Новости Студентски профил Moodle

Иновације у функцији привреде


11. Децембар 2014 / 00:40    843 Views  

На Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду, 10. децембра 2014. године, одржана је Међународна научна конференција под називом “Иновације у функцији привреде”. Поред представника Факултета, у раду Конференције учествовали су представници научних, државних и просветних институција, као и привредних субјеката.

Конференција на којој су учествовали бројни угледни стручњаци из земље и региона и презентовали запажене научно-стручне радове, представља још један корак који ће допринети афирмацији науке и струке, високошколског образовања и научног стваралаштва у актуелној тематици иновативне делатности и њене имплементације у привредну сферу друштва.

Научно-стручни скуп, који је у традицији ове високошколске установе за деценију и по њеног постојања, био је право место за представљање и афирмацију младих и талентованих проналазача, њихових проналазака и техничких унапређења. На Факултету, као научној бази, размењене су информације и искуства са привредом као бизнис базом у области иновација које представљају стратешки фактор развоја домаће привреде.

Иновације као способност преображаја постојећих идеја у корисне, нове производе и услуге, омогућавају да се достигну планирани циљеви развоја и да се омогући врхунско коришћење научно-технолошких разултата и потенцијала. Наши проналазачи као креативни ствараоци  активни су у осмишљавању нових  идејних решења примењивих и корисних за привредни развој, могло се између осталог, чути на Конференцији.

Међутим, наша земља заостаје у примени иновативне стратегије, и из буџета намењеног науци издваја само 0,97 одсто за проналаске. И поред огромног труда који улажу проналазачи, српска привреда је нажалост, још увек затворена за иновације и нова иновациона решења и приморава иноваторе да сами подигну свој проналазак на ниво производа.

Иновације су кључ пословног успеха и одлучујући чинилац опстанка сваког привредног субјекта, као и  националне економије у целини и представљају један од најбитнијих фактора стицања конкурентске предности, један је од закључака Конференције. Посвећивање потребне пажње иновативности и иновацијама као способности трансформације идеје у корисне проналаске, односно производе, говори да је већ одавно наступио период у којем треба свестрано сагледати предности иновација као кључног фактора у функцији развоја и конкурентности привреде.

MEF


Повезане странице