Новости Студентски профил Moodle

Научни часописи


MEF Fakultet - casopis

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ) издавач је интердисциплинарног научног међународног часописа „Journal of process management and new technologies (JPMNT)“ Print ISSN: 2334-735X; Online ISSN: 2334-7449 (www.japmnt.com). JPMNT часопис објављује висококвалитетне научне радове (оригиналне научне радове и прегледне радове) који значајно доприносе областима менаџмента, нових технологија, информационих технологија, ИКТ менаџмента, операционог менаџмента, операционих истраживања, теорије одлучивања и сл. Уређивачки одбор часописа се састоји од угледних научника и професора међународне репутације. Часопис је путем ЦЕОН-а видљив у СЦИиндексу. Предвиђено је публиковање два двоброја годишње (1-2 и 3-4). Тренутна категоризација часописа је М53. Главни уредници часописа су: проф. др Дарјан Карабашевић и проф. др Габријела Поповић.

МЕФ факултет је и суиздавач међународног часописа за економску теорију и праксу и друштвена питања “Економика“. Часопис се објављује квартално. Тренутна категоризација часописа је М51 – врхунски часопис националног значаја.