегију малих и средњих предузећа, Савремени проблеми и могућа решења стратегије и стратегијског менаџмента, Факултет за пословне студије и право и Факултет за информационе технологије и инжењерство Универзитета Унион Никола Тесла. Београд. Beopress. Београд, ISBN 978-86-81400-08-1, COBISS.SR-ID 275913228. UDK 005.52(082) 005.21(082), pp. 219-240

М33

9.

Momčilović, O., Doljanica, D., Nikolić, G. (2018): Hybrid IPA f-DEMATEL model for analysis of commitment, organizational learning and job satisfaction. Proceedings: 3rd International Conference on Quality of Life, Kopaonik, Serbia, 28th -30th November 2018, pp. 215-224, ISBN 978-86-6335-056-4

М33

10.

Cvetić T., Momčilović O., Nikolić G., Vujičić S. (2018): System model of student engagement at work during master studies, 3rd International Conference on Quality of Life, Kopaonik, Serbia, 28th -30th November 2018, pp. 85-92, ISBN 978-86-6335-056-4

М33

11.

Cvetić T., Momčilović O., (2018): Business models in Serbia: innovative approach in creating a business plan for start-up enterprises, EEE 2018 - Business Management, Entrepreneurship and Entrepreneurial Tendencies, Belgrade, 18th-20th October 2018, pp. 145-157, ISBN 978-1-993029-3-1

М33

12.

Jанковић, С., Момчиловић, О., Мартиновић, Д. (2008): Менаџмент: време менаџера и бизниса. Admiral Books. Београд. ISBN 978-86-84983-92-5, UDC 005 (035), COBISS.SR-ID 179226892

М43

13.

Момчиловић, О., Маринковић, В., Баић, О., (2012): Менаџмент знање промена. Висока струковна школа за предузетништво. Београд. ISBN 978-86-86707-47-5, UDC 005.94, COBISS.SR-ID 188834828

М45

14.

Маринковић, В., Момчиловић, О., Баић, О., (2012): Менаџмент и образовање. Висока струковна школа за предузетништво. Београд. ISBN 188834060, UDC 978-86-86707-46-8, UDC 005.94(005:371) 005:371(0.034.2), COBISS.SR.ID: 188834060

М45

15.

Маринковић, В., Момчиловић, О. (2010): Савремени менаџмент и образовање. Висока струковна школа за предузетништво, Београд. ISBN 978-86-88065-08-5, UDC 978-86-86707-40-6 UDC 005.94(0.034.2) 005:371(0.034.2), COBISS.SR.ID: 175485708

М45

16.

Момчиловић, О., Адамовић, Ж., Милошевић, С., (2009): Методологија научних истраживања (аспекти системских размишљања). Београд. ISBN 978-86-912521-0-6 COBISS.SR-ID 157941772 UDC 001.891(0.034.2)

М45

17.

Jанковић, С., Момчиловић, О., Милошевић, С., (2008): Маркетинг - на једноставан начин, Фамилет, Београд, ISBN 978-86-7646-047-2, COBISS.SR-ID 145870604, UDC 658.8(035), 339.138(035)

М45

18.

Doljanica, D., Momčilović, O., Pećić, M., Anđelković, M., (2018): Uticaj postojećeg i novostečenog znanja menadžera iz oblasti ekologije u funkciji brzine uvođenja poslovnih promena u preduzećima u Republici Srbiji. Ecologica. br. 91. str. 614-618

М52

19.

Cvetić T., Momčilović O., Živković D., Prljić, K. (2017): Quality and Human Resources in Function of Business Excellence in Production Organizations Owned by Women Entrepreneurs, Journal of Women`s Entrepreneurship and Education-JWE, Vol.3, No.4, pp. 84-94, ISSN 1821-1283 (print). UDC 005.64:37:316.344.5

М52

20.

Doljanica, D., Momčilović, O., Pećić, M. (2018): Uticaj prethodnog i budućeg obrazovanja menadžera na poslovne promene u preduzećima, Ekonomija: teorija i praksa. Vol.11. No. 2. str. 1-18. UDK: 378:005 DOI:10.5937/etp1802001D

М53

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

Google Scholar: цитати: 42, h-indeks (4)

SCOPUS цитати: 7, h-indeks (2)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

7

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

 

Други подаци које сматрате релевантним

Visiting professor:

- Universitatea „Ioan Slavici“ Din Timisoara, Timisoara, Romania, EU (2013.)

- Business School „PAR“, Rijeka, Croatia, EU, (2013.)

