Новости Студентски профил Moodle

Извештај са Прве међународне конференције одржане 26.06.2014.


27. Јун 2014 / 09:55    1089 Views  

Одржана конференција
“Примењени менаџмент, економија и финансије у функцији одрживог развоја”

На Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду, 26. јуна 2014. године, одржана је Прва међународна научно–стручна конференција под називом „Примењени менаџмент, економија и финансије у функцији одрживог развоја". Поред представника факултета у раду конференције учествовали су еминентни представници научних, привредних и државних институција. 

Угледни стручњаци из научних области менаџмент и бизнис и економских наука презентовали су преко 30 радова, посредством којих су сагледали актуелна научна достигнућа, разменили научно-стручна знања и информације из теорије и праксе примењеног менаџмента, економије и финансија. На тај начин показали су још једном да научни скупови овакве врсте, као и размена знања и искустава из домена разматраних научних области доприносе имплементацији теоријских и практичних решења у области високообразовног система и привредног развоја, што је императив укупног развоја и напретка нашег друштва. 

Циљ ове конференције је повезивање научне и бизнис базе наше заједнице, са нагласком на предузетништво и јавни сектор у Србији ради унапређења сарадње, размене знања, подстицања иновација и раста конкурентности као приоритета стратегије развоја привреде Републике Србије. Учесници су у својим излагањима предложили решења и начине како поправити пословне перформансе у складу са научно заснованом методологијом и знањем као кључним фактором пословног успеха. На конференцији су образложени одговори на питања које су препреке успешној примени иницијатива за управљање привредом у нашим условима, као и у којој мери можемо користити искуства успешних и развијених земаља у управљању реалним пословним системима приватног и јавног сектора. Такође, у дискусијама су понуђени и одговори на питања да ли смо и колико спремни за примену оваквих мултидисциплинарних и системских приступа у нашој пракси, али и како повезати научне високошколске установе са привредом и на тај начин обезбедити трансфер знања у пракси.

Учесници конференције размотрили су све аспекте одрживог развоја који нема алтернативу у условима ограничених обновљивих и необновљивих ресурса уз императив дијалектичког односа екологије и економије.

На овој научно-стручној конференцији усвојена је и Декларација која се у суштини заснива на:
  • - одрживом развоју као концепту из којег проистиче интергенерацијско право на бољи живот,

  • - примени нових знања и вештина из области менаџмента, економије и финансија кроз спровођење перманентног образовања у високошколским установама,

  • - примени академских знања заснованих на достигнућима савремене науке и технологије у корелацији са европским и међународним стандардима,

  •  - остваривању трајне повезаности образовне делатности са стратешким определењима привредног развоја.

МЕФ


Повезане странице