Новости Студентски профил Moodle
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 3

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Оперативни примењени менаџмент

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 1

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Оперативни-примењени менаџмент

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 2

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Оперативни примењени менаџмент

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 3

Образовање је кључна основа за сигурну будућност.

Оперативни примењени менаџмент

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 3
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 1
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 2
МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ 3

Менаџмент је наука и вештина

Менаџмент (порекло речи: лат. manus – рука, значење: управљање) је социјална вештина којом се идеје, визије и циљеви преводе у процес стварања мерљивих резултата. Менаџмент је умеће управљања. Менаџмент подразумева процес доношења и спровођења одлука уз прихватање одговорности. Менаџмент и организација су нераскидиво повезани.

Четири фазе процеса менаџмента су: планирање, организација, руковођење и контрола. Како би се све фазе успешно оствариле, неопходно је и теоријско знање и практична активност. Менаџмент је и наука и вештина.

Квалитетан менаџер мора да савлада вештине: умеће управљања, доношење одлука, спровођење активности, прихватања одговорности.

Да би менаџер био успешан потребно је да буде и лидер. Савремено тржиште захтева квалитетне менаџере у свакој привредној грани. Сваки систем може успешно да функционише само уз квалитетан менаџмент (управљање). Данас, стручност се мери у складу са умећем спровођења иновација. Менаџерски лидери морају бити иноватори који ефикасно управљају ресурсима.

Циљ, мисија, визија

Циљеви основних академских студија програма Менаџмент обухватају стицање знања у области основних економских предмета, информационих технологија и управљање пројектним активностима.

Студијски програм обезбеђује знања из специјалистичких дисциплина за које се студент опредељује на завршној трећој години основних академских студија. Студент се опредељује за један од три понуђена модула. Поред стандардних предмета на трећој години, изабрани модул садржи три додатна предмета.

Могућност запошљавања

Meнаџери могу бити запослени у најразличитијим производним и друштвеним делатностима. Могу учествовати у процесима анализе, планирања, формулисања стратегија развоја, припреме и доношења одлука, управљању и руковођењу. Навршени студенти су оспособљени за рад на организационим, менаџерским и управљачким функцијама у различитим привредним областима: у малим, средњим и великим привредним друштвима, банкама, финансијским организацијама, медијима, финанси­јским и робним берзама, у брокерским друштвима, инвестиционим фондовима, у државној, локалној и пореској управи.

Модул 1

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ - МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА

Модул Менаџмент малих и средњих предузећа и одрживог развоја се изучава кроз три студијска предмета: Менаџмент малих и средњих предузећа, Менаџмент екологије, Менаџмент енергетике. Стечена знања гарантују сналажење у захтевним пословним функцијама у области економије, менаџмента, у секторима екологије и енергетике, у оквиру малих и средњих предузећа: прављања пословним функцијама и руковођењем, управљања квалитетом / ресурсима / производњом / инвестицијама / организацијом.

Менаџмент малих и средњих предузећа и одрживог развоја

Сазнај више

Модул 2

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ - МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ, ЗДРАВСТВУ И ТУРИЗМУ

Модул Менаџмент у спорту, здравству и туризму се изучава кроз три истоимена предмета. Стечена знања оспособиће будуће лидере да врше послове у следећим областима: менаџмент здравственог система и здравствене заштите, менаџерско руковођење спортским организацијама, информационе технологије у области спорта, менаџмент савременог туризма као привредне гране, менаџмент у хотелијерству, менаџмент туристичких дестинација, менаџмент угоститељства, интернет пословања и маркетинг стратегија.

Менаџмент у спорту здравству и туризму

Сазнај више

Модул 3

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ОПЕРАТИВНИ ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ - МЕНАЏМЕНТ МЕДИЈА И КОМУНИКАЦИЈА

Модул Менаџмент медија и комуникација се изучава кроз три студијска предмета Менаџмент медија, Медијска етика и Комуникологија. Студијски програм на овом модулу оспособљава студенте да буду лидери менаџмента у области: система масовних комуникација, информационих система, као и управљања медијским предузећима. Изучавају се пословна етика, одговорност медија, третман јавног и приватног у медијима и комплетан утицај на формирање јавног мњења, култура комуникације, основе комуникологије, теорије информација и масовних комуникација, теорије ефеката на људске ставове и понашања.

Менаџмент медија и комуникација

Сазнај више

УПИС 2024

Буди корак испред
своје генерације!

Сазнај више о погодностима.

Оствари повлашћене цене школарина.

Резервиши свој термин обиласка факултета.

Упиши Факултет уз помоћ МЕФ уписног тима.

Попуни е-пријаву и сазнај све на једном месту

1.
2.
3.
4.
Правилник о заштити података о личности (Сазнај више >>)

5.

Сазнај више о МЕФ-у

МЕФ ФАКУЛТЕТ - УПИС

Сазнај више

Упис 2024

МЕФ ФАКУЛТЕТ - PRELASCI

Сазнај више

Преласци

МЕФ ФАКУЛТЕТ - МЕФ EDU TV

Сазнај више

МЕФ EDU TV

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ИНТЕРНЕТ СТУДИЈЕ

Сазнај више

Online платформа за учење

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ЗАШТО МЕФ?

Сазнај више

Зашто МЕФ

МЕФ ФАКУЛТЕТ - КОМЕНТАРИ СТУДЕНАТА

Сазнај више

Коментари студената

МЕФ ФАКУЛТЕТ - MEF LIFESTYLE

Сазнај више

МЕФ Lifestyle

МЕФ ФАКУЛТЕТ - ПОГОДНОСТИ

Сазнај више

Погодности

Звање: Менаџер / 180 ЕСПБ

Трајање студија: 3 године

Опис предмета

I година

 • Основе менаџмента
 • Макроекономија
 • Микроекономија
 • Енглески језик 1
 • Економика предузећа
 • Комуникационе вештине за менаџере
 • Квантитативне методе
 • Информациони системи
 • Италијански језик 1

II година

 • Рачуноводство
 • Менаџмент у агробизнису
 • Пословно право
 • Енглески језик 2
 • Електронско пословање
 • Маркетинг
 • Пословне финансије
 • Организационо понашање
 • Италијански језик 2

III година

 • Менаџмент производње
 • Менаџмент квалитета
 • Теорија одлучивања
 • Управљање пројектима
 • Бренд менаџмент
 • Виртуелно предузеће

Модул 1: Менаџмент МСП и одрживог развоја

 • Менаџмент МСП
 • Менаџмент енергетике
 • Менаџмент екологије

Модул 2: Менаџмент у спорту, здравству и туризму

 • Менаџмент у здравству
 • Менаџмент у туризму
 • Менаџмент у спорту

Модул 3: Менаџмент у ваздухопловству

 • Менаџмент људских ресурса
 • Логистика
 • Менаџмент у ваздухопловству

Модул 4: Менаџмент медија и комуникологија

 • Менаџмент медија
 • Медијска етика
 • Комуникологија