Новости Студентски профил Moodle
Јелена Петровић

Јелена Петровић

Асистент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 01.02.1974, Ужице
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Београд
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Удата, мајка двоје деце

Контакт

 • Е-ПОШТА: jelena.petrovic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 69 727 416

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Асистент (2016), Факултет за примењени менаџмент, еконономију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија Нови Сад
 • ПРОФЕСИОНАЛНА ЛИЦЕНЦА – стицање звања портфолио менаџера – дозвола Комисије за хартије од вредности од 10.10.2008.
 • МАГИСТРАТУРА: Економски факултет у Београду (2007)
 • ФАКУЛТЕТ: Економски факултет у Београду (1998)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Гимназија, Косјерић
 • ОСНОВНА ШКОЛА: Косјерић

Објављени радови

 1. Петровић, J., Брзаковић, Т., Брзаковић, А., “APPLICATION OF SCENARIO ANALYSIS IN THE INVESTMENT PROJECTS EVALUATION“ ,EKONOMIKA POLJOPRIVREDE (Economic of Agriculture), Vol. LXIII, No 2/2016, Belgrade, str. 501-513.(М24)
 2. Petrović, J., Brzaković, Т, Brzaković, А., “Application of Sensitive Analysis in the Investment Projects evaluation” International Scientific Conference, June, 22-26, 2016, Dubrovnik, Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic System (EMFSA 2016) Scopus and/or Emerging Sources Citation Index (Thomson Reuters), ERIH PLUS (M31).
 3. Петровић, J., Брзаковић, Т., Брзаковић, А., Универзитет Привредна Академија, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд, Немањина 4, Србија, “МОЋ ПИТАЊА, ОДГОВОРА И СТВАРАЊА”, Конференције "Како до квалитетнијег живота?, 12.05.2016, ISBN 978-86-84531-25-6, COBISS.SR-ID 223256076 (M31).

Професионално искуство

 • Јануар 2016 – Универзитет Привредна академија Нови Сад,  Асиситент
 • Јул 2002 – децембар 2015 – КБК Брокер А.Д. Београд – последња позиција  – Извршни директор
 • Април 1999-јун 2002 – Савезни завод за развој и економску политику – Стручни сарадник за инвестициону политику

Интересовања

 • Спорт- Одбојка