Новости Студентски профил Moodle

Маркетинг експерт за Maxi бренд


13. Фебруар 2018 / 17:07    1832 Views  

Обавештавају се студенти да је интернационална компанија Delhaize расписала конкурс за посао у сектору маркетинга.

Marketing ekspert za Maxi brend

Кључне одговорности:

 • Прати истраживања у вези са навикама и потребама купаца, трендове на тржишту и активности конкуренције и предлаже одговарајуће промотивне активности Maxi бренда у свом делокругу рада
 • Одговара за промотивне активности и сарадњу са другим секторима на тему Maxi бренда
 • Учествује у креирању маркетинг плана за Maxi бренд
 • У сарадњи са маркетиншким агенцијама учествује у креирању кампања и маркетиншких материјала намењених Maxi бренду
 • У сарадњи са екстерним агенцијама реализује ТВ рекламе, оглашавање у штампаним и другим медијима
 • Прати и анализира трошкове из делокруга свога рада и предузима одговарајуће корективне мере
 • Координира лансирање нових програма намењених купцима
 • Учествује у мерењу резултата спроведених промотивних и маркетинг акција

Услови:

 • Неопходан VII степен стручне спреме, економске и друге струке
 • Неопходно минимум годину дана радног искуства на истим или сличним пословима
 • Пожељно познавање енглеског језика
 • Неопходно познавање MS Office пакета
 • Развијене вештине планирања и организовања и добро сналажење у мултитаскинг активностима
 • Креативно размишљање
 • Иновативан приступ послу

Предност имају кандидати који су искуство релевантно за позицију стицали у маркетиншким агенцијама на пословима везаним за управљање брендом.

Молимо све заинтересоване кандидате да се пријаве на конкурс попуњавањем online упитника за наведени оглас на линку http://posao.delhaize.rs/ до 23.02.2018. године уз обавезно слање CV-а. Контактираће се само с кандидатима који уђу у ужи избор.


Повезане странице