Новости Студентски профил Moodle

Повезаност са информационим сервисима, библиотекама и сродним центрима


MEF Fakultet - povezanost sa informacionim servisima, bibliotekama i srodnim centrima

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије располаже савремено опремљеном библиотеком и читаоницом. У њима се обавља пријем, обрада, смештај, чување и коришћење библиотечке грађе.

МЕФ Библиотека је уписана је у Регистар библиотека матичне Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду, са којом има одлично успостављењу сарадњу и у погледу размене литературе и библиотечке позајмице.

Факултет је приступио систему COBISS (коопертивни online библиографски систем и сервиси), како би поред сопствене електронске базе била омогућена, поред осталог, међубиблиотечка позајмица.

Такође, обезбеђена је подршка за коришћење КоБСОН-а, да би наставници и сарадници могли користити електронски доступну литературу.

Факултет плански обогаћује библиотечки фонд савременом литературом и новим издањима у циљу унапређења квалитета наставног и научноистраживачког процеса.

У Библиотеци се налази основна и додатна литература потребна за све предмете, коју студенти могу да преузму за све степене студија сва три студијска програма Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије.

Подстицање и подржавање свих активности усмерених на непрестани развој каријере и континуирано унапређење научноистраживачких компетенција наставника и сарадника, један је од примарних задатака Факултета. У том правцу Факултет за наставнике и сараднике организује разне курсеве, као што је курс писања научноистраживачких радова. Такође, МЕФ подржава и финансира израду и штампање уџбеника, књига и скрипта, чији су аутори наставници Факултета.

Унапређена је и повећана међу-универзитетска и међу-факултетска библиотечка сарадња која укључује размену научних часописа и других публикација, ради осавремењивања постојећег библиотечког фонда Факултета.