Новости Студентски профил Moodle

Књига „Савремене пословне финансије: принципи и примена“


29. Децембар 2016 / 17:27    1948 Views  

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије издао је још једну публикацију, тако да је Библиотека постала богатија за један нови примерак квалитетног научног штива. Наиме, реч је о књизи под називом „Савремене пословне финансије: принципи и примена“, аутора проф. др Томислава Брзаковића, декана нашег факултета.

Књига привлачи пажњу и буди знатижељу читаоца не само савременим изгледом и дизајном, него и својим богатим садржајем из области пословних финансија.

Књига је проистекла као резултат дугогодишњег теоријског и практичног рада проф. Брзаковића у привреди, на руководећим позицијама, и обилује примерима из праксе. Тачније, садржи 104. примера из праксе у којима је присутно теоријско, практично, аналитичко и критичко просуђивање у објашњењу основних принципа пословних финансија, који представљају основ за разумевање традиционалних, теоријских проблема, као и у решавању проблема који се сусрећу у стварном свету. У томе се и огледа иновација у стручном приступу овој тематици. У књизи је акценат на практичној примени.

На нимало једноставно питање: каква је практична примена теоријски разумљивог концепта, у предговору књиге, аутор истиче: „Одговор на то питање је битан и за студенте, јер сазнање да се нешто учи не само да би се знао његов теоријски садржај, већ да би се научено могло применити у пракси, представља додатни подстицај за стицање нових знања. Најбољи начин да се уче пословне финансије јесте да се модели и теорије примене на реалне проблеме. Иако је теорија која је развијена у последњих неколико деценија импресивна, некада се морају правити компромиси и уводити претпоставке у процес. У овој књизи нарочито се истиче практична примена знања кроз једноставне и разумљиве примере.“

Књига се ослања на једноставне нумеричке примере где се на основу методе „корак по корак“ добија одговор и на сложена питања, као што је: колико је вредан инвестициони пројекат. Циљ тог приступа јесте научити студенте да решавају проблеме, рашчлањивањем на сегменте и применом различитих аналитичких алата који ће им донети корист у њиховим будућим каријерама.

„С обзиром на то да студенти поседују различита предзнања, настојао сам да књига буде самодовољна, тј. да студенти не морају да користе допунску литературу да би разумели различите концепте, као што је временска вредност новца или концепт ризика“, сазнали смо у разговору са професором Брзаковићем.

Синтеза изношења најсавременијих теоријских и практичних поставки пословних финансија, као и могућности њихове практичне примене, дају овој књизи посебну оригиналност, па се с разлогом може препоручити свима који се професионално и стручно баве овом облашћу економије, студентима на основним, мастер и докторским студијама, али и широј јавности.

У књизи су обухваћене све теме које се изучавају у предмету Пословне финансије, у складу са наставним планом и програмом Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије.

„Написана из љубави према економској науци и са жељом да се дугогодишње практично искуство приближи студентима. Уколико корисницима књиге она буде орјентир и мотив за професионално бављење (пословним) финансијама, то ће бити довољна сатисфакција аутору за уложено време и труд“, истакнуто је у предговору.


Повезане странице