Новости 2 Студентски профил Moodle
МЕФ
28. Јануар 2021 / 16:48    2310 Views  

НАКОН ДИПЛОМИРАЊА СЛЕДИ УЧЕЊЕ КРОЗ КАРИЈЕРУ

Често долази до мешања појма каријере и посла. Међутим, постоји битна разлика између та два концепта. Посао је плаћени рад. Каријера је дугорочна активност - напредак кроз живот. Посао подразумева конкретан рад за који се прима новчана надокнада. Каријера подразумева и учење и запослење и допринос у сфери за коју смо се образовали. Битно је направити разлику.

Каријера је шири појам и обухвата скуп свих послова који смо радили током живота.

Посао је ужи појам и обухвата радне задатке који имају рок за извршење. Могуће је претворити посао у каријеру. То подразумева добро обављање актуелног посла и учестали рад на личном усавршавању.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - PORTADA

Постоје две основне врсте менаџера: оперативни менаџер и руководећи менаџер.

ШТА ЈЕ БИТНО ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ УСПЕШНОГ МЕНАЏЕРА?

Лидерске вештине

Вештине управљања временом

Вештина говорништва и преговарања

Вештина јавног наступа

Вештине планирања

Вештине осмишљавања и писања бизнис плана

Вештина управљања запосленима

Вештина управљања људским ресурсима

Вештина управљања маркетингом и продајним процесом

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - PORTADA

Личне особине које менаџер треба да поседујe:

Сналажљивост

Одлучност

Стручност

Мотиватор

Иноватор

Менаџемент је спој: маркетинга, финансија, продаје, PR-а, пословне организације, тимског рада и личних вештина и особина. У складу са тим, успех будућег менаџера у каријери директно зависи од усавршавања у наведеним областима које убрзано мењају своје приоритете. Уз ове области, усавршавање вештина и личних особинама је од кључног значаја.

Sanja Djurdjevic
Сања Ђурђевић MA
social policy / business and human rights

Повезане странице