Новости 1 Студентски профил Moodle

Конкурс за демонстратора или сарадника у настави


22. Август 2017 / 13:49    12244 Views  

Уколико сте енергични, вредни, креативни, поседујете позитиван животни став и желите да се прикључите успешном тиму са 17-годишњом традицијом и изграђеним реномеом на академском тржишту, Факултет за Примењени менаџмент, економију и финансије, Београд - МЕФ Вас позива да се пријавите за сарадњу на позицијама:

ДЕМОНСТРАТОРА ИЛИ САРАДНИКА У НАСТАВИ У ОБЛАСТИ

 МЕНАЏМЕНТ / ЕКОНОМИЈА / ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Општи услови за кандидате:

 • Познавање рада на рачунару (MS Office пакет)
 • Способности комуникације и презентовања
 • Енергичност, посвећеност и продуктивност у раду
 • Спремност за даље учење и развој
 • Изражен тимски дух
 • Организационе способности

Посебни услови за кандидате су прописани Законом о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и општим актима Факултета за примењени менаџмент, економију и финансније, Београд.

Опис посла и радних задатака:

 • Помаже наставнику или асистенту у извођењу вежби и других активности везаних зa наставу
 • Стручно се усавршава за позив асистента под руководством наставника и асистената
 • Помаже студентима у изради завршног рада
 • Учествује у научном и стручном раду са студентима под надзором наставника
 • Помаже наставнику и асистенту у другим наставним, научним и стручним питањима
 • Ради и друге послове по налогу предметног наставника
 • Учествује у промотивним активностима које организује Факултет
 • Учествовање у организацији научно-стручних конференција

Запосленима нудимо:

 • Сертификовану обуку, стручно усавршавање и могућност професионалног развоја
 • Професионалне изазове у подстицајном радном окружењу
 • Динамичан, креативан и одговоран посао
 • Обављање стручне праксе са препоруком еминентног професора или стручњака из праксе

Биографија (CV) са фотографијом послати електронским путем – nevena.curic@mef.edu.rs

Телефон за информације – +381 62 83 86 428

Рок за пријаву до 18.09.2017.


Повезане странице