Новости Студентски профил Moodle

ИНОВАЦИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧ РАЗВОЈА / Конференција


04. Децембар 2020 / 16:31    2025 Views  

У четвртак, 3. децембра 2020. године, на МЕФ факултету успешно је одржана XI по реду научно-стручна конференција Факултета, а VI међународна конференција с темом иновација.

Примерено теми „Иновације као покретач развоја“ и циљу научног скупа установљене су две сесије, I сесија: Иновације у функцији развоја (Тематски зборник) и II сесија: Иновацијама до пословног успеха (Зборник радова са међународног скупа).

MEF Fakultet - MEFKON 2020

Суорганизатори конференције су факултети и институције из Москве, Букурешта, Пуле, Ријеке, Витеза, Србије (Врњачке Бање, Београда).

Higher School of Finance and Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia; Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir” Bucharest, Romania; Faculty of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirković”, Juraj Dobrila University of Pula, Croatia; PAR University College, Rijeka, Croatia; University “Vitez”, Bosnia and Herzegovina; Faculty of Hotel Management and Tourism – Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia; Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia; Faculty of Mechanical Engineering, Innovation Center, Belgrade, Serbia; National Association of Healthcare Professionals of Serbia, Serbia i Regional Chamber of Commerce of Šumadija and the Pomoravlje Administrative District, Serbia

MEF Fakultet - MEFKON 2020

Иновације и означавају и генеришу будућност, али почињу у садашњости која мора бити осветљена, анализирана и разматрана. Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије у циљу друштвено одговорног пословања и бриге за здравље, због пандемије, ове године организовао je конференцију само на основу пристиглих радова, без физичког присуства учесника. Међутим, аутори су показали заинтересованост и поред отежане ситуације и ширења вируса Covid 19, а број пристиглих радова то и потврђује. Управо су утицај и последице ширења вируса елаборирани и истраживани у више радова и то из различитих углова: туризма, дигиталне трансформације рада и радног окружења, пољопривреде, иновативног сектора, затим са медицинског аспекта који је иманентан епидемији. Поред тога, анализиране су социо-економске последице вируса, утицај на менаџмент, али и на трговински биланс у Европској унији, као и комуникацију у малопродаји. Овај списак у тематском смислу допуњују и луксузна индустрија и технологија индустрије 4.0. Овако свеобухватан тематски аспект доказ је да се иде у корак са временом. То даље имплицира да су иновације свуда око нас.

MEF Fakultet - MEFKON 2020

Парадигма разноликости коју иновација носи и намеће, истовремено и потенцира тематски спектар који је присутан међу радовима. Дакле, није само утицај и последице корона вируса заокупљао пажњу учесника, већ су их инспирисали и други аспекти и проблематика.

У око 60 научних радова који су објављени у два зборника проткана је тема иновација која је из године у годину изнова актуелна и неисцрпна у свим областима друштвене и економске делатности. Иновације као тема елабориране су у радовима са свих аспеката: економског, правног, еколошког, маркетиншког, као и са аспекта информационих технологија, незаобилазних у савременом, дигиталном времену.

Избор теме скупа и свеприсутност иновација, као и понуђени већи број тематских области утицао је да су у овим публикацијама нашли радови многих угледних универзитетских професора, истакнутих истраживача, експерата и научних радника, како из Србије, тако и из иностранства.

MEF Fakultet - MEFKON 2020

Потребно је поменути и радове студената докторских и мастер студија Факултета, чиме се ствара и негујем подмладак који треба да настави са развојем и промоцијом науке и истраживања.

Зборници радова са међународног скупа, као резултат конференције, су у форми дигиталне едиције и доступни су широј научној јавности. Публиковани радови у овим зборницима значајно доприносе утврђивању нераскидиве везе између иновација и развоја. Истовремено, то показује да подручје иновација дефинитивно више није везано само за техничко – технолошки прогрес. У складу са тим, радови могу бити корисни како научној, тако и стручној јавности и свим заинтересованим за утицај иновација на развој.

Једно је сигурно, знање и креативност су у основи иновационих процеса којима се генеришу нове технологије које покреће развој привреде и друштва. Иновативни процеси потенцирају развој нових технологија, њихову дифузију и имплементацију. У основи су истраживачко-развојни процеси који полазе од инвенције – идеје о новом производу/услузи или процесу и даљим развојним активностима иновације и њихове дифузије, као провереног, у пракси оствареног и комерцијализованог решења: технолошки, економски, тржишно и друштвено оправдане нове технологије.

Развој науке и интензитет научно-истраживачких активности суштински опредељује правце и оствариви, реални потенцијал технолошког развоја. Бројни индикатори којима се уређује научни и истраживачки потенцијал друштва, привреде и самих предузећа користе се и као показатељи укупног друштвеног развоја који се ослања на одговарајуће институције и актере у националном систему иновација. Посебно је значајно успоставити адекватне везе међу тим актерима и у зависности од степена успостављених релација међу њима, допринос развоју друштва је непосреднији и значајнији. Дифузија технологија и трансфер знања међу свим кључним субјектима технолошког развоја представљају значајне процесе свеукупног развоја. Савремени развој подразумева висок степен кооперативности и изграђеност мрежа и алијанси, не само у националним оквирима, већ и сарадњу и висок степен повезаности са међународним окружењем.


Повезане странице