Новости 5 Студентски профил Moodle

Писмо декана студентима


23. Мај 2018 / 14:36    6236 Views  

Поштовани студенти,

Као што увек настојимо да вас благовремено информишемо и укажемо на важне чињенице, овим путем вам се обраћамо поводом најновијих измена у Закону о националном оквиру квалификација Републике Србије (Сл. Гласник РС, бр. 27/2018). Према члану 5. наведеног Закона, нивои студија квалификовани су на следећи начин:

Dekan

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у трајању од 3 године - 180 ЕСПБ – ниво 6.1

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у трајању од 4 године - 240 ЕСПБ – ниво 6.2

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - 300 ЕСПБ – ниво 7.1

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – 300 ЕСПБ + 180 ЕСПБ – ниво 8.

Сходно наведеним класификацијама, у вашем је најбољем интересу да након завршених основних студија (ОАС) завршите мастер академске студије (МАС), и тиме стекнете 300 ЕСПБ бодова и 7.1. степен стручне спреме.

Зашто је то важно?

Зато што сте тада достигли највиши ниво стручне спреме/квалификације (виши је само докторат!) који вам омогућава да се лакше запослите и заузмете највише позиције у организацијама у којима сте запослени. Наравно, уз примену знања, разумевања, критичког размишљања и креативности које ћете стећи студирањем мастер академских студија на МЕФ-у! Постаните мастер менаџер, мастер економиста или мастер инжењер информационих технологија.

Будите испред своје генерације!

проф. др Томислав Брзаковић, декан МЕФ факултета


Повезане странице