Специјализације и студијски боравци у иностранству:

- Certificate of „High Performing Teams - A Formula for Success“, Lehigh University / Iacocca Institute, Pennsylvania, USA & Business School PAR, Rijeka, Croatia, (2015.)

- Certificate of „Change Leadership - Key to Successful Growth“, Lehigh University / Iacocca Institute, Pennsylvania, USA & Business School PAR Rijeka, Croatia, (2014.)

- Training of Trainers on „Local Economic Promotion“, Inwent, Feldafin, Germany, (2004.)

- Certificate of „Basic Training Participatory Appraisal of Competitive Advantage“, Inwent, Neumarkt & Annaberg Buchholz, Germany, (2004.)

Учесник на међународним пројектима:

- "Management of Aircraft Design Activities", број пројекта: FS IIIJ/0318-0319/208-2019. Учесници на пројекту: Faculty of Information Technology and Engineering, New Belgrade, University UNION Nikola Tesla, Belgrade, Belgorod State Technological University Shuhov, Belgorod, Russia, i Faculty of Business Studies and Law, University UNION Nikola Tesla, Belgrade, (2019.)

- "Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories“, Romania-Republic of Serbia IPA Cross-Border Cooperation, Program is Financed by the European Union under the instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) and co-financed by the partner states in the program, „Ioan Slavici“ University, Timisoara, Romania, Факултет за менаџмент, Нови Сад, (2011.)

- „Intre Baba Caia Si Nestematele Pamantului” Proiect Derulat În Parteneriat Cu Universitatea „E. Murgu” Din Resita Şi Primăria Din Veliko Gradiste, Serbia, Finanţat De Uniunea Europeană Prin Programul România – Serbia PHARE CBC, RO 2006/018-448.01.01.17, (2006.)

Учесник на домаћим пројектима:

- "Зелена читанка и бојанка за предшколце и ђаке нижих разреда", број пројекта: FITI TTP/IM/12-18-03/19-2019. Учесници на пројекту: ОШ „Десанка Максимовић“, Пожаревац, Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд.

- „Општински услужни центар Жабари“, United States Agency for International Development (USAID) – Assisting International Development of Democracy (ADF), Општина Жабари, координатор пројекта, (2004.-2006.)

- „Центар за развој општине Жабари“, United States Agency for International Development (USAID) – Assisting International Development of Democracy (ADF), Општина Жабари, координатор пројекта, (2004.-2006.)

Учесник у организацији акредитованих стручних трибина:

- „Изазови подучавања“. Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, Центар за професионални развој запослених у образовању, Београд, Удружење учитеља општина Велико Градиште и Голубац, (2013.-2015.)

Учесник на домаћим пројектима које је финансирало или суфинансира Министарство економије и регионалног развоја, Републике Србије:

- „Подстицање и унапређење регионалног и друштвеног економског развоја Браничевског Округа“, Министарство економије и регионалног развоја у сарадњи са ТQМ Центром из Зрењанина, овлашћење Министра бр.. 021-02-30/2009-02, (2009.)

Учесник на домаћим пројектима које је финансирало или суфинансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Републике Србије:

- "Инжењерски менаџмент у функцији заштите и управљања коришћењем водних ресурса, број пројекта" бр. пројекта 401-00-282/2018-07. Суфинансиран од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде. Учесник на пројекту: Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд, (2018.)

- "Стратегија примене резултата мултидисциплинарних истраживања техничке и друштвене улоге информационих технологија на образовне програме инжењерских дисциплина", број пројекта: 451-03-00007/2018-14 од 04.04.2018. Суфинансиран од стране Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Учесници на пројекту: Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд и Факултет за пословне студије и право, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд, (2018.)

Учесник на пројектима према привреди:

- "Дигитализација контуре кабинског поклопца авиона", број пројекта: FITI TTP/IM/1118-0219/18-2019. Учесници на пројекту: CPS - CAD Professional Systems, Нови Београд, Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд, (2018.-2019.)

- "Технолошки, правни и економски изазови у истраживању заштите животне средине", број пројекта: FITI TTP/IM-ZZS/1218-0419/18-2019. Учесници на пројекту: Централни институт за конзервацију, Београд, Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд, (2019.)

- "Ревитализација система грејања факултета ФПСП у објекту Пирамида у складу са принципима одрживог развоја", број пројекта: FITI TTP/IM-SG/0l l 8-1219/18-2019. Учесници на пројекту: Интегрисани образовни систем за друштвене и природне науке, Нови Београд, Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд, (2018.-2019.)

