Новости 2 Студентски профил Moodle
МЕФ
28. Јануар 2021 / 15:25    2443 Views  

КАКО ДА ЗАРАЂУЈЕШ КАДА СТЕКНЕШ ДИПЛОМУ

За IT професију апсолутно важи правило long-life learning или целоживотно учење. Такав приступ гарантује лични напредак а самим тим и опстанак на тржишту које се у овој сфери најубрзаније мења. Технологије замењују једне друге и да би успешно зарађивали од ове врсте посла, потребно је да се вешто прилагођавате и да брзо учите.

Чињеница је да све компаније улажу у IT инфраструктуру. Шта то конкретно значи? Такав приступ представља дигитализацију у свим пословним областима. Од људи се очекује дигитална писменост – знање коришћења тих софтвера. Али за креирање софтвера потребно је да будете експерт информационих технологија.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - PORTADA

ТИПОВИ ПОСЛОВА У ДОМЕНУ IT-a МОГУ БИТИ:

Анализа података

Управљање подацима

Развој софтвера

Рачунарско програмирање

Дигитална безбедност

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - PORTADA

КОЈЕ ЛИЧНЕ ОСОБИНЕ ЈЕ БИТНО ДА ПОСЕДУЈЕ IТ СТРУЧЊАК?

Амбиција за сталним усавршавањем

Критичко мишљење

Истраживачки дух

Иноватор

КОЈЕ СУ ПОСЛОВНЕ ПОЗИЦИЈЕ ЗА ЗАПОСЛЕЊЕ IТ ЕКСПЕРТА?

Software Developer

Full Stack Developer

Mobile App Developer

Database Administrator

System Administrator

Data Scientist

Network Engineer

Database Analysist

Information Security Officer

IT Junior Consulter

Информатички стручњаци су потребни за инсталирање и одржавање рачунарских мрежа као и за пројектовање нових софтвера. Информациони системи треба да буду безбедни и напредни а IT стручњаци морају бити брзи и вешти.

Sanja Djurdjevic
Сања Ђурђевић MA
social policy / business and human rights

Повезане странице