Новости Студентски профил Moodle
Олгица Милошевић МА

Олгица Милошевић МА

Асистент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 05.07.1978. Београд
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Земун
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Удата, мајка једног детета

Контакт

 • Е-ПОШТА: olgica.milosevic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 69 880 11 27

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: асистент (2013. и 2016.), Факултет за примењени менаџмент, еконономију и финансије Београд, Универзитет Привредна академија у Новом Саду
 • ДОКТОРАТ: Правни факултет Универзитета Унион у Београду (у току)
 • МАСТЕР СТУДИЈЕ: Правни факултет Универзитета Унион у Београду (2013)
 • ФАКУЛТЕТ: Правни факултет Универзитета Унион у Београду (2010)
  Правни факултет Универзитета у Београду (2008)
 • СРЕДЊА ШКОЛА: IX београдска гимназија „Михајло-Петровић Алас“
 • ОСНОВНА ШКОЛА: „Лазар Саватић“, Земун

Објављени радови

 • Olgica Milošević (2017) Critical Review of SME Regulation Optimization in Serbia with Reflections on Harmonization with the EU Acquis. in monograph Milan Vemić: Optimal Management Strategies in Small and Medium Enterprises (456 strana) ISBN13: 9781522519492, ISBN10: 1522519491, EISBN13: 9781522519508, DOI: 10.4018/978-1-5225-1949-2, http://www.igi-global.com/book/optimal-management-strategies-small-medium/169286 (in press) (М14)
 • Олгица Милошевић (2016) Вештачка оплодња – људско право или Божја воља, Међународна научно стручна конференција „Иновацијама у будућности“, Београд, 8. децембар 2016, стр. 99-107. (М33)
 • Олгица Милошевић (2016) Достигнути ниво хармонизације са правом Европске уније у области МСП, Међународна научно стручна конференција „Иновацијама у будућности“, Београд, 8. децембар 2016, стр. 262-270. (М33)
 • Олгица Милошевић , Светомир Минић, Бранислав Јакић (2016) Корпоративнa безбедност организације и ризици и претње по пословање компанија, Међународна научно стручна конференција „Иновацијама у будућности“, Београд, 8. децембар 2016, стр. 307-316. (М33)
 • Олгица Милошевић , Јасмина Маџгаљ (2016): "Примaрнo зaкoнoдaвствo Eврoпскe Униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe и oдрживoг рaзвoja", ECOLOGICA, стр. 626-630. (M51)
 • Ђурђицa Вукajлoвић, Oлгицa Mилoшeвић, Влaдимир Вукajлoвић (2016): „Aнaлизa прojeкaтa зaштитe живoтнe срeдинe у oквиру ИПA прojeкaтa прeкoгрaничнe сaрaдњe“, ECOLOGICA, бр. 83, стр. 622-625. (M51)
 • Милинковић Озрислава, Бранислав Јакић, Олгица Милошевић (2016): Знaчaj примeнe „Life Cycle Costing – LCC“ aнaлизe у jaвнoj нaбaвци грaђeвинских oбjeкaтa, Економија-теорија и пракса, Год. 9, бр. 1, стр. 79-92. (M53)
 • Јасмина Маџгаљ, Слободан Вуксановић, Олгица Милошевић, Владимир Драгојловић (2016): „Унапређење еколошког туризма кроз модел производње органске хране“, ECOLOGICA, (in press)
 • Олгица Милошевић , Јасмина Маџгаљ (2016): „"Примaрнo зaкoнoдaвствo Eврoпскe Униje у oблaсти зaштитe живoтнe срeдинe и oдрживoг рaзвoja", Meђунaрoдни нaучни скуп "Eкoлoшкa кризa: Teхнoгeнeзa и климaтскe прoмeнe", Београд, 21-23. април 2016. године, Зборник радова (М34)
 • Olgica Milošević , Branislav Jakić, Kristina Jauković-Јоcić (2016): “Environmental protection using the public international law instruments”, 4rd International Conference "New Functional Materials and High Technology" NFMaNT-2016, 4-6. jul, Tivat (M33)
 • Олгица Милошевић , Бранислав Јакић, Зоран Богојевић (2016): „Утицај биоетике на квалитет живота у светлу православног хришћанства“, Међународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота?“, Београд, 12. мај 2016. (M33)
 • Олгица Милошевић (2016): „Колективно преговарање са посебним осрвтом на колективне уговоре“, Међународна научно-стручна конференција „Како до квалитетнијег живота?“, Београд, 12. мај 2016. (M33)
