Новости Студентски профил Moodle

Обавештење о почетку и начину одржавања наставе у зимском семестру школске 2020/2021. године


28. Септембар 2020 / 16:20    2162 Views  

 1. Обавештавају се студенти прве године ОАС да ће пријем студената бити организован у просторијама факултета, према обавештењу добијеном од Студентске службе.
 2. Настава за студенте прве године ОАС почиње 12. октобра и изводиће се online коришћењем програмске платформе МЕФ moodle.
  Вежбе из појединих наставних предмета могу бити реализоване у просторијама факултета. О терминима реализације вежби у просторијaма факултета, предметни наставник ће благовремено обавештавати студенте постављањем обавештења на програмску платформу moodle.
 3. Настава за студенте ОАС виших година студија, почиње 5. октобра и изводиће се online коришћењем програмске платформе МЕФ moodle.
  Вежбе из појединих наставних предмета могу бити реализоване у просторијама факултета. О терминима реализације вежби у просторијaма факултета, предметни наставник ће благовремено обавештавати студенте постављањем обавештења на програмску платформу moodle.
 4. Настава се одржава у складу са актуелним распоредом наставе у овом, зимском семестру.
 5. Наставници ће путем МЕФ moodle, организовати тест провере знања чији резултати ће бити евидентирани као део предиспитних активности. Студенти ће од предметног наставника путем МЕФ moodle добити све потребне информације о времену и начину спровођења теста провере знања.
 6. Студенти ће бити у могућности да кроз online комуникацију са предметним наставником обаве све активности везане за израду и одбрану семинарског рада, есеја, студије случаја, пројектног задатка, или слично, уколико је то предвиђено предиспитним обавезама на предмету.
 7. Наставна активност путем online наставе биће вреднована у складу са системом предиспитног бодовања. Сваки студент који буде укључен у online наставу оствариће предиспитне бодове у складу са важећим системом бодовања.
 8. Остала питања од значаја за извођење online наставе, студент ће добијати од предметних наставника путем обавештења која ће наставници, за свој предмет, постављати на програмску платформу МЕФ moodle.

Ваш МЕФ


Повезане странице