Новости Студентски профил Moodle

УПИС ЈЕ У ТОКУ!


02. Јун 2017 / 00:40    106225 Views  

 • АКРЕДИТОВАН
 • РЕДОВНА ПРОЦЕНА ЗНАЊА
 • МАЊЕ ГРУПЕ СТУДЕНАТА
 • ИНТЕРАКТИВНА НАСТАВА
 • СТРУЧАН ПРОФЕСОРСКИ КАДАР
 • СИГУРАН ПОСАО
 • СНИМЉЕНА ПРЕДАВАЊА
 • ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
 • СТУДЕНТ НА ПРВОМ МЕСТУ

УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ:

Оперативни-примењени менаџмент


Примењена економија и финансије


Примењене информационе технологије

 • Број ЕСПБ: 240
 • Трајање: 4 године
 • Звање: Дипломирани Инжењер
  Информационих Технологија
 • ТРАДИЦИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ


Услови за упис

 • Завршена гимназија или средња школа у четворогодишњем трајању.
 • Положен пријемни испит:
  • за студијски програм ОАС Примењене информационе технологије полаже се Тест опште информисаности (носи до 40 бодова) и Математика (носи до 20 бодова);
  • за остале студијске програме полаже се Тест опште информисаности (носи до 60 бодова). 
 • За више информација о полагању пријемног испита, контактирајте нас на +381 69 770 635 или upis@mef.edu.rs


УПИС НА МАСТЕР СТУДИЈЕ:

У првом уписном року, МЕФ уписује у прву годину мастер академских студија у школској 2017/2018 години 126 студента.

Планско-процесни менаџмент

 • Број ЕСПБ: 240
 • Трајање: 1 година
 • Звање: Дипломирани Менаџер


Примењена економија и финансије

 • Број ЕСПБ: 240
 • Трајање: 1 година
 • Звање: Дипломирани Економиста


Информационе технологије

 • Број ЕСПБ: 300
 • Трајање: 1 година
 • Звање: Мастер Инжењер
  Информационих Технологија
 • ТРАДИЦИОНАЛНЕ СТУДИЈЕ


Услови за упис

 • За студијски програм МАС Информационе технологије:
  • претходно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ на акредитованим студијским програмима из области Рачунарске науке, Електротехничко и рачунарско инжењерство, Информатике, Информационе технологије
  • положен пријемни испит из Електротехничког и рачунарског инжењерства који носи до 40 бодова (обухавата области - Основе програмирања, Рачунарске мреже, Web системи и Интернет технологије) и Менаџмента и бизниса који носи до 20 бодова (полаже се Тест опште културе и информисаности)
  • знање енглеског језика и/или српског језика нивоа Б2
 • За остале студијске програме - Претходно завршене основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова на акредитованим студијским програмима.


Повезане странице