 • Ђурђицa Вукajлoвић, Oлгицa Mилoшeвић, Влaдимир Вукajлoвић (2016): „Aнaлизa прojeкaтa зaштитe живoтнe срeдинe у oквиру ИПA прojeкaтa прeкoгрaничнe сaрaдњe“, Meђунaрoдни нaучни скуп "Eкoлoшкa кризa: Teхнoгeнeзa и климaтскe прoмeнe", Београд, 21-23. април 2016. године, Зборник радова (M34)
 • Олгица Милошевић , Југослав Радуловић (2015): „Одрживи развој и еколошко право са посебним освртом на примарно законодавство Европске уније“, Међународна научно стручна конференција „Примењени менаџмент у функцији напретка неразвијених подручја Војводине“, Београд, 25. јун 2015. године. (M33)
 • Олгица Милошевић , Јасмина Маџгаљ, Срђан Новаковић (2015): „Значај „меког права“ за развој заштите животне средине“, ECOLOGICA, бр. 78, стр. 285-288. (M51)
 • Божидар Михајловић, Снежана Кирин, Олгица Милошевић (2015): ”Developement Organic Food Production Is Paramount Factor vs Genetical Modification Food (GMO)”, XXIII International Conference "Ecological Truth" Eco-Ist'15,Копаоник, 17 - 20 Јун 2015. године (M33)
 • Олгица Милошевић , Јасмина Маџгаљ (2015): „Међународна правна заштита животне средине“,,ECOLOGICA, бр. 80, стр. 633-638. (M51)
 • Олгица Милошевић , Јасмина Маџгаљ, Срђан Новаковић (2015): „Значај „меког права“ за развој заштите животне средине“, Међународна научна конференција „Одржива привреда и животна средина“, Београд 23.-25. април 2015. године, Зборник радова, стр. 49. (M34)
 • Олгица Милошевић , Јасмина Маџгаљ (2015): „Међународна правна заштита животне средине“, Међународна научна конференција „Одржива привреда и животна средина“, Београд 23.-25. април 2015. године, Зборник радова, стр. 47. (M34)
 • Божидар Михајловић, Олгица Милошевић (2015): „Геополитика водених токова у свету и код нас“, VII Међународна научна конференција „Наука и високо образовање у функцији одрживог развоја – СЕД 2014“, Ужице, 03. и 04. октобар 2014. године (M33)
 • Јасмина Маџгаљ, Владан Ивановић, Олгица Милошевић (2014): „Системи као моћна средства подршке у одлучивању“, I Међународна научно-стручна конференција „Примењени менаџмент, економија и финансије у функцији одрживог развоја“, Београд, 26. јун 2014. године (M33)
 • Јасмина Маџгаљ, Слободан Вуксановић, Олгица Милошевић, Владимир Драгојловић (2014): „Унапређење еколошког туризма кроз модел производње органске хране“, Међународни научни скуп „Одржива привреда и животна средина“, Београд, 23.-25. април 2014. године (M34)
 • Олгица Милошевић , Тина Аничић (2014): „Абортус - етичке и правне дилеме“, Здравствена заштита, - Год. 43, бр. 6 , стр. 45-54. (M53)
 • Jасмина Маџгаљ, Миодраг Брзаковић, Бранислав Јакић, Татјана Јановац, Олгица Милошевић (2014): „Димензија образовања за одрживи развој као димензија одрживости човечанства“, VIII Конгеренција „Развој астрономије код Срба“, Београд, 22.-26. април 2014. године (M63)

Професионално искуство

 • 2013 – секретар и асистент Факултета за примењени менаџмент, економију и финанасије
 • 2011 – Секретар Факултета за менаџмент малих и средњих предузећа
 • 1999-2003 – оснивач и директор Самосталне агенције за посредовање у туризму и некретнинама „Стронг травел“

Пројекти и чланство у организацијама

 • Пројекат „I фаза пројекта Беобашта“ 2014., Центар за развој еколошке свести-чиста свест и Секретаријат за заштиту животне средине

Интересовања

 • медицинско право, људска права, право Европске уније, МСП, привредно право, осигурање, грађанско право
 • израда накита
 • познавање полудрагог камења

Занимљивости

 • Плес (салса)
 • Завршила основну музичку школу „Коста Манојловић“ у Земуну – одсек клавир
 • Освојила повељу и новчану награду Правног факултета Унион за најбољи рад из Саобраћајног права на тему „Уговор о превозу путника ваздухопловом у праву Републике Србије“ 2009. године