Новости Студентски профил Moodle

ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ


23. Септембар 2015 / 12:44    913 Views  


ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ


Уколико сте енергични, вредни, креативни, поседујете позитиван животни став и желите да се прикључите успешном тиму са 15-годишњом традицијом и изграђеним реномеом на академском тржишту, Факултет за Примењени Менаџмент, Економију и Финансије, Београд - МЕФ Вас позива да се пријавите за сарадњу на позицијама: 


ДЕМОНСТРАТОРА ИЛИ САРАДНИКА У НАСТАВИ


Општи услови за кандидате:

Познавање рада на рачунару (MS Office paket)

Способности комуникације и презентовања

Енергичност, посвећеност и продуктивност у раду

Спремност за даље учење и развој

Изражен тимски дух

Организационе способности

Посебни услови за кандидате су прописани Законом о високом образовању ("Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - аутентично тумачење и 68/2015) и општим актима Факултета за примењени менаџмент, економију и финансније, Београд.


Опис посла и радних задатака:

Помаже наставнику или асистенту у извођењу вежби и других активности везаних зa наставу 

Стручно се усавршава за позив асистента под руководством наставника и асистената 

Помаже студентима у изради завршног рада  

Учествује у научном и стручном раду са студентима под надзором наставника 

Помаже наставнику и асистенту у другим наставним, научним и стручним питањима 

Ради и друге послове по налогу предметног наставника

Учествује у промотивним активностима које организује Факултет

Учествовање у организацији научно-стручних конференција


Запосленима нудимо:

Сертификовану обуку, стручно усавршавање и могућност професионалног развоја

Професионалне изазове у подстицајном радном окружењу

Динамичан, креативан и одговоран посао

Обављање стручне праксе са препоруком еминентног професора или стручњака из праксе


Биографија (CV) са фотографијом послати електронским путем - office@mef.edu.rs

Телефон за информације -  +381698801131

Рок за пријаву до 16.10.2015
МЕФ


Повезане странице