Новости Студентски профил Moodle

Обавештење за студенте о упису на мастер академске студије


10. Октобар 2013 / 14:44    1247 Views  

Упис студената на мастер академске студије 24.10. И 25.10. Приликом уписа доставља се доказ о уплати прве рате школарине у износу од 300 Е у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
Студенти који нису измирили финасијске обавезе за претходну школску годину не могу се уписати у школску 2013/2014.годину
УПЛАТЕ РАТА ШКОЛАРИНЕ ИСКЉУЧИВО ПРЕКО РАЧУНА ФАКУЛТЕТА ЗА МЕНАЏМЕНТ МСП БР . 170-0030018196000-69 КОД УНИЦРЕДИТ БАНКЕ, ПО СРЕДЊЕМ КУРСУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ НА ДАН УПЛАТЕ.
ПО СЛЕДЕЋОЈ ДИНАМИЦИ:

300€ ПРИ УПИСУ + 10 РАТА ПО 100€ + 200€

Студентска служба


Повезане странице