- "Управљање активностима пројектовања ваздухоплова", број пројекта: FS 1111 /0318-0319/2018-2019. Учесници на пројекту: Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, Belgorod State Technological University Shuhov, Faculty of Economics and Management, Belgorod, Russia, Faculty of Business Studies and Law, New Belgrade, University UNION Nikola Tesla, Belgrade, University of Donja Garica, Podgorica, Montenegro, Faculty of Organizational Sciences, Kranj, University of Maribor, Maribor, Slovenia, (2018.-2019.)

- "Истраживање утицаја дуготрајне употребе ИТ на здравље", број пројекта: FIPMP/IT/0918-03/2018-19. Viatrucker - Transportation Platform, број пројекта: 229-817. Уговор о реализацији пројекта бр. 817. од 05.11. 2018. Учесници на пројекту: Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет,, УНИОН Никола Тесла, Београд, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, Привредно друштво Viatrucker d.o.o., Београд, (2018.-2019.)

- "Како направити Web сајт без знања програмирања WordPress?", број пројекта: FITI PMP/IT-WP/0918-01/19-2019. Учесници на пројекту: Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд и Информатика" АД, Београд, (2018.-2019.)

- "Истраживање утицаја ваздушног саобраћаја на животну средину и квалитет живота људи", број пројекта: FITI TTP-DNI/0320-0721/2021, (2021.)Професионално искуство

 • Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, ванредни професор, (2021.)
 • Универзитет УНИОН "Никола Тесла", Београд, Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, доцент и ванредни професор, (2017.)
 • Висока струковна школа "Спортска академија", Београд, професор струковних студија, (2014.)
 • Универзитет УНИОН "Никола Тесла", Београд, Факултет за менаџмент, Нови Сад, ванредни професор, (2011.)
 • Универзитет Алфа, ванредни професор, (2011.)
 • Универзитет Мегатренд, Факултет за пословне студије, Пожаревац, доцент, (2008.)
 • Висока струковна школа за предузетништво, Београд, професор струковних студија, (2006.)
 • Општина Пожаревац, Туристичка организација града Пожаревца, сарадник за туризам, (2006.)
 • Gospodarska Zbornica Slovenije, Višja Strokovna Šola, виши предавач, Ljubljana, (2004.)
 • Општина Жабари, Жабари, менаџер општине, (2003.)
 • ДОО "ЕНЕЛ", Пожаревац, директор развоја, (2002.)
 • Казнени поправни завод РЈ "ПРЕПОРОД", Забела, шеф производње, (2001.)
 • Друштвено предузеће "ЛИТАС", Пожаревац, инжењер техничке припреме, (1997.)
 • Холдинг компанија "ФАГРАМ", Смедерево, инжењер конструктор, (1995.)

Пројекти и чланство у организацијама

Учесник на међународним пројектима:
 • "Management of Aircraft Design Activities", број пројекта: FS IIIJ/0318-0319/208-2019. Учесници на пројекту: Faculty of Information Technology and Engineering, New Belgrade, University UNION Nikola Tesla, Belgrade, Belgorod State Technological University Shuhov, Belgorod, Russia, i Faculty of Business Studies and Law, University UNION Nikola Tesla, Belgrade, (2019.)
 • "Quality in education, college and universities, using innovative methods and new laboratories“, Romania-Republic of Serbia IPA Cross-Border Cooperation, Programme is Financed by the European Union under the instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) and co-financed by the partner states in the programme, „Ioan Slavici“ University, Timisoara, Romania, Факултет за менаџмент, Нови Сад, (2011.)
 • „Intre Baba Caia Si Nestematele Pamantului” Proiect Derulat În Parteneriat Cu Universitatea „E. Murgu” Din Resita Şi Primăria Din Veliko Gradiste, Serbia, Finanţat De Uniunea Europeană Prin Programul România – Serbia PHARE CBC, RO 2006/018-448.01.01.17, (2006.)

Учесник на домаћим пројектима:

 • "Зелена читанка и бојанка за предшколце и ђаке нижих разреда", број пројекта: FITI TTP/IM/12-18-03/19-2019. Учесници на пројекту: ОШ „Десанка Максимовић“, Пожаревац, Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд.
 • „Општински услужни центар Жабари“, United States Agency for International Development (USAID) – Assisting International Development of Democracy (ADF), Општина Жабари, координатор пројекта, (2004.-2006.)
 • „Центар за развој општине Жабари“, United States Agency for International Development (USAID) – Assisting International Development of Democracy (ADF), Општина Жабари, координатор пројекта, (2004.-2006.)

