Новости 1 Студентски профил Moodle

Обављање праксе у области Робног и финансијског књиговодства


22. Октобар 2018 / 16:01    1011 Views  

МЕФ факултет обавештава студенте о расписаном конкурсу у компанији Beosport.

Beosport praksa


КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИЈАВУ:

  • Добре организационе способности
  • Познавање рада на рачунару, MS Office програм
  • Способност рада у тиму
  • Комуникативност

ОПИС ПОСЛА:

  • Припрема налога магацину
  • Израда извештаја и анализа продаје
  • Обрачун ПДВ - а и израда пореских пријава
  • Књиговодствено евидентирање пословних промена
  • Припрема финансијских извештаја

Нуди Вам се учење и напредовање, рад у успешном и позитивном окружењу, као и шансу да неколико кандидата наставе да раде у Beosport колективу.

Ако немате радно искуство, а желите да га стекнете, уколико сте креативни и спремни за ангажовање и даље унапређивање својих знања и вештина, доставите своју биографију на e - пошту: praksa.knjigovodja@beosport.com.

Рок за конкурисање 24.10.2018.


Повезане странице