Новости 2 Студентски профил Moodle

ИНОВАЦИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧ РАЗВОЈА / Конференција


04. Децембар 2021 / 22:55    404 Views  

Тема „Иновације као покретач развоја“ била је у фокусу Седме међународне научно-стручне конференције која се традиционално организује у децембру на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду. Пристигао је велики број радова аутора из земље и иностранства који ће бити публиковани у зборнику.

MEF Fakultet - MEFKON 2021

Конзорцијум организатора Конференције су:

  • Росси́йская акаде́мия наро́дного хозя́йства и госуда́рственной слу́жбы при Президе́нте Росси́йской Федера́ции,
  • Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania,
  • Факултет економије и туризма „Др. Мијо Мирковић“, Свеучилиште Јурја Добриле, Пула,
  • Висока пословна школа ПАР, Ријека, Хрватска,
  • Универзитет Витез, Босна и Херцеговина,
  • Институт за економику пољопривреде, Београд,
  • Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу,
  • Иновациони центар Машинског факултета, Београд,
  • Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије,
  • Регионална привредна комора Шумадијског и Поморавског управног округа.

Преко 90 аутора, угледних стручњака из различитих научних области, у више од 60 научних радова презентовали су актуелна теоријска и практична достигнућа, и идеје иновационог стваралаштва.

С обзиром на значај иновација у свим областима људске делатности научни радови су обухватили широк дијапазон тема из сфере економије, инфомационих технологија, актуелних здравствених проблема... Jер суштина свих промена углавном се огледа у иновативности које су свуда око нас.

Пристигли радови довољно указују на закључак да су само научна достигнућа поткрепљена конкретним истраживањима и резултатима јасна путања за сигуран пут у будућност. Заједнички именилац објављених научних радова представља још један корак који ће допринети афирмацији високошколског образовања и научног стваралаштва. Спрега иновација и развоја, њихова конкретна примена у пракси кључне су за свеукупни напредак друштва.


Повезане странице