Учесник у организацији акредитованих стручних трибина:

 • „Изазови подучавања“. Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, Центар за професионални развој запослених у образовању, Београд, Удружење учитеља општина Велико Градиште и Голубац, (2013.-2015.)

Учесник на домаћим пројектима које је финансирало или суфинансира Министарство економије и регионалног развоја, Републике Србије:

 • „Подстицање и унапређење регионалног и друштвеног економског развоја Браничевског Округа“, Министарство економије и регионалног развоја у сарадњи са ТQМ Центром из Зрењанина, овлашћење Министра бр.. 021-02-30/2009-02, (2009.)

Учесник на домаћим пројектима које је финансирало или суфинансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Републике Србије:

 • "Инжењерски менаџмент у функцији заштите и управљања коришћењем водних ресурса, број пројекта" бр. пројекта 401-00-282/2018-07. Суфинансиран од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде. Учесник на пројекту: Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд, (2018.)
 • "Стратегија примене резултата мултидисциплинарних истраживања техничке и друштвене улоге информационих технологија на образовне програме инжењерских дисциплина", број пројекта: 451-03-00007/2018-14 од 04.04.2018. Суфинансиран од стране Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Учесници на пројекту: Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд и Факултет за пословне студије и право, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд, (2018.)

Учесник на пројектима према привреди:

 • "Дигитализација контуре кабинског поклопца авиона", број пројекта: FITI TTP/IM/1118-0219/18-2019. Учесници на пројекту: CPS - CAD Professional Systems, Нови Београд, Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд, (2018.-2019.)
 • "Технолошки, правни и економски изазови у истраживању заштите животне средине", број пројекта: FITI TTP/IM-ZZS/1218-0419/18-2019. Учесници на пројекту: Централни институт за конзервацију, Београд, Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд, (2019.)
 • "Ревитализација система грејања факултета ФПСП у објекту Пирамида у складу са принципима одрживог развоја", број пројекта: FITI TTP/IM-SG/0l l 8-1219/18-2019. Учесници на пројекту: Интегрисани образовни систем за друштвене и природне науке, Нови Београд, Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд, (2018.-2019.)
 • "Управљање активностима пројектовања ваздухоплова", број пројекта: FS 1111 /0318-0319/2018-2019. Учесници на пројекту: Faculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade, Belgorod State Technological University Shuhov, Faculty of Economics and Management, Belgorod, Russia, Faculty of Business Studies and Law, New Belgrade, University UNION Nikola Tesla, Belgrade, University of Donja Garica, Podgorica, Montenegro, Faculty of Organizational Sciences, Kranj, University of Maribor, Maribor, Slovenia, (2018.-2019.)
 • "Истраживање утицаја дуготрајне употребе ИТ на здравље", број пројекта: FIPMP/IT/0918-03/2018-19. Viatrucker - Transportation Platform, број пројекта: 229-817. Уговор о реализацији пројекта бр. 817. од 05.11. 2018. Учесници на пројекту: Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет,, УНИОН Никола Тесла, Београд, Фонд за иновациону делатност Републике Србије, Привредно друштво Viatrucker д.о.о. Београд, (2018.-2019.)
 • "Како направити Web сајт без знања програмирања WordPress?", број пројекта: FITI PMP/IT-WP/0918-01/19-2019. Учесници на пројекту: Факултет за информационе технологије и инжењерство, Нови Београд, Универзитет УНИОН Никола Тесла, Београд и Информатика" АД, Београд, (2018.-2019.)
 • "Истраживање утицаја ваздушног саобраћаја на животну средину и квалитет живота људи", број пројекта: FITI TTP-DNI/0320-0721/2021, (2021.)

Интересовања

 • рад на популаризацији науке о менаџменту
 • рад на инклузивном и перманентном образовању деце, омладине и одраслих

Занимљивости

Специјализације и студијски боравци у иностранству:

 • Certificate of „High Performing Teams - A Formula for Success“, Lehigh University / Iacocca Institute, Pennsylvania, USA & Business School PAR, Rijeka, Croatia, (2015.)
 • Certificate of „Change Leadership - Key to Successful Growth“, Lehigh University / Iacocca Institute, Pennsylvania, USA & Business School PAR Rijeka, Croatia, (2014.)
 • Training of Trainers on „Local Economic Promotion“, Inwent, Feldafin, Germany, (2004.)
 • Certificate of „Basic Training Participatory Appraisal of Competitive Advantage“, Inwent, Neumarkt & Annaberg Buchholz, Germany, (2004.)