Новости Студентски профил Moodle
МЕФ
19. Април 2019 / 13:01    1522 Views  

Школуј се за најтраженија занимања

Да би напредовали у дигиталној привреди, ученицима и студентима су потребна знања дигиталног доба. Покретачка снага 21. века јесте интелектуални капитал. Напредак током овог миленијума зависиће од интелектуалног потенцијала наредних генерација младих људи. Тренутни и будући успех светске економије 21. века и сваке државе појединачно зависи директно од тога колико ће млади људи досегнути нови дефинисани ниво писменост - која укључује савремене императиве: колаборација, комуникација, организација, креативност, друштвена одговорност, решавање проблема, ефектност и коришћење технологије.

Листа најзначајнијих вештина које су неопходне за успех у 21. веку су:

  • Писменост дигиталног доба - информатичку и медијску писменост подразумева анализирање, приступ, управљање, интегрисање, евалуацију и креирање информација у различитим медијима.
  • Визуелна писменост - Графички interface интернета и пребацивање гласа, видеа и података у дигитални формат увелико је повећао коришћење дигиталних алата. Напредне технологије омогућавају употребу слика за пренос идеја. Студентима су потребне добре вештине визуализације да би интерпретирали слике, уочили шаблоне и да би комуницирали путем слика.
  • Информациона писменост укључује ефективно и ефикасно приступање информацијама, анализу информација на критички начин и коришћење информација на прецизан и креативан начин.
  • Културна писменост и глобална свест - У глобалној економији се води рачуна о интеракцијама, партнерствима и конкуренцији широм света. Постоји већа потреба за разумевањем и поштовањем других култура, укључујући и поштовање стандардизованих норми у технолошком друштву, попут виртуелне стварности.
  • Инвентивно мишљење је интелектуални капитал. Темпо промена захтева од појединаца да независно може да препозна промене и анализира нове услове а потом и да савлада нове изазове. Укратко речено, неопходно је да појединац уме брзо да се адаптира. Уз ефикасно прилагођавање, тражи се: радозналост, креативност и ризик. Радозналост сваког појединца омогућава доживотно учење и усавршавање без којег прогрес није могућ. Креативност је предуслов за настанак иновативних решења. Исто тако је важно и преузимање ризика - без којег не би било открића и изума. Размишљање вишег реда и резоновање омогућава ученицима да планирају, креирају и процењују решења. Сви ти процеси се често ефикасније спроводе употребом дигиталних алата.

  • РЕЦЕПТ СЕ КРИЈЕ У НЕКОЛИКО ПОВЕЗАНИХ ВЕШТИНА


    Квалитет, врхунски резултати, прогресивна продуктивност се подразумевају. Постављање приоритета, планирање и менаџерско управљање ради постизања ефикасних резултата су узрочно – последични процеси. Резултати високог квалитета са применом у реалности су једино мерило успеха. Савремено доба не треба да плаши, оно је само поставило нове стандард који се увелико примењују. На свакоме је да се само што пре адаптира и образује у складу са временом на Факултету за 21.век.

    Повезане странице