Новости Студентски профил Moodle

МЕФкон 2019 / Извештај


06. Децембар 2019 / 14:55    3910 Views  

Пета међународна научно-стручна конференција на тему „Иновације као покретач развоја“, одржана је на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ) у Београду 5. децембра 2019. године. У раду овог научног скупа, поред представника Факултета, учествовали су и бројни угледни стручњаци, професори, експерти, истраживачи из научнообразовних, државних институција, као и привредних субјеката из Србије и иностранства.MEF Fakultet - izvestaj sa konferencije 2019 2 MEF Fakultet - izvestaj sa konferencije 2019 3 MEF Fakultet - izvestaj sa konferencije 2019 4

У савременом друштву појам иновација постао је, већ одавно, изузетно значајан, у толикој мери да је у већини мисија и визија савремених компанија коришћење ове речи постало обавеза. Међутим, посматрано шире, суштина свих развојних промена, углавном се огледа у иновативности. Иновације су свуда око нас. То што су иновације толико присутне у целокупном подручју људске активности намеће потребу да иновативност постане уводна тачка приликом анализе комплексности нове економије, друштва и културе у настајању, укључујући и индивидуу.

MEF Fakultet - izvestaj sa konferencije 2019 5

Овај процес даље имплицира неминовно разматрање повратне спреге иновација и развоја. Управо отуда проистиче покретачки мотив да се Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије заједно са суорганизаторима ове године на Петој међународној научно-стручној конференцији бави темом „Иновације као покретач развоја“. Факултет МЕФ, ову конференцију организовао је у сарадњи са:

 • Higher School of Finance and Management, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), Moscow, Russia
 • Faculty of Management in Tourism and Commerce Timişoara, Christian University “Dimitrie Cantemir“ Bucharest, Romania
 • Faculty of Economics and Tourism “Dr. Mijo Mirković”, Juraj Dobrila University of Pula, Croatia
 • PAR University College, Rijeka, Croatia
 • University “Vitez”, Bosnia and Herzegovina
 • Institute of Agricultural Economics, Belgrade, Serbia
 • Faculty of Mechanical Engineering, Innovation Center, Belgrade, Serbia
 • Faculty of Hotel Management and Tourism – Vrnjačka Banja, University of Kragujevac, Serbia
 • Faculty of Economics in Subotica, University of Novi Sad, Serbia
 • Independent University Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
 • National Association of Healthcare Professionals of Serbia, Serbia
 • Regional Chamber of Commerce of Šumadija and Pomoravlje Administrative District, Serbia.
Проф. др Миодраг Брзаковић, председник Савета
Проф. др Томислав Брзаковић, декан

Учеснике Конференције поздравио је председник Савета Факултета, проф. др Миодраг Брзаковић, зажелео им добродошлицу и изразио задовољство што Факултет пети пут заредом организује конференцију на којој се размењују актуелна знања, научно-стручна достигнућа и практична искуства из широке области иновација. „Овакви скупови права су прилика и место за размену знања и искуства из домена научних области које доприносе имплементацији теоријских и практичних решења у области високообразовног система и привредног развоја, као и свеукупне иновативне делатности. И управо иновације су императив целокупног напретка нашег друштва и свих земаља света. Иновације су основни покретач развоја у савременом пословању“, истакао је, између осталог, председник Савета МЕФ-а.


Конференцију је прогласио отвореном декан Факултета, проф. др Томислав Брзаковић, поздравио присутне, и нагласио значај и улогу високошколског образовања у функцији иновативности као основног покретача развоја привреде и целокупног друштва. Истичући улогу и значај иновационог потенцијала као најважнијег подстицаја привредног развоја, истовремено је дао кратак и јасан одговор на следећа питања:

 • Зашто се уопште бавимо иновативношћу?
 • Шта се данас подразумева под иновацијом?

Сваки поступак којим се трошкови производње или пружања услуга смањују, а повећава продуктивност или квалитет, унапређује систем пословања или пласмана на тржишту јесте ИНОВАЦИЈА. Пораст конкурентности јесте кључан покретач развоја, а у том процесу посебно важну улогу имају иновације. Нова филозофија живљења и пословања је да „велики“ неће увек побеђивати „мале“. Сада ће брзи побеђивати споре. Иновативни ће побеђивати оне који то нису. Професор је на крају изразио очекивања да ће ова конференција дати импулс развоју креативности и иновативности и побудити у нама жељу да маштамо и да стварамо. Путем Skype-а, учеснике конференције поздравили су др Сергеј Иванович Никишов и студент ЕКатерина Бурсукова са Факултета за информатику и бизнис Универзитета РАНЕПА у Москви (Русија) и у свом излагању нагласили значај иновација као важног фактора развоја и повезивања научнообразовних институција и нових достигнућа са економском базом.

