Новости Студентски профил Moodle
Александар Шијaн

Александар Шијaн

Сарадник у настави

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА И МЕСТО РОЂЕЊА: 1990, Ријека
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд

Контакт

 • Е-ПОШТА: aleksandar@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Сарадник у настави (2018-), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, студијски програм Информационе технологије
 • ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду, студијски програм Примењене информационе технологије
 • ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, студијски програм Интернет технологије
 • ГИМНАЗИЈА: Осма београдска гимназија, природно-математички смер

Објављени радови

 • Шијан А, Карабашевић Д, Рајчевић Д. (2019) „Значај опште теорије система за савремени свет“, Трендови у пословању, 2(14), 87-94. ISSN: 2334-816X, Online ISSN: 2334-8356. (M53)
 • Рајчевић Д, Шијан А, Брајевић И. (2019) „Modified accelerated particle swarm optimization algorithm for constrained optimization“, Meђународна научно-стручна конференција „Иновације као покретач развоја”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд (M33)
 • Шијан А, Брајевић И, Рајчевић Д. (2018) „Проблематика појма систем“, Meђународна научно-стручна конференција „Иновације као покретач развоја”, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд (M33)
 • Јановац Т, Ковач В, Станишић Д, Шијан А. (2018) „Гејмификација - Нов концепт мотивације запослених“, Конференција YU INFO 2018, Копаоник (M63)

Професионално искуство

 • (2018-) Члан Развојног тима на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије
 • (2016-2017) Teletreder internship
 • (2011-) Freelancer

Пројекти и чланство у организацијама

 • Реализовао G Suite for Education на МЕФ факултету
 • Као freelancer радио на неколико пројеката

Интересовања

 • Филозофија
 • Поткултуре
 • Историја
 • Научна фантастика
 • Футурологија

Занимљивости

 • Учи норвешки и мађарски језик
 • Студент генерације на Високој школи струковних студија за информационе и комуникационе технологије
 • Бивши стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја