Новости Студентски профил Moodle
Марија Јаношик МА

Марија Јаношик МА

Сарадник у настави

MEF LOGO

Лични подаци

 • ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: Марија Јаношик
 • ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА: 25.07.1992. Београд

Контакт

 • Е-ПОШТА:  marija.janosik@mef.edu.rs
 • КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: +381 69 880 1134

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Сарадник у настави (2018 -), Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • МАСТЕР СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (2014-2016), Универзитет Привредна академија у Новом Саду, студијски програм Планско - процесни менаџмент, модул Примењени менаџмент
 • ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (2013), Универзитет Привредна академија у Новом Саду, студијски програм Оперативно-примењени менаџмент
 • СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ: Београдска пословна школа, Висока школа струковних студија (2011-2013), смер: Менаџмент
 • СРЕДЊА ШКОЛА: Фармацеутско – физиотерапеутска школа, Београд
 • ОСНОВНА ШКОЛА : „Јосиф Панчић“ Београд

Објављени радови

 • Јаношик М. (2015), „Енергетска ефикасност и одрживи развој Војводине“ Међународна научно-стручна конференција, „Примењени менаџмент у функцији напретка неразвијених подручја Војводине“ Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд 25. јун, Зборник радова – електронско издање, ISBN 978-86-84531-21-8 , стр.15-24 (M 33)
 • Јаношик М., Поповић Д. (2015), „Пословна комуникација и њен утицај на пословање привредних субјеката“ Међународна научно-стручна конференција, „Примењени менаџмент у функцији напретка неразвијених подручја Војводине“ Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд 25. јун, Зборник радова – електронско издање, ISBN 978-86-84531-21-8, стр. 112-122 (M 33)
 • Поповић Д., Јаношик М. (2015), „Препознатљивост предузећа кроз интернет маркетинг“ Међународна научно-стручна конференција, „Примењени менаџмент у функцији напретка неразвијених подручја Војводине“ Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, , Београд 25. јун, Зборник радова – електронско издање, ISBN 978-86-84531-21-8, стр. 123-130 (M 33)
 • Гајић, Б., Јаношик М. (2015), „Иновације као фактор подизања конкурентности“, Међународна, научно-стручна конференција, „Иновације у функцији развоја привреде“, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд 10. децембар, Зборник радова – електронско издање, ISBN 978-86-84531-22-5, стр. 101-114 (M 33)
 • Лазаревић Д., Купрешанин А., Јаношик М. (2016), „Утицај модерних болести на квалитет живота“, Међународна, научно-стручна конференција, “Како до квалитетнијег живота” Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд 10. мај, Зборник радова – електронско издање, ISBN 978-86-84531-25-6, стр. 170-176 (M 33)
 • Janošik M., Brzaković A., Ondrik Ž. (2017), „Opredeljujuće karakteristike uspešnih menadžera“ INTERNATIONAL Scientific Conference Knowledge Based Sustainable Economic Development ERAZ 2017, Beograd, 08. jun, zbornik radova – elektronsko izdanje, ISBN: 978-86-80194-07-3 str. 365-374 (M 33)
 • Вукотић С., Јаношик М., Малешевић А. (2017), „Улога и значај интеркултурног менаџмента у процесу пословања“, Међународна научно-стручна конференција: Иновацијама до одрживог развоја, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (са партнерима) Београд, 07. децембар, Зборник радова – електронско издање, ISBN 978-86-84531-30-0, стр. 338-347 (M 33)
 • Јеремић М., Јаношик М., (2017) „Менаџмент у функцији запошљавања као циљ одрживог развоја“ Међународна научно-стручна конференција: Иновацијама до одрживог развоја, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (са партнерима) Београд, 07. децембар, Зборник радова – електронско издање, ISBN 978-86-84531-30-0, стр. 437-445 (M 33)
 • Петковић М., Петковић В., Јаношик М., (2017) „Информациони рат, рат за информације, информациона безбедност“ Међународна научно-стручна конференција: Иновацијама до одрживог развоја, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (са партнерима) Београд, 07. децембар, Зборник радова – електронско издање, ISBN 978-86-84531-30-0, стр. 126-141 (M 33)
 • Petković V., Janošik M., Matić P., (2018) „Poreski sistem pred izazovima evropske sistemske integracije“ 5th International Scientific Conference Agrobusiness MAK-2018 „EUROPEAN ROAD TO SUCCESS”, Kopaonik, 25-26 januar, Zbornik radova, ISBN 978-86-80510-03-3, COBISS.SR-ID 255781388, str 419-430 (M 33)
 • Brzaković M., Tomić G., Radlovački K., Janošik M., (2018) „The influence of leaders on team efficiency in business systems“ 11th International Student Conference “Teams and Leaders: The Way to Success”, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 19-20 April, Moscow, Russia pp. 1-8 (M 33)
 • Brzaković P., Brzaković A., Janošik M., Radlovački K.,(2018) „Motivation as a key factor of successful leadership “ 11th International Student Conference “Teams and Leaders: The Way to Success”, The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 19-20 April, Moscow, Russia pp. 8-16 (M 33)
 • Jeremić M., Janošik M., Matić P., (2018) „The role of public relations in the marketing tourism destination“ 7th Međunarodna naučna konferencija o turizmu BIST 2018, Vrnjačka Banja, 29 jun- 01 jul., Zbornik radova, str 213-228 (M 33)
 • Đukić, T., Janošik, M., Karabašević, D. (2018) „Motivation of employees as a part of human resources management”. Quaestus, Multidisciplinary Research Journal 13 (7)., pp. 125-136. ISSN: 2285-424X ISSN-L: 2285-424X; ISSN online 2343-8134. (M 53)

Професионално искуство

 • Септембар 2018 - Сарадник у настави на предметима: Основе менаџмента, Менаџмент малих и средњих предузећа, Теорија модерног менаџмента, Стратегијски маркетинг на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду.
 • Maj 2014 – Пракса у ЈКП „Београдске електране“ Сектор за информисање и комуникације

Пројекти и чланство у организацијама

 • Курс за писање пројеката - EUTA European training academy - Horizon 2020, Београд 2016.
 • Учесник обуке „Технике продаје“ – компанија Skills, Београд, јун 2016.
 • Учесник обуке „Вештине презентовања“ – компанија Skills, октобар 2016.

Интересовања

 • Плес
 • Музика
 • Путовања
 • Израда накита

Занимљивости

 • Бавила се фолклором и модерним плесом