Новости 1 Студентски профил Moodle
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПЛАНСКО-ПРОЦЕСНИ МЕНАЏМЕНТ

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Планско-процесни менаџмент

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПЛАНСКО-ПРОЦЕСНИ МЕНАЏМЕНТ 2

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Планско-процесни менаџмент

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПЛАНСКО-ПРОЦЕСНИ МЕНАЏМЕНТ 3

Константно усавршавање је сигуран пут за успешну каријеру.

Планско-процесни менаџмент

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПЛАНСКО-ПРОЦЕСНИ МЕНАЏМЕНТ
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПЛАНСКО-ПРОЦЕСНИ МЕНАЏМЕНТ 2
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПЛАНСКО-ПРОЦЕСНИ МЕНАЏМЕНТ 3

Планско процесни менаџмент

Мастер студије, према Болоњском систему трају две године, након основних студија које су у трајању од три године. Мастер студије су изузетна прилика за стицање специјализованих знања неопходних за постизање експертске стручности. Пост-дипломске студије омогућавају стицање вештина које ће допринети лакшем сналажењу у реалном пословном окружењу.

Предности мастер студија

 1. Повећава прилике за запослење
 2. Гарантује бољу зараду
 3. Отвара могућност за више позиције
 4. Омогућава доквалификацију или преквалификацију стручњака

Услови уписа на мастер студије

Основни услов за конкурисање за упис на Мастер академске студије Планско-процесни менаџмент јесте освојених 180 ЕСПБ односно завршетак основних студија.

На другој години мастер академских студија у оквиру студијског програма Планско-процесни менаџмент, студент се опредељује за одређени модул:

 1. Модул Примењени менаџмент
 2. Модул Менаџмент у спорту, здравству и туризму

Стечено звање након завршених основних академских студија и две године мастер академских студија (укупно остварених бодова: 300 ЕСПБ) је Мастер менаџер.

Циљ мастер студијског програма

На смеру Планско-процесни менаџмент, у оквиру мастер академских студија, студент ће имати прилику да надогради своје знање из области менаџмента и лидерства, као и да стекне додатне вештине неопходне за даљи развој каријере. Сврха студијског програма Планско-процесни менаџмент је унапређивање знања из области: предузетништва, маркетинга, планско-процесне организације, спољнотрговинског пословања, аналитике и електронског пословања. Унапређења знања из области на мастер студијском програму, гарантује студенту да ће умети ефикасно да реши реалне пословне проблеме.

Могућност запошљавања

Предузетници се кроз мастер програм студија оспособљавају да буду лидери у области: управљања пројектима, стратегије развоја пословања, развоја производа, управљања инвестицијама, провере и унапређења квалитета, пословања на финансијским тржиштима (тржиште новца, тржиште капитала, девизно тржиште) и у финансијским интистуцијама.

Мастер студије омогућавају високе позиције у предузећу: управљање организацијама и управљања квалитетом, ресурсима, ризицима и променама, организација политике финансирања, реинжињеринга и учешће у сарадњи са државним органима. Учешће у стратегијском менаџменту и маркетинг стратегијама такође су саставни део знања и вештина коју поседују мастер менаџери.

Модул 1

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ - МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

Модул Менаџмент малих и средњих предузећа и одрживог развоја се изучава кроз три студијска предмета: Менаџмент малих и средњих предузећа, Менаџмент екологије, Менаџмент енергетике. Стечена знања гарантују сналажење у захтевним пословним функцијама у области економије, менаџмента, у секторима екологије и енергетике, у оквиру малих и средњих предузећа: прављања пословним функцијама и руковођењем, управљања квалитетом / ресурсима / производњом / инвестицијама / организацијом.

Менаџмент малих и средњих предузећа и одрживог развоја

Сазнај више

Модул 2

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ - МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ, ЗДРАВСТВУ И ТУРИЗМУ

Модул Менаџмент у спорту, здравству и туризму се изучава кроз три истоимена предмета. Стечена знања оспособиће будуће лидере да врше послове у следећим областима: менаџмент здравственог система и здравствене заштите, менаџерско руковођење спортским организацијама, информационе технологије у области спорта, менаџмент савременог туризма као привредне гране, менаџмент у хотелијерству, менаџмент туристичких дестинација, менаџмент угоститељства, интернет пословања и маркетинг стратегија.

Менаџмент у спорту здравству и туризму

Сазнај више

МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020
МЕФ ФАКУЛТЕТ - Упис 2020

Упис 2022

Буди корак испред своје генерације

Сазнај више о погодностима.


Оствари повлашћене цене школарина.


Резервиши свој термин обиласка факултета.


Упиши Факултет уз помоћ МЕФ уписног тима.

Електронски формулар

Правилник о заштити података о личности (Сазнај више >>)

Сазнај више о МЕФ-у

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УПИС

Сазнај више

Упис 2022

МЕФ ФАКУЛТЕТ - PRELASCI

Сазнај више

Преласци

МЕФ ФАКУЛТЕТ - МЕФ EDU TV

Сазнај више

МЕФ EDU TV

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ

Сазнај више

Online платформа за учење

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Сазнај више

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - КОМЕНТАРИ СТУДЕНАТА

Сазнај више

Коментари студената

МЕФ ФАКУЛТЕТ - MEF LIFESTYLE

Сазнај више

МЕФ Lifestyle

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПОГОДНОСТИ

Сазнај више

Погодности

Звање: Мастер Менаџер / 120 ЕСПБ (што заједно са основним академским студијама чини 300 ЕСПБ)

Трајање студија: 2 године

Опис предмета

I година

 • Фискална економија
 • Кадровско управљање и вођење
 • Менаџмент малог бизниса
 • Теорија модерног менаџмента
 • Методе менаџерског одлучивања

II година

Модул 1: Примењени менаџмента

 • Методологија управљања пројектима
 • Управљање инвестицијама
 • Финансијска тржишта

Модул 2: Менаџмент у спорту, здравству и туризму

 • Организација у спорту, здравству и туризму
 • Информациони системи у спорту, здравству и туризму
 • Етика у здравству
 • Стратегијски маркетинг
 • Приступни рад
 • Завршни мастер рад