Новости 1 Студентски профил Moodle

Образовање за будућност

Систем образовања се трансформисао, од чистог репродуковања знања до потребе да се знање примени у пракси. Способност за решавање проблема, креативност, тимски рад и управљање временом су најтраженије вештине, поред знања из стручне области које се подразумева. Један од основних захтева образовним институцијама и министарствима јесте да се студенти оспособе за радна места.

Занимања која су данас најтраженија, нису ни постојала пре 15-20 година. Звучи апсурдно, али убрзани развитак тражи образовање младих људи за послове који још не постоје и коришћење технологија које још нису у употреби. Док једни сматрају да је образовање сувише важно да би се њиме експериментисало, други сматрају да је за образовање најважније да баш не изостане из тих промена.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - МОДЕРАН ОБРАЗОВНИ КОНЦЕПТ
МЕФ ФАКУЛТЕТ - СТИЦАЊЕ ПРИМЕНЊИВИХ ЗНАЊА У ПРАКСИ

Било где. Било када

Online платформа за учење

Студент има могућност да 24h приступа снимљеним предавањима и да их слуша и гледа неограничен број пута онда када му обавезе то дозвољавају и када он то жели.

Са циљем што квалитетнијег преноса знања и вештина, студентима је омогућено да поред стандардног (традиционалног) начина предавања, имају могућност поновног слушања или надокнаде пропуштеног предавања кроз систем снимљеног аудио и видео записа и писане садржајне форме.

Студент се региструје на свој студентски профил уз приступне податке које му додели студентска служба факултета и на тај начин приступа наставном садржају преко свог рачунара или мобилног уређаја (телефон, таблет, лаптоп).

Сазнај више

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНОВАЦИОНИ ЦЕНТАР

Оспособљавање студената за креирање идеја а не само репродуковање чињеница, јесу савремени захтеви високог образовања. Основни мотив на МЕФ факултету је да систем треба да подстиче креативност а не послушност. Савремено доба подразумева тражење нових решења, фокусираних на економски раст и прогрес друштва. Креативност је спона која може да окупи све привредне гране а потом је иновација та која утиче на напредак и развој. Савремена економија више не тежи само умножавању профита, него захтева побољшање квалитета економског раста кроз креативни капитал.

Креативно иновациони центар

Сазнај више

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Поред квалитетног образовања, студентима је неопходно пружити садржајан друштвени живот. У жељи да слободно време студената буде конструктивно искоришћено, МЕФ садржи додатне ваннаставне активности. МЕФ клуб свакодневно нуди простор за дружење, освежење и релаксацију кроз друштвене игре. Спортске активности као и спортска такмичења су незаобилазни. МЕФ Студентски парламент је намењен оним студентима/кињама који желе активно да учествују у организацији ваннаставних активности као што су и студентска путовања. Битан сегмент чине и радионице за студенте, хуманитарне акције, гостујућа предавања стручњака из различитих области. 

Ваннаставне активности

Сазнај више

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЦЕНТАР ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ

Овај сектор МЕФ факултета је директно укључен у професионални напредак студенат/киња. Константно се објављују различите врсте актуелности: конференција, догађаја, такмичења, пројекти за младе, конкурси за стручне праксе. Студентима су доступна и посебна врста усавршавања кроз стручне Курсеве.

Центар за каријерно вођење

Сазнај више

МЕФ ФАКУЛТЕТ - СТИЦАЊЕ ПРИМЕНЊИВИХ ЗНАЊА У ПРАКСИ

Стицање знања применљивих у пракси

Улога предавача није само да пренесе знање, већ да активно води студенте кроз градиво, дискутује са њима и оцењује њихов напредак. Зато су часови подељени на учење, дискусију, истраживање и тестове-испитивање. Системом едукације на МЕФ-у је заокружен цео образовни циклус: савладај, објасни, покажи и практично уради. Захтев је да млади људи буду спремни да квалитетно раде у тимовима, да буду иницијатори, да решавају проблеме и буду креативни. Битан фактор стицања поменутих вештина је оцењивање студената. Најбоља процена је континуирана процена знања. Добри предавачи процењују своје студенте све време, свесни да има студената који схватају брзо али и оних којима је потребно више времена да савладају градиво.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - СТУДЕНТ ПРЕДАВАЧ

Студент предавач

Да би реализовали активност „студент-предавач”, студенти не само да морају да савладају и разумеју лекцију, већ морају и да размишљају о томе како ће лекцију представити на начин који ће бити интересантан њиховим колегама, што их подстиче да више времена посвете промишљању о материјалу што значајно повећава њихово самопоуздање и комуникационе вештине. Студенти имају природан осећај шта је њиховим колегама занимљиво и на тај начин делују као ефикасни предавачи.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - СТУДЕНТ ПРЕДАВАЧ

Стручан професорски кадар

У 21. веку од младих људи се захтева да буду спремни на константно усавршавање. Али да би студенти били напредни и предавачи треба да примењују исти метод. Напредак се огледа кроз захтеве који се постављају према професорима подједнако као и према студентима. Професори на МЕФ факултету стално осавремењују студијски програм, литературу, објављују научне радове, сарађују са другим предавачима и професионалцима и унапређују едукативне технике.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ШАНСА ЅА СВЕ

Шанса за све

Особе са инвалидитетом имају идентичне потребе као и особе које немају физичке или менталне баријере, само те потребе морају да задовоље на посебан начин. Друштво и институције су најодговорније за адекватно уклапање особа са инвалидитетом у средину, колектив, систем образовања и пословне процесе. На МЕФ-у се посебна пажња усмерава на уважавање права и потреба свих студената.

Особе које имају амбиције и захтеве изнад просечних такође су сегмент око којег се Факултет константно ангажује. Традиционално образовање не оставља довољно простора за бављење студентима чији су капацитети напредније у односу на традиционалне. Иновационо креативни центар подстиче научно – истраживачке ангажмане са циљем остварења прогресивних иновативних пројеката студената. На МЕФ-у најталентованији студенти добијају шансу да се укључе у пројекте, наставне процесе или чак и пословне процесе и да на тај начин остваре свој потенцијал док су још у процесу студирања.

Сазнајте више о студијским програмима.

УПИС 2024

Буди корак испред
своје генерације!

Сазнај више о погодностима.

Оствари повлашћене цене школарина.

Резервиши свој термин обиласка факултета.

Упиши Факултет уз помоћ МЕФ уписног тима.

Попуни е-пријаву и сазнај све на једном месту

1.
2.
3.
4.
Правилник о заштити података о личности (Сазнај више >>)

5.