Новости Студентски профил Moodle

МЕФ и Ајсек реализују пројекат


08. Јул 2015 / 16:21    848 Views  


У циљу стварања платформе са усавршавање младих у Србији путем неформалног образовања, МЕФ и Ајсек реализују пројекат "Покрени своју будућност"

Опис пројекта “Покрени своју будућност”

Разлог због ког радимо пројекат? 

Неприступачност неформалног образовања и уједно недовљна информисаност о потреби за истим је проблем који се често јавља међу ученицима основних и средњих школа на територији Републике Србије. Према Националној стратегији за младе, кроз формално и неформално образовање требало би да као друштво радимо на развоју младих како би преузели активну улогу у образовању, породичном животу, запошљавању, здрављу и целокупном друштвеном животу. Према резултатима испитивања института за психолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, које је наручило Министарство омладине и спорта, показано је да чак 70% младих види себе као способне и заинтересоване за решавање проблема, док је само 32% младих узело барем једанпут учешће у акцији којом је решен неки локални проблем.

Кроз наш пројекат “Покрени своју будућност”, желимо да створимо платформу за усавршавање младих путем неформалног образовања у Србији. Желимо да ојачамо капацитете и могућности младих за активно учешће у својој заједници кроз учење којим се афирмише знање и омогућава стицање способности за њихову практичну употребу. Повезивање формалног и неформалног образовања унапређује вештине које су младима неопходне за лични развој, напредак у комуникацији на матерњем језику, комуникацији на страним језицима, као и вештинама потребним за њихово смислено укључивање у друштво и доношење одлука које директно утичу на квалитет живота младих и развоја друштва у целини. 

Начин на који радимо пројекат? 

Кроз пројекат “Покрени своју будућност” креирали смо систематичан едукативни програм прилагођен ученицима основних и средњих школа у трајању од пет недеља. У овом периоду, ученици ће имати прилику да кроз интерактивни рад са иностраним студентима волонтерима добију одређена знања и развију своје вештине. Са основцима су планиране језичке радионице које имају за циљ упознавање културе одакле инострани студент волонтер долази као и стварање жеље за учењем новог страног језика. За средњошколце су намењене едукације које се тичу информатичке писмености као и “меких” вештина уз фокус на практичну примену стечених вештина. Радионице намење средњошколцима су прилагођене свакој години засебно и одржавају се два пута годишње – по завршетку првог и другог полугодишта.

 Резултат који желимо да постигнемо пројектом: 

Главна тежња нашег пројекта јесте континуитет у реализацији и праћење и подстицање разоја ученика кроз завршне године основне и целу средњу школу. Наша организација развија лидерски потенцијал младих, те желимо да у пракси покажемо важност формалног и неформалног образовања, као и широк спектар могућности које се пружају младима у Србији, а да они тога често нису ни свесни. 

Главни резултат које очекујемо пројектом “Покрени своју будућност” јесте смањење незапослености младих кроз креирање платформе за неформално образовање и активизам младих. Код самих ученика очекујемо резултате који се тичу јачања самопоуздања у односима са другима, развијање комуникацијских вештина и тимског рада, јачање система вредности који високо вреднује самоодговорност, искрену и правилну комуникацију, оспособљавање себе и других на акцију. Једна од највећих вредности нашег пројекта јесте то што ће ученици током пет недеља радити у интернационалном окружењу.

МЕФ


Повезане странице