Новости 1 Студентски профил Moodle

Пракса у компанији Конекта


24. Мај 2018 / 15:17    1159 Views  

Студенти који су у летњем семестру слушали предмет Информациони системи имали су прилику да у периоду од 08.05. до 18.05. буду на пракси у компанији Конекта.

Praksa Konekta

Данас готово да не постоји компанија која нема свој информациони систем. Све компаније које су тржишно оријентисане своје активности усмеравају ка крајњим корисницима и прикупљању података о њима, са циљем да привуку нове и задрже постојеће клијенте. Стога је циљ похађања праксе био да:

Студенти стекну увид у то какве се компетенције траже од њих, поготово ако завршавају студијске програме Примењени менаџмент и Примењена економија и финансије

Да се стекну додатне вештине које им могу помоћи не само да обезбеде клијенте за постојеће базе података већ и да се боље представе будућим послодавцима,

Да ступе у контакт са пословним светом и изграде своје будуће контакте.

У склопу праксе студенти су имали прилике да похађају следеће радионице: подизање комуникационих вештина, активно слушање, Structogram - тест личности и карактера у циљу препознавања карактера саговорника. Посебне радионице биле су усмерене на примену стечених вештина на конкретним примерима из праксе.


Повезане странице