Новости Студентски профил Moodle
МЕФ
27. Јануар 2021 / 12:39    1415 Views  

ПРОНАЂИТЕ СВОЈУ НОВУ УЛОГУ НАКОН СТУДИРАЊА

Одлучили сте да будете стручњак из економије и са тим избором сигурно нема грешке.

Комплетно образовање се прилагођава савременој економији. Знања из економије су суштина пословања. Креативно коришћење тог знања је кључ савремених вредности.

Битно је нагласити да студије економије пружају многа практична знања које могу олакшати доношење важних одлука у битним моментима живота.

Осим економских појмова, ова наука омогућава да схватите и разлоге неједнакости на глобалном нивоу и да стручно анализирате друштвени систем.

Пре запослења, акценат је на квалитету образовања.

Али шта када се студије заврше и на ред дође оцењивање стручности?

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - PORTADA

ЕКОНОМСКИ СТРУЧЊАК ЈЕ ЛИДЕР ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - PORTADA

КОЈИ СУ ТО КОНКРЕТНИ ПОСЛОВИ ЕКОНОМСКОГ ЕКСПЕРТА?

1. Корпоративне финансије

2. Кризни финансијски менаџмент

3. Економика предузећа - вођење и планирање финансија

4. Берзанско пословање

5. Истраживања у области миркоекономије и макроекономије

6. Рачуноводство трошкова и књиговодство

7. Изучавање квантитативних финансијских метода пословања

8. Финансијске институције и организација

9. Електронско банкарство

10. Финансијска аналитика

Следи објашњење конкретних послова из претходне табеле:

1. Разумевање и контролисање финансија у оквиру предузећа

2. Управљање ризицима, реаговање на тржишне промене – да предузеће не би изгубило профит него преусмеравање улагања зарад даљих инвестиција

3. Максимизација профита

4. Коришћење берзе са циљем постизања добробити за сопствено предузеће

5. Да управљате финансијама уз минималне трошкове, у складу са глобалним тржиштем и утицајем на профитабилност

6. Упознатост како и на шта се троши новац и доношење одлука о инвестицијама

7. Читање финансијских резултата и знање о наредним корацима у бизнису

8. Да знате како функционишу институције и како да их ставите у службу предузећа

9. Да организујете практичну и ефикасну сарадња са банкама

10. Анализа и тумачење финансијских токова

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - PORTADA

Дигитална економија је област заснована на дигиталним технологијама и она брише границу између традиционалне и нове економије.

У складу са новом ером која је у току, широк је спектар занимања економског стручњака… А битно је знати да су информационе технологије главни покретач ове врсте економије.

Стручњак из економије је једно од најтраженијих занимања.

Ниједан бизнис не може да напредује нити да буде успешан без квалитетног финансијског управљања.

Постати економски експерт је сигуран пут до успеха!

Sanja Djurdjevic
Сања Ђурђевић MA
social policy / business and human rights

Повезане странице