Новости Студентски профил Moodle
МЕФ
24. Март 2020 / 23:53    9555 Views  

Ветропаркови

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије су два стуба одрживе енергетске политике. Редукција емисије угљен диоксида и смањење потрошње енергената из фосилних горива је основни циљ. Енергетска ефикасност је значајна јер мале промене дају велику уштеду обзиром на број потрошача


КАКО ФУНКЦИОНИШУ ВЕТРОПАРКОВИ?

Предуслов за ефикасну употребу енергије ветра је познавање енергетског потенцијала ветра на некој конкретној локацији. За инвестиције већег обима као што су ветропаркови потребно је мерити кључне метеоролошке параметре: брзина, правац и смер ветра, температура ваздуха, влага, ваздушни притисак. Временски период мерења од узастопно три године је довољан да би се утврдио потенцијал ветра и донела прецизна статистика.

Ветротурбину потребно је поставити што је више могуће јер са порастом висине расте и брзина ветра.

Ветропарк потребно је поставити на узвишење, тако да нема дрвећа или изграђених објеката у близини. Такође, постављају се на позицији где дувају стални планетарни ветрови.

Ветар настаје као последица различитих ваздушних притисака у атмосфери, услед

Vetropark

КОЈЕ СУ МАНЕ?

Нагле промене у смеру и интензитету ветра могу бити тешко савладиве за механику елисе, па се велика улагања спроводе да би заштитили читав систем. Поред тога, ветроелектране за сада нису толико економичне, не производе исте количине електричне енергије као термоелектране.


Vetrenjaca

Све почиње с ветрењачом.

Генератор ветрењаче користи кинетичку енергију ветра за покретање турбине која затим производи електричну енергију. Ветар удара у елисе директно. Због специфичног облика елисе док преко елиса прелази ветар, разлика у притисцима настаје увек са исте стране те се елиса увек окреће на исти начин.
Правац ветра није увек исти, стога на ветрењачама постоји механизам који треба да окреће ветрењачу тако да правац ветра увек буде под углом од 90° елисе.


Irish sea
Walney Wind Offshore (Британија, Ирско море).
Почет је са изградњом 2010, а завршен је у септембру 2018.
Тренутно је највећи светски Offshore ветропарк


„Haliade-X“ преузеће титулу највеће и најснажније ветрењаче. Компанија GE Renewable Energy је поставила прототип на лето 2019. Следи пет година тестирања подручја и потом још десет година рада и одржавања. Ветро-турбина ће имати снагу од 12МW. Ова највећа ветрењача на свету напајаће енергијом 16 хиљада домова.

Тренутни Offshore лидер се налази у Шкотској, са 9МW. Тврди се да само једним окретом око своје осе могу да произведу довољну количину енергије неопходне за напајање домаћинства у УК у току једног дана.Земље ЕУ направиле су договор да се до 2030. обезбеди 27% енергије из обновљивих извора. Ширење броја ветроелектрана на мору треба нам у борби против климатских промена.

Још један од начина у борби је и промена понашања становништва. Потребне су и правне регулативе и политичка воља да би се постигли резултати:

  1. Зими треба мање грејати просторије, веш сушити на отвореном а не у машинама за сушење
  2. На северној хемисфери оријентација изградње објеката ка југу
  3. На јужној хемисфери оријентација изградње објеката ка северу
  4. Додатна изолација приликом изградње, да би се смањили топлотни губици
  5. LED светиљке користите у већој мери, троше само 10% енергије

Sanja Djurdjevic
Сања Ђурђевић MA
social policy / business and human rights

Повезане странице