Новости 1 Студентски профил Moodle
Дејан Видука

Доц. др Дејан Видука

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Нови Сад
 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 1980, Осијек, Р. Хрватска

Контакт

 • Е-ПОШТА: dejan.viduka@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • Мастер студије из менаџмета, Универзитет у Новом Саду (Асоцијације центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања - АЦИМСИ) (2012)
 • Мастер студије из информатике, Сингидунум Универзитет, Београд (2013)
 • Асистент на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, ужа научна област информатика (2014)
 • Докторске студије из инжењерског менаџмента (техничке науке), Технички Факултет, Сингидунум Универзитет, Београд (2017)
 • Избор у звање: Доцент, Факултет за Инжењерски Менџмент, Београд; Универзитет Унион “Никола Тесла” Београд (Ужа научна област Информационо - комуникационе технологије) (2018)
 • Гостујући професор: Доцент, Академија за умјетност и културу, Универзитет у Осијеку, Осијек, Р. Хрватска (2018)
 • Избор у звање: Доцент, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд: Универзитет Привредна академија, Нови Сад (2020)

Објављени радови

 • Видука Б., Видука Д.: „Имплементација електронског пословања у предузетничким организацијама”, Национални научни скуп са међународним учешћем МРЕЖА, Ваљево, 2014., Србија.
 • Видука Д., Додер Д., Малацко Ј., Kалентић Ж., Сударов Н.: Интернет маркетинг у спорту, Научно стручни симпозијум “Наука и карате спорт”, Тема: Предузетништво у спорту, ТИМС Факултет спорта и туризма, Едуконс Универзитет и Kарате савез Војводине, Нови Сад, Србија.
 • Видука Д.: Интернет Вс. традиционални медији., ИИИ Научно стручни скуп, Предузетништво, инжењерство и менаџмент, Тема: “Јачање регионалне конкурентности у условима транзиције “, Зрењанин, Србија, 08.12.2012. год
 • Видука Б., Видука Д.,: Употреба електронског маркетинга у пословању., ИИИ Научно стручни скуп, Предузетништво, инжењерство и менаџмент, Тема: “Јачање регионалне конкурентности у условима транзиције “, Зрењанин, Србија, 08.12.2012. год.
 • Видука Б., Видука Д.,: Употреба Интернета у пословању., ИИ Научно – стручни скуп “Предузетништво, инжењерство и менаџмент”, Тема: “Шанса за прогрес“, 10 Децембар, 2011., Зрењанин, Србија.
 • Viduka D., Bašić A. i Kraguljac V.: Social Engineering of Open Source Software Serbian Journal of Engineering Management Vol. 3, No. 1, 2018. ISSN: 2466-4693
 • Видука Д., Башић А. и Лаврнић И.: Безбедоносни изазови за децу на Интернету, Serbian Journal of Engineering Management Vol. 3, No. 2, 2018. ISSN: 2466-4693
 • Видука Д., и Kрагуљац В.: Kомпаративна анализа корисничког интерфејса на примеру Мицрософт Wиндоwс и ГНУ/Линуx оперативног система: Трендови у пословању, Свес. 2, Бр. 14 (2019), Висока школа за пословну економију и предузетништво из Београда, ИССН: 2334-816X
 • Башић А. и Видука Д.; Штетни ефекти коришћење мобилног телефона код деце: Часопис БИЗИНФО 10, Висока пословна школа струковних студија, Блаце, 2014. ИССН: 2217 - 2769
 • Видука Д., Видука Б. и Тодоровић А.: Модели смањења информационо комуникационих трошкова у савременом пословању: Часопис БИЗИНФО 09, Висока пословна школа струковних студија, Блаце, 2014. ИССН: 2217 - 2769
 • Видука Д., Башић А и Лаврнић И.: Цлоуд цомпутинг као потенцијално решење у електронском пословању: Часопис БИЗИНФО 08, Висока пословна школа струковних студија, Блаце, 2013. ИССН: 2217 - 2769
 • Видука Д., Варађанина В., Видука Б. и Варађанин Д. (2017): Анализа примене информационих технологија и изазови имплементације у образовању Србије: Зборник ВШССОВ - Kикинда, 2/2015., УДЦ 37:004.438.5(497.11), стр. 195-208. ИССН: 2217-5725
 • Видука Д., Башић А. (2015) Impact of Open Source software on the environmental protection, Computational Ecology and Software, Vol 5. No. 1, pp. 113-118, 2015
 • Видука Д., Лаврнић И., Башић А. (2013) Comparative Study Based on Open Source Content Management Systems Mambo and his Fork – Joomla and Elxis, International Journal of Computer Science Issues, Vol. 10, Issue 5, No 1, pp. 150-155
 • Видука Д., Башић А., Лавнић И. (2017) Analyzing the Potential Mechanism for Measurements - The Most Popular Open Source Web Content Management System. International scientific conference on information technology and data related research - SINTEZA, pp. 85-89
 • Viduka D., Đurašković J. i Kraguljac V.: Reducing the digital divide in education by using open source software, 4th International Scientific Conference European Realities 2019, Osijek, Croatia. (прихваћен рад, 13.05.2020.)
 • Видука Д. и Додер Д.: Web сајт као медиј у спорту: 20th International Interdisciplinary Symposium Ecology, Sport, Physical Activities and Health of Youth: Нови Сад, Србија, 2012., ISBN 978-86-86025-14-2
 • Башић А., Лаврнић И., Видука Д., Панајотовић Б. (2013) Risk Assessment Concept in the New Approach Directives. International conference on Applied Internet and Information Technologies, Univerzitet Novi Sad, Vol. 2, pp. 168-173, Зрењанин, октобар 2013.
 • Kraguljac V. i Viduka D.: A few facts about the use of Open Source Software in education, ITOP18 - 3rd National Conference With International Participation in Čačak, Serbia, 2018.
 • Видука Д., Видука Б.: Појам и имплементација електронског образовања у Србији, Научно стручни скуп, Техника и информатика у образовању - ТИО 2012, Универзитет у Kрагујевцу – Технички факултет Чачак, 1-3. јун 2012., Чачак, Србија.
 • Видука Д.: Могућности коришћења Опен Соурце софтвера у савременом пословању: XИИ Међународна конференција Е-трговина: Палић, 2012.
 • Viduka D., Viduka B. i Vrandečić D.: The Influence of Open Source Software on Creativity, Communication and Students’ Social Life, International Journal of Electrical and Computer Engineering Systems (IJECES), Osijek, Hrvatska, (Prihvaćen jul 2020.) (Web of Science - ESCI i SCImago Journal Rank - SJR) ISSN: 1847-6996
 • Lavrnić I., Bašić A. i Viduka D.: Risk Assessment of a solar attack according to ISO 31000 standard, Engineering Review, Rijeka, Hrvatska, (Prihvaćen jun 2020.) (Web of Science - ESCI i SCImago Journal Rank - SJR) ISSN: 1330-9587
 • Viduka D., Kraguljac V., i Lavrnić I.: Security challenges behind the development and increased use of Open Source Web Content Management Systems, Journal of Information and Organizational Sciences (JIOS), Vraždin, Hrvatska, JIOS, VOL.44, NO.1 (2020) (Web of Science - ESCI i SCImago Journal Rank - SJR) ISSN: 1846-3312
 • Видука Д., Драгичевић М., Башић А., Видука Б., Лаврнић И. (2017), 21st century engineering challenges observed through computer vision syndrome, : Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol. 24/Suppl. 1, pp. 201-205, DOI Number: 10.17559/TV-20140624084534

