Новости Студентски профил Moodle

КАТАЛОШКИ БРОЈ: 263

КОМПЕТЕНЦИЈА: К4

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: П2

ЕЛЕКТРОНСКИ: Не


ОРГАНИЗАТОР ПРОГРАМА:

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије

Јеврејска 24/1, Београд

office@mef.edu.rs / +381 11 264 3390


Особа за контакт:

Проф. др Миодраг Брзаковић
permanentnoobrazovanje@mef.edu.rs / +381 11 264 3390


Аутор:

Доц. др сци. мед. Небојша Вацић, доктор медицинских наука, МЕФ Београд


Реализатори:


Област:  здравствено васпитање

Компетенција: компетенције за комуникацију и сарадњу

Приоритетна област: Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)


Општи циљеви:

Упознавање наставника и сарадника у процесу образовања и рада са маргинализованим групама и њиховим проблемима и унапређивање методичко-дидактичких компетенција из маргинализованих група


Специфични циљеви:

Унапређивање компетенција наставнику у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка; Уважавање специфичних потреба ученика из маргинализованих група; Стицање знања и вештина у раду са ученицима који раде по индивидуализованом плану; Развијање вештина комуникације и сарадња са родитељима ученика и социјалним партнерима.


Циљна група:

Наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа; наставник предметне наставе – гимназија, наставник опште образовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник опште образовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник педагошки, андрагошк и асистент и помоћни наставник).


Број учесника: 30

Трајање програма: 3 дана

Број бодова: 24

Цена: 3.600,00 динара по полазнику

Напомена:
Имајући у виду чињеницу и настале околности због епидемије Корона вируса, дата је сагласност да се програм реализује на даљину (онлајн), комуникацијским каналом који омогућава социјалну дистанцу.

ПРОГРАМ СЕМИНАРА 

ДАН 1

Увод у семинар

Трајање: 40 минута

 • Представљање реализатора програма;
 • Представљање учесника програма;
 • Упознавање са програмом, циљевима и темама и активностима

Радионица 1. МАРГИНАЛИЗОВАНЕ ГРУПЕ

Трајање: 90 минута

 • Улазни тест
 • Презентација реализатора: Дефинисање појма „маргинализоване групе; Категоризација маргинализованих група: Најчешћи проблеми маргинализованих група;
 • Подела материјала
 • Учесници: Рад по групама уз координацију реализатора, презентовање резултата рада група, дискусија и закључци

Пауза: 10 минута

Радионица 2. ЗДРАВЉЕ

Трајање: 90 минута

 • Презентација реализатора: „Елементи који чине здравље кроз приказ здравственог стања маргинализованих група“
 • Подела материјала
 • Учесници: Рад по групама уз координацију реализатора, презентовање резултата рада група, дискусија и закључци на тему „Наша улога у очувању здравља ученика/детета из маргинализоване групе“
 • Свака група разматра посебан случај

Пауза за ручак – 60 минута

Радионица 3. ОБРАЗОВАЊЕ

Трајање: 90 минута

 • Подела материјала
 • Учесници: Рад по групама уз координацију реализатора, презентовање резултата рада група, дискусија и закључци на тему „Утицај образовања на унапређивање здравља ученика/детета из магинализоване групе“
 • Свака група разматра другачију ситуацију.

Пауза: 10 минута

Радионица 4. ШКОЛСКО ОКРУЖЕЊЕ

Трајање: 90 минута

 • Подела материјала
 • Презентација реализатора на тему: „Значај школског на позитивну мотивисаност ученика/детета из маргинализованих група
 • Учесници: Рад по групама уз координацију реализатора, презентовање резултата рада група, дискусија и закључци.
 • Свака група анализира пример из праксе.

ДАН 2

Радионица 1. ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ЗДРАВЉЕ

Трајање: 100 минута

 • Подела материјала
 • Учесници: Рад по групама уз усмеравање и координацију реализатора, презентовање резултата рада група, дискусија и закључци на тему „Значај инклузивног образовања за очување и унапређивање здравља ученика/детета“
 • Свака група разматра другачију ситуацију.
 • Реализатор: сумирање резултата, извођење општег закључка и компарација са циљевима инклузивног образовања.

Пауза: 10 минута

Радионица 2. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА

Трајање: 90 минута

 • Уводна презентација реализатора на тему: „Индивидуализовани оперативни план рада“ и усмеравање рада по групама на припреми индивидуализованог плана рада
 • Подела материјала
 • Учесници: Рад по групама уз усмеравање и координацију реализатора, презентовање резултата рада група, дискусија и закључци.

Пауза за ручак – 60 минута

Радионица 3. КОМУНИКАЦИЈА

Трајање: 90 минута

 • Подела материјала
 • Учесници: Рад по групама уз усмеравање и координацију реализатора, презентовање резултата рада група, дискусија и закључци на тему: „У туђим ципелама“

Пауза: 10 минута

Радионица 4. ИНКЛУЗИЈА У ПРАКСИ

Трајање: 120 минута

 • Подела материјала
 • Учесници: Рад по групама уз усмеравање и координацију реализатора, презентовање резултата рада група, дискусија и закључци о припремљеном ИОП-у 2

ДАН 3

Радионица 1. ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД СА МАРГИНАЛИЗОВАНИМ ГРУПАМА И ОСЕТЉИВИМ ГРУПАЦИЈАМА – ИЗБЕГЛА, РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ИМИГРАНТИ

Трајање: 100 минута

 • Уводна презентација реализатора и усмеравање рада по групама
 • Подела материјала
 • Учесници: Рад по групама уз усмеравање и координацију реализатора, презентовање резултата рада група, дискусија и закључци.

Пауза: 10 минута

Радионица 2. ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД СА МАРГИНАЛИЗОВАНИМ ГРУПАМА И ОСЕТЉИВИМ ГРУПАЦИЈАМА – ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Трајање: 100 минута

 • Уводна презентација реализатора и усмеравање рада по групама
 • Подела материјала
 • Учесници: Рад по групама уз усмеравање и координацију реализатора, презентовање резултата рада група, дискусија и закључци.

Пауза за ручак – 60 минута

Радионица 3. ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД СА МАРГИНАЛИЗОВАНИМ ГРУПАМА И ОСЕТЉИВИМ ГРУПАЦИЈАМА – ОСОБЕ НИЖЕГ СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА

Трајање: 100 минута

 • Уводна презентација реализатора и усмеравање рада по групама
 • Подела материјала
 • Учесници: Рад по групама уз усмеравање и координацију реализатора, презентовање резултата рада група, дискусија и закључци

Пауза: 10 минута

Радионица 4. ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД СА МАРГИНАЛИЗОВАНИМ ГРУПАМА И ОСЕТЉИВИМ ГРУПАЦИЈАМА – РАСНЕ И ЕТНИЧКЕ МАЊИНЕ

Трајање: 100 минута

 • Уводна презентација реализатора и усмеравање рада по групама
 • Подела материјала
 • Учесници: Рад по групама уз усмеравање и координацију реализатора, презентовање резултата рада група, дискусија и закључци

МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020

Маргинализоване групе и здравље

Електронски формулар

Правилник о заштити података о личности (Сазнај више >>)