Новости Студентски профил Moodle

САРАДЊА СА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА


MEF Fakultet - saradnja sa NIR-om

Факултет посебну пажњу поклања сарадњи са другим научноистраживачким организацијама у ради остварења циљева научноистраживачког рада.

Полазећи од основних циљева, одређени су посебни циљеви научноистраживачког рада који се проистичу из сарадње Факуллтета са другим научноистраживачким организацијама и  усмерени су на:

Научноистраживачке активности које ће се реализовати у наредном  периоду ради остварења наведених циљева су :

Факултет ће у наредном периоду интензивирати научноистраживачки рад кроз заједничка учешћа на домаћим и међународним пројектима и публиковање научних радова наставника и научноистраживачког подмлатка, на основу уговора закључених са акредитованим научноистраживачким институцијама у области научноистраживачког рада

Планира се и успостављање научне сарадње са иновационим центрима са којима Факултет има већ закључене уговоре о сарадњи, као и повезивање са технолошко-развојним компанијама које су чланице Научно-технолошког парка Београд. 

Такође, планира се јачање могућности за укључивање Факултета у међународне организације и учествовање у научноистраживачким пројектима националног, регионалног и европског значаја, кроз постојеће уговоре о међународној научној сарадњи, али и закључивањем нових уговора са високошколским установама и другим научноистраживачким организацијама из Европског образовног простора.