Новости Студентски профил Moodle
MEF NOVOSTI
МЕФ НОВОСТИ

ИНОВАЦИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧ РАЗВОЈА / Конференција


04.12.2021. 22:55 | 1894

<strong>ИНОВАЦИЈЕ КАО ПОКРЕТАЧ РАЗВОЈА</strong> / Конференција

Тема „Иновације као покретач развоја“ била је у фокусу Седме међународне научно-стручне конференције која се традиционално организује у децембру на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду. Пристигао је велики број радова аутора из земље и иностранства који ће бити публиковани у зборнику.

Конзорцијум организатора Конференције су:

Преко 90 аутора, угледних стручњака из различитих научних области, у више од 60 научних радова презентовали су актуелна теоријска и практична достигнућа, и идеје иновационог стваралаштва.

С обзиром на значај иновација у свим областима људске делатности научни радови су обухватили широк дијапазон тема из сфере економије, инфомационих технологија, актуелних здравствених проблема... Jер суштина свих промена углавном се огледа у иновативности које су свуда око нас.

Пристигли радови довољно указују на закључак да су само научна достигнућа поткрепљена конкретним истраживањима и резултатима јасна путања за сигуран пут у будућност. Заједнички именилац објављених научних радова представља још један корак који ће допринети афирмацији високошколског образовања и научног стваралаштва. Спрега иновација и развоја, њихова конкретна примена у пракси кључне су за свеукупни напредак друштва.


Повезане странице