Новости Студентски профил Moodle
Blog

АМБИЦИЈЕ НА ПУТУ ДО OСТВАРЕЊА

КАКО УСПЕШНО КРЕИРАТИ СВОЈ ЛИЧНИ РАЗВОЈ?

Ауторка: Сања Ђурђевић | 29. Септембар 2021 | 3411 Views
АМБИЦИЈЕ НА ПУТУ ДО OСТВАРЕЊА

Животни, годишњи, месечни и дневни циљеви и њихово записивање на папир су проверен начин да постигнете успех и остварите своје амбиције. Основна разлика између успешних људи и оних који то нису јесте у постављању дугорочних планова односно у чувеном питању: „Где желим себе да видим за 10 година?“

УПИС ЈЕ У ТОКУ / Сазнај све о процедури уписа и на време обезбеди своје место

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - PORTADA

Којим редоследом треба кренути?
1. Исказати aмбицију – показати вољу, жељу и енергију
2. Формирати циљ – дефинисати шта се конкретно жели
3. Представити визију – како спровести у дело?

У наставку следи појашњење како да што паметније поставите циљеве а да их потом што ефикасније остварите.

ВАЖНОСТ ЗАПИСИВАЊА ЦИЉЕВА

Златно правило како за дневни планер тако и за месечни, годишњи или животни. Написати значи задати себи задатак. Има већу тежину и обавезује. Корисно је и доказано је да боље утиче на успешност.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - PORTADA

УПИС ЈЕ У ТОКУ / Сазнај све о процедури уписа и на време обезбеди своје место

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - PORTADA

АКЦИОНИ ПЛАН КАО КОРАК ДО ОСТВАРЕЊА.

Циљеви су апстрактни док се не установи низ конкретних корака који воде до остварења тог циља. Стога је потребан списак активности који чине план према којем треба испуњавати задатке.

УПИС ЈЕ У ТОКУ / Сазнај све о процедури уписа и на време обезбеди своје место

ВАЖНОСТ ЗАПИСИВАЊА ЦИЉЕВА.

Златно правило како за дневни планер тако и за месечни, годишњи или животни. Написати значи задати себи задатак. Има већу тежину и обавезује. Корисно је и доказано је да боље утиче на успешност.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - PORTADA

УПИС ЈЕ У ТОКУ / Сазнај све о процедури уписа и на време обезбеди своје место

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - PORTADA

ОЦЕНА И АНАЛИЗА

Неопходно је направити ретроспективу с времена на време и проценити учинак. Редефинисање циљева уколико су се остварили или редефинсање плана уколико нису. Објективна процена је драгоцена а стрпљење је кључно. Временом циљеви се могу променити не зато што се нису остварили него зато што потребе и амбиције нису више исте.

Sanja Djurdjevic
Сања Ђурђевић MA
social policy / business and human rights


Повезане странице

Main
МЕФ ФАКУЛТЕТ

Сазнај све на једном месту!

Основне академске студије

Сaзнај више

Osnovne akademske studije
Osnovne akademske studije