Новости 2 Студентски профил Moodle

Одбрана докторских дисертација


28. Јун 2017 / 16:15    1724 Views  

Одбрана докторске дисертације кандидата  Биљане Видуке МА

Oдбрана докторске дисертације на тему  „ЗНАЧАЈ ОБРАЗОВАЊА ИЗ ПРЕДУЗЕТНИШТВА НА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИЧКИХ ТЕЖЊИ СТУДЕНАТА СТРУКОВНИХ ШКОЛА“,  кандидатa Биљанe Видукe МА, одржаће се дана 06.07.2017. године, са почетком у 15h на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Јеврејска бр. 24, Београд пред Комисијом за одбрану у саставу:

  • проф. др Светомир Минић – председник
  • проф. др Бранислав Јакић – ментор
  • проф. др Марко Андрејић – члан

 

Одбрана докторске дисертације кандидата  Милоша Лучића МА

Oдбрана докторске дисертације на тему  „КЛАСТЕРИ У ФУНКЦИЈИ ПОВЕЋАЊА КОНКУРЕНТНОСТИ И ИНОВАТИВНОСТИ ПРИВРЕДЕ “,  кандидатa Милоша Лучића МА, одржаће се дана 07.07.2017. године, са почетком у 11h на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Јеврејска бр. 24,  Београд пред Комисијом за одбрану у саставу:

  • проф. др Славко Каравидић – председник
  • проф. др Миодраг Брзаковић – ментор
  • проф. др Срђан Новаковић – члан

  

Одбрана докторске дисертације кандидата  Владимира Варађанина МА

Oдбрана докторске дисертације на тему  „МОДЕЛ ФИНАНСИРАЊА ОБРАЗОВАЊА КАО ЗНАЧАЈАН ИНСТРУМЕНТ У РЕАЛИЗАЦИЈИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА“, кандидатa Владимира Варађанина МА, одржаће се дана 07.07.2017. године, са почетком у 13h на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије, Јеврејска бр. 24, Београд пред Комисијом за одбрану у саставу:

 проф. др Марија Чукановић-Каравидић – председник

  • проф. др Томислав Брзаковић – ментор
  • проф. др Обрад Чабаркапа – члан

СЕКРЕТАРИЈАТ


Повезане странице