MEF Fakultet - izvestaj sa konferencije 2019 8 MEF Fakultet - izvestaj sa konferencije 2019 9 MEF Fakultet - izvestaj sa konferencije 2019 10

У оквиру пленарног дела конференције презентована су три рада:

 • DETERMINATION OF CRITICAL SUCCESS FACTORS FOR CREATING ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM IN SMART CITIES VIA NEUTROSOPHIC SETS“, Dr. Ece Doğantan, Dr. Çağlar Karamaşa.
 • A NOVEL INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING MODEL: FUCOM-EDAS-M“, dr Zdravko Nunić, dr Željkо Stević.
 • BLOCKCHAIN AND CRYPTO: PAST, PRESENT, AND FUTURE, dr Dragiša Stanujkić.

Након пленарног дела Конференције, рад је настављен у две сесије примерено теми и циљу научног скупа:

 • I сесија: Иновације – перспективе развоја
 • II сесија: Иновативна делатност – савремени изазови и решења

Преко 70 аутора, угледних стручњака из различитих научних области, презентовали су више од 60 научно-стручних радова, који представљају актуелна теоријска и практична достигнућа, и идеје иновационог стваралаштва. Традиционално организовање овог међународног научног скупа има за циљ да покаже да иновација није само део пословне стратегије предузећа, већ да покреће економску добробит и утиче на прогрес целе једне земље. Циљ Конференције и јесте да се у овој области покрену сви расположиви научни потенцијали, да иновације афирмишу научнообразовну делатност и да достигну свој апликативни карактер у функцији нашег привредног просперитета. Конференција је организацијом и актуелношћу, као и избором тема и ширином излагања показала висок ниво и домет научне и креативне мисли у сврху заједничког стварања друштва знања. Кроз занимљиву комбинацију рада у секцијама, стручним презентацијама, динамичним панелима учесници су разменили искуства и идеје како убрзати време за генерисање нових идеја, производа, услуга и процеса, у циљу подстицања креативности и иновативности у својим срединама и организацијама.

MEF Fakultet - izvestaj sa konferencije 2019 11 MEF Fakultet - izvestaj sa konferencije 2019 12 MEF Fakultet - izvestaj sa konferencije 2019 13

Трансфер знања у праксу

 • Иновације су кључ пословног успеха и одлучујући чинилац опстанка сваког привредног субјекта, као и националне економије у целини. Иновације представљају и најбитнији фактор стицања конкурентске предности.
 • Посебно је наглашена улога и значај повезаности високошколских институција и привреде у функцији иновативности као способности трансформације идеје у корисне проналаске. Конференција представља још један корак који ће допринети афирмацији науке и струке, високошколског образовања и научног стваралаштва.
 • Учесници су у излагањима предложили начине и решења како поправити пословне перформансе у складу са научно заснованом методологијом и знањем као кључним фактором пословног успеха. Аутори радова размотрили су све аспекте иновативне активности која нема алтернативу у условима савременог пословања.
 • На Конференцији су образложени и одговори на питања које су препреке успешној примени иницијатива и иновативних постигнућа за управљање привредом у нашим условима, као и у којој мери можемо користити искуства успешних и развијених земаља у управљању реалним пословним системима. У дискусијама су понуђени и одговори на питања да ли смо и колико спремни за примену оваквих мултидисциплинарних и системских приступа, али и како повезати научне високошколске установе са привредом и на тај начин, обезбедити спровођење трансферa знања у праксу.
 • Суштина научних радова који су се могли чути на овој конференцији има јединствен заједнички именилац, а то је још један допринос утврђивању нераскидиве везе између иновација и развоја.
 • Истовремено је потврђено да подручје иновација дефинитивно више није везано само за техничко – технолошки прогрес. У складу са тим, научни радови са ове конференције могу бити корисни како научној, тако и стручној јавности и свим заинтересованим за утицај иновација на развој.


Повезане странице