Новости Студентски профил Moodle
МЕФ
02. Децембар 2020 / 12:27    8802 Views  

Осам врста интелигенције

Један од најбитнијих задатака будућих матураната јесте да упознају своје потенцијале што боље. Особу не чини само интелектуални капацитет већ читав спектар талената и способности. Овај концепт је познат као теорија вишеструке интелигенције, творац је психолог са Харварда – Hauard Gardner. Суштина је да традиционално мерење ИQ интелектуални капацитет је ограничавајуће, па је потребно узети у обзир комплетне способности личности односно различити типови интелигенције. Такође битно је да се препоручује одабир занимања управо према способностима за које је особа надарена.

Типови интелигенције подељени према карактеристикама и занимањима:

 

1. ЛИНГВИСТИЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА – таленaт за креативно писање и стране језике, елоквентно изражавање, интересантно препричавање ситуација, писање песама/прича

Карактеристике

Препоручени избор занимања

Уживање у читању, писању

1. Новинар/ка

Добри у дебатама и јавним наступима

2. Адвокат/ица

Добри у објашњавању

3. Професор/ка – Учитељ/ица

Добро памћење написаних и изговорених појмова

4. Лингвиста/киња

Често причају кроз хумор

5. Писац/списатељица

 

2. ЛОГИЧКО МАТЕМАТИЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА – лакоћа уочавања односа узрока и последице. Решавање проблема и загонетки, рачунање математичких задатака напамет, лакоћа у коришћењу компјутерских програма и језика.

Карактеристике

Препоручени избор занимања

Ужива у спровођењу експеримената

1. Програмер/ка

Брзина у решавању компликованих задатака

2. Инжењер/ка

Одличне вештине у решавању логичких проблема

3. Научник/ца

Воле да истражују

4. Математичар/ка

 

3. МУЗИЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА – Често је активна афективна веза између музике и емоција

Карактеристике

Препоручени избор занимања

Способност разликовања висине тонова и боје звука

1. Композитор/ка

Репродуковање звука после првог слушања

2. Музичар/ка

Лако присећање мелодије, музичких инструмената

3. Диригент/киња

Добри у памћењу мелодије и ритма

4. Професор/ка музичког

 

4. ВИЗУЕЛНО ПРОСТОРНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА – карактеристично је да је особа способна за изузетну визуализацију као и објашњавање кроз сликовне појмове.

Карактеристике

Препоручени избор занимања

Уживање у визуалној уметности

1. Архитекта/ица

Добри у разумевању и интерпретацији слика, графика

2. Сликар/ка

Талентовани за сликање, калиграфију, цртање

3. Дизајнер/ка (графика, ентеријер, екстеријер)

Лако препознавање патерна/уочавање правилности

4. Инжењер

 

5. ТЕЛЕСНО – КИНЕСТЕТИЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА – мишљење и учење телом, физичка спремност и способност да савладају комплексне физичке вештине. Уживају у кретању.

Карактеристике

Препоручени избор занимања

Добра координација

1. Глумац/ица

Боља меморија и присећање ствари кроз рад

2. Плесач/ица

Умеће ручно прављених ствари

3. Вајар/ка, моделар/ка

Добри у плесу, спорту,

4. Професионални спортиста/киња

 

6. ИНТЕРПЕРСОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА – способност разумевања и квалитетна интеракција са другим људима. Осетљивост на расположења, емоције и темперамент других људи и способност да се оцени ситуација кроз различите перспективе.

Карактеристике

Препоручени избор занимања

Добри и у вербалној и у невербалној комуникацији

1. Психолог/шкиња

Умеће посматрања ситуације из различитих перспектива

2. Социолог/шкиња

Добри у решавању конфликта

3. Политичар/ка

Умеће саветовања, позитивних односа са људима

4. Бренд менаџер/ка

 

7. ИНТРАПЕРСОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА – свесност о сопственим могућностима, способност да размишљају и уче из сопствених искустава, добро познавање сопствене природе и успешно креирање амбиција и циљева.

Карактеристике

Препоручени избор занимања

Добро анализирање својих предности и мана

1. Научник/ица

Уживање у анализи теорија и идеја

2. Аналитичар/ка

Изузетна самосвесност

3. Филозоф-социолог-психолог/киња

Јасно разумевање мотива својих осећања

4. Писац/списатељица

 

8. НАТУРАЛИСТИЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА – изражена љубав према природи и у боравку у таквом окружењу. Добра способност сналажења у природи, присећање детаља везаних за путовања и меморисање података везаних за различите дестинације.

Карактеристике

Препоручени избор занимања

Способност брзе категоризације информација

1. Биологија, микробиологија

Уживање у планинарењу/камповању

2. Хортикултура / Зоотехника /Ботаника

Сналажљивост у природи

3. Зоологија

Познавање флоре и фауне

4. Воћарство, виноградарство

Уживање у истраживању природе

5. Прехрамбена технологија/биљна производња

Изражена заинтересованост према биљном и животињском свету

6. Археологија

 

7. Геологија

 

Sanja Djurdjevic
Сања Ђурђевић MA
social policy / business and human rights

Повезане странице