Новости 1 Студентски профил Moodle
Ивона Брајевић

Проф. др Ивона Брајевић

Ванредни професор

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА И МЕСТО РОЂЕЊА: 28.09.1980, Крушевац
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд

Контакт

 • Е-ПОШТА: ivona.brajevic@mef.edu.rs

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Ванредни професор (2020), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду.
 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент (2016), Универзитет Привредна академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије
 • ДОКТОРАТ: Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу (2015)
 • МАСТЕР: Математички факултет, Универзитет у Београду (2008)
 • ФАКУЛТЕТ: Математички факултет, Универзитет у Београду (2006)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија, Београд
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Београд

Најзначајније референце +

Име и презиме

Ивона Брајевић

Звање

Ванредни професор

Ужа научна област

Информатика, Примењена математика

Академска каријера

Година

Институција

Област

Избор у звање
Ванредни професор

2020

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Информатика и примењена математика

Избор у звање
Доцент

2016

Универзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд

Информатика и примењена математика

Докторат

2015

Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Рачунарске науке

Диплома

2006

Математички факултет, Универзитет у Београду

Математика

Радови у научним часописима из области студијског програма са званичне листе ресорног министарства за науку, у складу са захтевима допунских стандарда за дато поље (минимално 5 не више од 20)

М

1.

Brajević I. (2021) A Shuffle-Based Artificial Bee Colony Algorithm for Solving Integer Programming and Minimax Problems. Mathematics, 9(11),1211. https://doi.org/10.3390/math9111211

M21a

2.

Brajević, I., Stanimirović, P. S., Li, S. & Cao, X. (2020). A Hybrid Firefly and Multi-Strategy Artificial Bee Colony Algorithm, International Journal of Computational Intelligence Systems, 13(1), 810 – 821, ISSN: 1875-6891; eISSN: 1875-6883, https://doi.org/10.2991/ijcis.d.200612.001, IF = 2.153 (2019)

M22

3.

Khan, A.H., Cao, X., Katsikis, V.N., Stanimirović, P.S., Brajević, I., Li, S., Kadry, S. & Nam Y. (2020). Optimal Portfolio Management for Engineering Problems Using Nonconvex Cardinality Constraint: A Computing Perspective, IEEE Access, 8, 57437-57450, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2982195, IF = 4.640 (2020)

M21

4.

Brajević, I. & Ignjatović, J. (2019). An upgraded firefly algorithm with feasibility-based rules for constrained engineering optimization problems. Journal of Intelligent Manufacturing, 30(6), 2545–2574, https://doi.org/10.1007/s10845-018-1419-6, IF = 3.657 (2018)

M21

5.

Ivanov, B., Stanimirović, P. S., Milovanović, G. V., Djordjević, S. & Brajević, I. (2019). Accelerated multiple step-size methods for solving unconstrained optimization problems, Optimization Methods and Software, https://doi.org/10.1080/10556788.2019.1653868, IF = 1.336 (2018)

M21

6.

Brajević, I. & Stanimirović, P. S. (2018). An improved chaotic firefly algorithm for global numerical optimization, International Journal of Computational Intelligence Systems, 12 (1), 131 - 148, ISSN 1875-6883, https://www.atlantis-press.com/article/25905187, IF =2.153 (2018)

M22

7.

Stanimirović, P. S., Ivanov, B., Djordjević, S. & Brajević, I. (2018). New Hybrid Conjugate Gradient and Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno Conjugate Gradient Methods, Journal of Optimization Theory and Applications, 178 (3), 860–884, https://link.springer.com/article/10.1007/s10957-018-1324-3, IF = 1.234

M21

8.

Stojanović, I., Brajević, I., Stanimirović, P. S., Kazakovtsev, L. A. & Zdravev, Z. (2017). Application of Heuristic and Metaheuristic Algorithms in Solving Constrained Weber Problem with Feasible Region Bounded by Arcs, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2017, Article ID 8306732, 13 pages, ISSN: 1024-123X, doi:10.1155/2017/8306732

https://www.hindawi.com/journals/mpe/2017/8306732/ , IF= 0.802 (2017)

M22

9.

Brajević, I. (2015). Crossover-based artificial bee colony algorithm for constrained optimization problems, Neural Computing and Applications, 26 (7), 1587-1601, ISSN 0941-0643, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00521-015-1826-y, IF= 1.763 (2013)

M22

10.

