Новости Студентски профил Moodle
МЕФ
03. Децембар 2020 / 19:26    2392 Views  

7 ЕФЕКТНИХ КОРАКА ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА

Одлуке нису тешке саме по себи, тешко је што се једним избором, ускраћује могућност за оно нешто друго.

Доношење одлука је тренутак кад се: прикупљају информације, утврђују могућности, упоређују понуђене опције и дефинише резервни план (за случај да опција А не буде одговарајућа).
Одлучивање корак по корак је сигуран пут који може да помогне да се изабере најбоља опција.

Одлуке се доносе свакодневно: у приватном животу - у породичном односу са родитељима, у односу са момком/девојком, са колегама/колегиницама, касније и у пословном окружењу… и то је процес који траје константно али нема увек исту тежину.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - Bojan Slat

Корак 1:
ЈАСНО ОДРЕДИ ТИП ОДЛУКЕ!

Одлуке се доносе свакодневно: од избора хране, преко тога која обавеза треба прва да се обави… Има и оних одлука о којима се размишља дуже и које трајније одређују наш живот: као нпр. који факултет ћу да упишем, где ћу да живим за време студија, чиме бих волео-ла да се бавим у будућности.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - Bojan Slat

Корак 2:
ПРИКУПИ ПРАВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ!

Одредити који су најбољи извори за прикупљање информација (интерне информације су оне које се прикупе испитивањем личних жеља и потреба. Екстерне информације су оне које се добију у разговору са другим људима, путем интернета, књига…)

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - Bojan Slat

Корак 3:
ИДЕНТИФИКУЈ АЛТЕРНАТИВЕ!

У тренутку када размишљате о плану А, паралелно размишљајте и о опцији Б. Предвидети неколико корака унапред. Треба имати свест о томе да нешто може да се деси непланирано или да буде другачије од планираног. У овој фази треба да направите листу са неколико резервних планова.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - Bojan Slat

Корак 4:
ИЗВАГАЈ ДОКАЗЕ!

Скицирајте информације које сте прикупили и сопствена осећања. Процените да ли ће циљ који сте дефинисали у Кораку бр. 1 бити задовољен коришћењем сваке од алтернатива. Када тако посматрате, почињете да фаворизујете одређене алтернативе (оне које имају већи потенцијал за постизање вашег главног циља). На крају, направите редослед приоритета.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - Bojan Slat

Корак 5:
ИЗАБЕРИ ЈЕДНУ ОД АЛТЕРНАТИВА!

Након што извагате све доказе, спремни сте да одаберете једну алтернативу која вам се чини најбољом. Можете чак одабрати и комбинацију алтернатива.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - Bojan Slat

Корак 6:
СПРОВЕДИ АКЦИЈУ!

Сада сте спремни да преузмете неку активност као почетак реализације свог главног циља.

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УСИСИВАЧ ПЛАСТИКЕ - OCEAN CLEANUP - Bojan Slat

Корак 7:
АНАЛИЗА ОДЛУКЕ И ЊЕНИХ ПОСЛЕДИЦА.

У овом последњем кораку размотрите резултате своје одлуке и процените да ли је решила потребу коју сте идентификовали у Кораку 1. Ако потребе нису задовољене, онда ћете поново прикупити информације и детаљније истражити нове могућности.

Sanja Djurdjevic
Сања Ђурђевић MA
social policy / business and human rights

Повезане странице