Новости Студентски профил Moodle

Сарадња са привредним организацијама и другим субјектима


MEF Fakultet - saradnja sa privredom

У претходном периоду Факултет је закључио уговоре о сарадњи са  одређеним привредним организацијама и другим субјектима. На основу постојећих уговора, Факултет је реализовао одређена научна истраживања за потребе привреде кроз пројекте и са тим активностима ће наставити у наредном периоду.

Истовремено, тежиће се закључењу нових уговора ради реализације пројеката на којима су ангажовани истраживачи Факултета и пружања услуга привредним субјектима у виду других облика сарадње који као исход имају обављено научно истраживање у одређеној области за коју је Факултет матичан.  На овај начин подстицаће се примењена истраживања за потребе привреде, уз посебно укључивање студената докторских студија на изналажењу нових проблема из домена њиховог истраживања.

Такође, планира се интензивирање пружања консултантских и других услуга привредним субјектима које за циљ имају решавање одређених проблема применом научних метода, унапређење пословања привредних субјеката, едукације њихових запослених и сл.