Професионално искуство

Опис: Ужа научна област информатика и дизајн
Позиција: Доцент, гостујући предавач
Kомпанија: Академија за умјетност и културу, Универзитет у Осијеку, Осијек, Р. Хрватска
Локација: Осијек, Хрватска
Период: 2019 – 2020

Опис: Пружање ИТ услуга: wеб развој и дизајн, унапређење пословнаја применом савремених технологија, едукација
Позиција: ИТ Консултант
Kомпанија: VONing - истраживање, савјетовање и услуге
Локација: Осијек, Хтватска
Период: 2018 – 2019

Опис: Ужа научна област Информационо - комуникационе технологије
Позиција: Доцент/Професор
Kомпанија: Факултет за Инжењерски Менџмент, Београд; Универзитет Унион “Никола Тесла” Београд
Локација: Београд, Србија
Период: 2018

Опис: Ужа научна област информатика
Позиција: Асистент
Kомпанија: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд: Универзитет Привредна академија, Нови Сад
Локација: Београд, Србија
Период: 2014 – 2017

Опис: Пружање ИТ услуга: wеб дизајн, оптимизација, одржавање информационог система, сервис опреме, едукација
Позиција: ИТ Консултант/Директор/Сувласник
Kомпанија: SPESCOM Consulting d.o.o.
Локација: Нови Сад, Србија
Период: 2011 – 2018

Опис: Пружање ИТ услуга: wеб дизајн, оптимизација, одржавање информационог система, сервис опреме, обука кадрова
Позиција: Директор
Kомпанија: D & B Consulting
Локација: Нови Сад, Србија
Период: 2008 - 2011

Пројекти и чланство у организацијама

 • Инноватионс ин ецо-фоод сyстемс фор сустаинабле продуцтион анд сафеy енвиронмент (реф.но.:21910376), Висеградски фонд, 2019-2020Подршка младима кроз развој Центра за учење, Висеградски фонд, 2017-2018
 • Kликом до самосталности, Сwисс говермент, 2017-2018
 • Органиц Бридге Интеррег-ИПА ЦБЦ, (Цроатиа-Сербиа), 2017-2018
 • Волем - електронска платформа за учење језика националних мањина у АП Војводини (Војвођанске Онлине Лекције о Мултикултурализму), Влада АП Војводине, 2014
 • Центар за органску производњу Селенча, Пројекат: Подршка развоју капацитета и услуга подршке органској пољопривреди у Србији - Израда електронске платформе (сервиса), ФАО (УН), 2013-2014
 • Едукација наставика средњух школа за примену ИKТ у наставном процесу (е-кабинет), Влада Републике Србије, 2013-2014
 • Едукација наставика средњух школа за примену ИKТ у наставном процесу (е-кабинет), Влада АП Војводине, 2013
 • Подршка маркетиншком наступу предузетника који се баве органском производњом, Влада АП Војводине, 2012
 • Kреирање визуелног идентитета за предузетнике из Пчињско-Јабланичког округа, УСАИД, 2012
 • еМаркетинг - организација и имплемнтација тренинга за мала и средња предузећа у 10 градова Војводине, Влада АП Војводине, 2012
 • е-Пословање - организација и имплемнтација тренинга за мала и средња предузећа у 10 градова Србије, Влада Републике Србије, 2011
 • Ентерпренеурал Бабy Боом, ИБСС Аустриа, 2011-2013
 • еПредузетништво, УСАИД, 2011

Чланство:

 • Члан Удружења ОСЦ (Osijek Software City - OSC), Осијек, Р. Хрватска
 • Члан Савез инжењера и техничара Србије

Интересовања

Рекреативно бављење спортом: трчање, риболов.
Научне и стручне области: информатика, спорт и е-бизнис.