Новости Студентски профил Moodle

Потписан споразум о сарадњи са Универзитетом Витез у БиХ


17. Мај 2017 / 15:41    1353 Views  

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије у Београду и Универзитет Витез у БиХ потписали су споразум о сарадњи који представља основу за покретање заједничких студентских активности као и научноистраживачких пројеката. Овај Споразум је полазиште за развој научне и стручне мисли наставника и студената, а уједно и полазиште за регионалну сарадњу у образовању која је услов привредног и друштвеног напретка наших двеју земаља.

Стране у споразуму остварују сарадњу у областима научноистраживачког рада у следећим облицима:

  • кроз узајамну експертску и стручну помоћ из делокруга рада обе стране Споразума,
  • кроз организацију и учешће на научним скуповима, семинарима, радионицама, вежбама, стручним праксама и другим видовима размене и стицања знања из подручја о којима се стране Споразума међусобно договоре,
  • кроз афирмацију и публиковање научне и стручне мисли,
  • и кроз међународну координацију, сарадњу и деловање у процесима научностручних истраживања.


Повезане странице