Новости Студентски профил Moodle

Организовање наставе у летњем семестру школске 2020/2021. године


18. Фебруар 2021 / 18:56    916 Views  

Настава у летњем семестру школске 2020/2021. године реализоваће се претежно online, коришћењем програмске платформе МЕФ Moodle и апликација Zoom и Google Meet.

Настава за студенте ОАС почиње 22. фебруара 2021. године, а за студенте МАС настава почиње 1. марта 2021. године. Трајање наставе у летњем семестру, ненаставни дани и испитни рокови, дефинисани су Календаром за школску 2020/2021. годину.

Практичне вежбе из појединих наставних предмета могу бити реализоване у просторијама факултета организовањем студената у мање групе. О терминима реализације вежби у просторијама факултета, распореду студената у групе и мерама заштите од COVID-19, предметни наставник ће благовремено обавештавати студенте постављањем обавештења на Мoodle.

Студенти ће бити у могућности да кроз online комуникацију са предметним наставником обаве све активности везане за израду и одбрану семинарског рада, есеја, студије случаја, пројектног задатка, уколико је то предвиђено предиспитним обавезама на предмету.

Наставна активност путем online наставе биће вреднована у складу са системом предиспитног бодовања. Сваки студент који буде укључен у online наставу оствариће предиспитне бодове у складу са важећим системом бодовања.

Ваш МЕФ


Повезане странице