Новости 1 Студентски профил Moodle
Сања Максимовић Моићевић

Доц. др. Сања Максимовић Моићевић

Доцент

MEF LOGO

Лични подаци

 • ГОДИНА РОЂЕЊА И МЕСТО: 27.08.1980, Нови Сад
 • МЕСТО СТАНОВАЊА: Нови Сад
 • ПОРОДИЧНИ СТАТУС: Удата, мајка двоје деце

Контакт

 • Е-ПОШТА: sanja.maksimovic@mef.edu.rs
 • ТЕЛЕФОН: +381 64 6158417

Образовање и академска каријера

 • ИЗБОР У ЗВАЊЕ: Доцент, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Универзитет Привредна академија у Новом Саду (2017)
 • ДОКТОРАТ: Факултет техничких наука, Одсек за рачунарску технику и рачунарске комуникације, Нови Сад (2015)
 • МАГИСТРАТУРА: Факултет техничких наука, Катедра за телекомуникације и обраду сигнала, Нови Сад (2011)
 • ФАКУЛТЕТ: Факултет техничких наука, Катедра за телекомуникације и обраду сигнала, Нови Сад (2005)

Објављени радови

 • Сања Максимовић-Моићевић, Жељко Лукач, Миодраг Темеринац (2015) “Edge-texture 2D image quality metrics suitable for evaluation of image interpolation algorithms“, Computer Science and Information Systems 12(2):405-425
 • Сања Максимовић Моићевић, Данијела Шикања Жељен Трповски (2010) Single Frequency Networks for DVB-T and Evolution Towards DVB-T2, Scientific Technical Review, vol.60, No.3-4, pp.93-100.
 • Сања Максимовић Моићевић (2015) Прeдстaвљaњe Стрaтeгиje рaзвoja ширoкoпojaснoг приступa у AП Вojвoдини и будућих плaнoвa зa рaзвoj тeлeкoмуникaциoнe инфрaструкутурe, Конференција Teлeвизиja, oд eвoлуциje дo рeвoлуциje-дигитaлнa eрa, Београд (2015)
 • Сања Максимовић Моићевић, Срђан Маричић, Миодраг Брзаковић,, "Могућности за развој телемедицине у Републици Србији", Иновацијама до одрживог развоја, Београд (2017)
 • Срђан Маричић, Сања Максимовић Моићевић, Миодраг Брзаковић, "Значај web платформи у образовању", Иновацијама до одрживог развоја, Београд(2017)

Професионално искуство

 • 2006,  Универзитет ЕДУКОНС, Факултет за услужни бизнис, асистент
 • 2006, Покрајински секретаријат за привреду, Покрајинска влада, саветник за телекомуникације
 • 2017, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, доцент

Пројекти и чланство у организацијама

 • Координатор савета и члан тима  за израду Стратегије развоја и коришћења широкопојасног приступа  у АП Војводини за периоду од 2012-2015. године
 • Члан тима за израду Елабората модела за коришћење и управљање метрополитен мрежама у локалним самоуправама у АП Војводини
 • Члан тима у више ИПА међународних пројеката

Интересовања

 • Спорт