Новости 2 Студентски профил Moodle
Иван Тот, дипл. инж.

Проф. др Иван Тот, дипл. инж.

Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 31.01.1975, Земун
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Ожењен

Контакт

 • Е-ПОШТА: ivan.tot@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент, Војна академија Унверзитета одбране Београд (2015)
 • ДОКТОРАТ: Војна академија (2010)
 • МАГИСТРАТУРА: Технички факултет Чачак, Универзитет у Крагујевцу (2008)
 • ФАКУЛТЕТ: Војнотехничка академија (1999)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Војна гимназија (1994)
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Отон Жупанчич (1990)

Објављени радови

 1. Ранитовић Предраг, Tот Иван, Ђоровић Бобан, Тепић Г, Тодић В. В: Logistic model of the security system in the military industry repair sector
  Рад је објављен у часопису Металургија vol. 52, Br./No. 2, Str./P 271-274, 2013. године, ISSN 0543-5846, UDC: 621.747 : 621.006.2 : 658.564 = 111 (SCI, М22), IF=0.755
 2. Лаловић Комлен, Мачек Немања, Милосављевић Милан, Веиновић Младен, Франц Игор, Лаловић Јелена, Тот Иван: Biometric Verification of Maternity and Identity Switch Prevention in Maternity Wards
 3. Тот Иван: Military Academy Department's information support Рад је прихваћен и објављен на међународној конференцији 9th international conference on telecommunications in modern satellite, cable and broadcasting services TELSIKS 2009 (IEEE) одржаној у граду Нишу од 07. до 09.10.2009. Објављен је у зборнику радова на страницама од 495 до 498, М33, ISBN: 978-1-4244-4382-6, DOI: 10.1109/TELSKS.2009.5339463
  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5339463
 4. Гавриловић Дејан, Веселиновић Александар, Тот Иван, Стојковић Саша, Видаковић Александар: Android application for mobile platform location tracking using GPS
  Рад је прихваћен и објављен на међународноj конференцији 6th International Scientific Conference on Defensive Technologies (OTEH 2014) одржаноj у Београду од 09.10. до 10.10.2014. на стр. 614-616, М33, http://www.vti.mod.gov.rs/oteh/elementi/rad/149.html ISBN: 978-86-81123-71-3
 5. Стојковић Саша, Тот Иван, Фејсов Никола: Techniques for intelligence data gathering in mobile communications
  Рад је прихваћен и објављен на међународноj конференцији 7th International Scientific Conference on Defensive Technologies (OTEH 2016) одржаноj у Београду од 06.10. до 07.10.2016. на стр. 478-480, М33, ISBN: 978-86-81123-82-9
 6. Богићевић Душан, Тот Иван, Шендељ Рамо: IoT Security Optimization
  Рад је прихваћен и објављен на међународноj конференцији 8th International Conference on Business Information Security BISEC’2016 одржаној у Београду 15.10.2016, М33
 7. Ђуровић Јована, Михаилов Бобан, Тот Иван, Огњановић Ивана: CryptoSMS Android Application
  Рад је прихваћен и објављен на међународноj конференцији 8th International Conference on Business Information Security BISEC’2016 одржаној у Београду 15.10.2016, М33
 8. Лаловић Комлен, Николић Јасмина, Тот Иван, Лаловић Жана: Software Algorithm of Device for Biometric Identification of Maternity – Parenthood Рад је прихваћен и објављен на међународноj конференцији 8th International Conference on Business Information Security BISEC’2016 одржаној у Београду 15.10.2016, М33
 9. Лаловић Комлен, Милосављевић Милан, Тот Иван, Мачек Немања: Device for Biometric Verification of Maternity
  Рад је прихваћен и објављен у часопису SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING, vol. 12, бр. 3, на страницама од 293 до 302, октобар 2015. године, М52 UDC: 57.087.1:004.93’1-053.31(088.8), DOI: 10.2298/SЈЕЕ1503293L, ISSN: 2217 – 7183 (on line)
 10. Тот Иван, Јоксимовић Срећко, Цекић Велибор, Трбољевац Милош, Марковић Александар: Информациони систем за анализу успеха студената.
  Рад је прихваћен и објављен у Војнотехничком гласнику 2004, vol. 52, бр. 6, на страницама од 633 до 640, 2004. године, М53, ISSN: 0042-8469, UDC: 371.26 : 004.4 http://www.dibid.mod.gov.rs/biblioteka_arhiva_vojnotehnicki_glasnik.php http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0042-84690406633T
 11. Тот Иван, Лаловић Комлен, Брзаковић Миодраг, Богићевић Душан, Кекић Ивана: SQL Server 2016 алати за побољшавање перформанси упита

Професионално искуство

 • Војна академија Универзитета одбране, наставник
 • 1999-2010. Војна академија, асистент

Пројекти и чланство у организацијама

Објављени уџбеници:

 1. „Информациони системи за подршку одлучивању“, 2013. године, Београд, Војна штампарија Београд, ISBN 978-86-335-0383-9, COBISS.SR-ID 199898892

Учешће у пројектима:

 1. „Нове информационе технологије за аналитичко одлучивање базиране на организацији експеримента и њихова примена у биолошким, економским и социолошким системима“, пројекат Министарства за науку и технолошки развој Србије, уговор III 44007, 2010-2016.
 2. „Анализа перформанси интегрисаног телекомуникационог система тактичког нивоа“, пројекат Војне академије Универзитета одбране, 2010-2015.
 3. „Модел базе података система за подршку одлучивању органа логистике“,
 4. пројекат Војне академије Универзитета одбране, 2013-2015.

Интересовања

 • члан културно-уметничког друштва као корепетитор на хармоници
 • у слободно време чита књиге из области научне фантастике