Tuba, M., Brajević, I. & Jovanović, R. (2013), Hybrid seeker optimization algorithm for global optimization, Applied Mathematics and Information Sciences, 7(3), 867-875, DOI:10.12785/amis/070304, ISSN 1935-0090, http://naturalspublishing.com/Article.asp?ArtcID=2506, IF= 1.232

M21

11.

Brajević, I. & Tuba, M. (2013). An upgraded artificial bee colony algorithm (ABC) for constrained optimization problems, Journal of Intelligent Manufacturing, 24(4), 729-740, DOI: 10.1007/s10845-011-0621-6, ISSN: 0956-5515, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10845-011-0621-6

M22

12.

Brajević, I. & Ignjatović, J. (2015). An enhanced firefly algorithm for mixed variable structural optimization problems, Facta Universitatis: Series Mathematics and Informatics, Vol. 30, No 4, http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUMathInf/article/view/988

M51

13.

Tuba, M. & Brajević, I. (2013). Modified seeker optimization algorithm for image segmentation by multilevel thresholding, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, Vol. 7, No. 4, pp. 370-378, ISSN:1998-0140, www.naun.org/main/NAUN/ijmmas/2001-120.pdf

M51

14.

Brajević, I., Tuba, M. & Subotić, M. (2011). Performance of the improved artificial bee colony algorithm on standard engineering constrained problems, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, ISSN: 1998-0159, Vol. 5, Issue 2, 2011, pp. 135-143. http://www.naun.org/main/NAUN/mcs/20-335.pdf

M51

15.

Brajević, I. & Tuba, M. (2014). Cuckoo search and firefly algorithm applied to multilevel image thresholding, in: Xin-She Yang (ed.), Cuckoo Search and Firefly Algorithm: Theory and Applications, Studies in Computational Intelligence, Volume 516, Springer, pp. 115-139, DOI 10.1007/978-3-319-02141-6, ISBN: 978-3-319-02140-9 http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-02141-6_6

M13

16.

Brajević, I. (2019). Algoritmi inspirisani rojevima svitaca i pčela. Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, str. 153. ISBN 978-86-84531-42-3, COBISS.SR-ID 280795916.

M42

17.

Rajčević, D., Šijan, А. & Brajević, I. (2019). Modified accelerated particle swarm optimization algorithm for constrained optimization. MEFkon 2019, Innovation as an initiator of the development – Innovations – development prospects, December 5th, Belgrade, ISBN 978-86-84531-41-6.

M33

18.

Jauković Jocić, K., Jocić, G. & Brajević, I. (2019). Boundary constraint handling schemes in firefly algorithm. MEFkon 2019, Innovation as an initiator of the development – Innovations – development prospects, December 5th, Belgrade, ISBN 978-86-84531-41-6.

M33

19.

Rajčević, D. & Brajević, I. (2018). Stubovi objektno-orijentisane paradigme u savremenom svetu razvoja softvera. International Scientific Conference „Innovation as an Initiator of the Development“, 39-45, University Business Academy in Novi Sad Faculty of Applied Management, Economics and Finance, Belgrade. ISBN: 978-86-84531-37-9.

M33

20.

Brajević, I. (2011). Artificial bee colony algorithm for the capacitated vehicle routing problem, Proceedings of the European Computing Conference, ISBN 978-960-474-294-7, Paris, pp. 239-244, www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Paris/ECC/ECC-39.pdf

M33

Збирни подаци научне активност наставника

Укупан број цитата, без аутоцитата

315 (Scopus), 520 (Google Scholar)

Укупан број радова са SCI (или SSCI) листе

11

Тренутно учешће на пројектима

Домаћи

Међународни

Усавршавања

Други подаци које сматрате релевантнимПрофесионално искуство

 • Доцент, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, 2016 – до сада
 • Држала је наставу из више курсева на Високој школи за пословну економију и  предузетништво, Београд, 2009 – 2016.
 • Професор математике у Осмој београдској гимназији, 2008.

Пројекти и чланство у организацијама

 • Ангажована је на пројекту III-44006 из програма интегралних интердисциплинарних истраживања Министарства за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије.

Интересовања

 • Професионално: вештачка интелигенција, оптимизациони проблеми
 • Лично: музика, пливање